Skarpa tester utökas hos NetworkRail på EL-ljus


2019-05-20

Bild: TopRight

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har levererat ljuskitt till hjälmar för personal som arbetar på järnvägen, som ger tryggare arbetsmiljö vid arbete i mörker. Under våren har personal som arbetar på spår testat utrustning med mycket gott resultat. Nu utökar man testerna.

NetworkRail har testat och utvärderat Ljusband för arbetshjälmar. Efter en omfattande test- och utvärdering som tydligt påvisar ökad synbarhet väljer nu NetworkRail att beställa ytterliggare 50 enheter för validering- och nya tester. Andra personalgrupper och privata större företag för vägunderhåll har uppmärksammat de positiva egenskaperna vilket leder till utökade tester.

Även andra typer av aktiva varselplagg är nu under utveckling. Miljön för personal som arbetar på järnvägen ställer extra höga krav på säkerhet. Ljuset i trafikbanden har unik synbarhet i mörker, genom dimma och i regn.

– Resultatet av dessa tester ligger till grund för kommande samarbeten i EL-teknologi.. Vår bedömer att det finns en riktigt stor potential för produkterna som tidigare offererats, säger Anders Myrbäck, VD TopRight.
– Vår målsättning är att NetworkRail väljer detta som en säkerhetsstandard att bäras under arbete på och vid den engelska järnvägar. Vår bedömning är att EL-teknologin passar utomordentligt väl för Saftey produkter och detta är ännu en i raden av bekräftelser.

Fakta BRIGHT Safetyâ från TopRight Nordic:
Ljusteknologin som används i produkterna är elektroluminiscent ljus (EL-ljus). Genom att applicera EL-teknik på befintlig utrustning eller genom utveckling av nya produkter med denna teknik, är målet att kunna öka synbarheten och därmed säkerheten för både räddningspersonal och trafikanter. En fördel med EL-ljuset är att ljuset inte bländar ögat samtidigt som man enkelt identifierar ljuset på långa avstånd i mörker. Ett budskap som belyses med EL-tekniken blir tydligt utan att störa. Ljuset har unik synbarhet i mörker, genom dimma, snö, regn och rök. Tidigare har TopRight levererat till den brittiska polisen, svenska Tullen, svenska brandkårer, brittiska vägmyndigheten Highways England genomför tester.
Källa: TopRight