Bravida förvärvar vvs-företag i centrala Finland


2019-05-27

På bilden från vänster: Marko Holopainen, divisionschef Bravida Finland, Arto Kokkonen, nuvarande ägare av Jyväskylän LVI-Palvelu Oy och avdelningschef för serviceavdelningen i centrala Finland, samt Markus Hämäläinen, regionalchef Bravida i centrala Finland..
Bild: Bravida
På bilden från vänster: Marko Holopainen, divisionschef Bravida Finland, Arto Kokkonen, nuvarande ägare av Jyväskylän LVI-Palvelu Oy och avdelningschef för serviceavdelningen i centrala Finland, samt Markus Hämäläinen, regionalchef Bravida i centrala Finland..

Bravida Finland Oy utvecklar sitt erbjudande genom att förvärva Jyväskylän LVI-Palvelu Oy, ett vvs-företag i centrala Finland. Företaget har 10 medarbetare och omsätter ungefär 19 miljoner kronor.

Jyväskylän LVI-Palvelu Oy är specialister på service och installation av tjänster inom värme, sanitet och ventilation och deras kompetens inom service kommer att stärka Bravidas nuvarande erbjudande inom dessa områden.

– Bravida har en tydlig tillväxtstrategi och det här förvärvet stärker vår position i centrala Finland och utvecklar vårt serviceerbjudande, säger Marko Holopainen, divisionschef Bravida Finland.
– Jyväskylän LVI-Palvelu Oy är ett välskött vvs-företag med kompetenta och målinriktade ledare och medarbetare. Genom förvärvet skapar vi en bra plattform för att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans.

Nuvarande ägaren av Jyväskylän LVI-Palvelu Oy, Arto Kokkonen, kommer att fortsätta som avdelningschef för serviceavdelningen i centrala Finland. Han säger:
– Det här upplägget skapar väldigt bra förutsättningar för att fortsätta växa och utveckla kunderbjudandet ytterligare. Vi kommer kunna erbjuda våra kunder större variation av tjänster.

Bravida tar över som ägare av Jyväskylän LVI-Palvelu den 31 maj 2019.

Förvärvet av Jyväskylän LVI-Palvelu Oy blir det sjätte förvärvet Bravida genomför i Finland sedan etableringen 2015.Källa: Bravida