Hållbara resandet fortsätter att öka


2019-06-27

Resandet ökade inom alla trafikslag under årets fem första månader.
Bild: Allan Karlsson
Resandet ökade inom alla trafikslag under årets fem första månader.

Lars Backström, VD på Västtrafik.
Bild: Eddie Löthman
Lars Backström, VD på Västtrafik.

Under årets fem första månader gjordes 153 miljoner resor med Västtrafik, vilket är en ökning med fem procent jämfört med samma period förra året. Resandet ökar inom alla trafikslag och den generella trenden där fler väljer tåg för sina resor syns nu också i kollektivtrafiken, resorna med Västtågen ökade med fyra procent under våren.

När statistiken för januari-maj presenteras visar den en ökning i resandet inom samtliga trafikslag. I Göteborgsområdet ökar också kollektivtrafikens marknadsandelar mot annat motorburet resande med två procent och ligger nu på 57 procent.

– Jag hoppas att resandeökningen, åtminstone delvis, är konsekvensen av att allt fler verkar reflektera mer över sitt sätt att resa och att tanke blir till handling. Det behövs för allas bästa. Lokalt som globalt, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Den ökningen som synts inom tågresandet på nationell nivå syns nu också bland pendlingsresenärerna i Västra Götaland. Under årets fem första månader ökade resandet med Västtågen med fyra procent och totalt gjordes nio miljoner resor. Det kan jämföras med hela 2018 då resandet med tåg låg på samma nivå som året dessförinnan.


80 miljoner bussresor första fem månaderna
Allra flest resenärer finns annars inom busstrafiken, som fortsätter att växa. Under våren gjordes 80 miljoner resor med Västtrafiks bussar vilket är tre procent mer än samma period året innan.

Den största ökningen syns dock inom spårvagnstrafiken. Här gjordes 60 miljoner resor under våren vilket är åtta procent fler än jämfört med året innan.

Sett till geografi görs flest resor i Göteborgsregionen. Där gjordes 130 miljoner resor under januari till maj vilket var en ökning med sex procent. Resterande 23 miljoner resor gjordes i övriga regionen.


Så här fördelades resorna jan-maj 2019:
Tåg: 9 miljoner resor (+4 %)
Buss: 80 miljoner resor (+3%)
Spårvagn: 60 miljoner resor (+8 %)
Båt: 3 miljoner resor (+3%)
Anropsstyrd trafik: 1 miljoner resor (+2%)Källa: Västtrafik