Biltrafiken i Stockholm minskar – både i innerstad, ytterstad och på det statliga vägnätet


2020-02-13

Linjediagram som redovisar trafiken i Stockholms kommun 2012-2019.
Bild: Trafikroteln, Stockholms stad
Linjediagram som redovisar trafiken i Stockholms kommun 2012-2019.

Färska siffror för 2019 som presenteras i verksamhetsberättelsen för Stockholms stads Trafiknämnd visar på att vägtrafiken minskar – både i innerstaden, ytterstaden och på det statliga vägnätet. Detta är första gången en minskning sker av den totala vägtrafiken i Stockholm sedan 2012. Vägtrafikarbetet, ett mått på mängden trafik med alla typer av vägfordon, minskar med 2,2 procent på det kommunala vägnätet och med 1,3 procent totalt, när vi även tar hänsyn till det statliga vägnätet inom Stockholms stad.

 – För att nå klimatmålen måste vi ställa om den befintliga trafiken till både elfordon, förnybara bränslen och minska den totala trafiken. Därför är de nya siffrorna ett tecken på att vi äntligen är på väg i rätt ritning och nu sett ett trendbrott för Stockholmstrafiken, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Sedan 2012 har vägtrafiken i Stockholm ökat totalt varje år, men redan förra året fanns tecken på ett trendbrott. 2018 såg vi en minskning av trafiken på det kommunala vägnätet, särskilt i innerstaden. Dock ökade samtidigt trafiken det året på de statliga vägarna. 2019 fortsätter minskningen på det kommunala vägnätet samtidigt som trafiken äntligen minskar även på det statliga vägnätet.

 – Det här är första året som biltrafiken minskar både på det kommunala vägnätet och det statliga vägnätet, både i innerstaden, i söderort och i västerort. Det är mycket glädjande. Stockholmarna är vinnarna när vi minskar vår klimatpåverkan samtidigt som vi nu också får en bättre luftkvalitet, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

 

Nya siffror angående vägtrafikarbete i Stockholm från verksamhetsberättelsen för 2019 som beslutas på Trafiknämndens möte 20 februari 2020:

 

 

2017

2018

2019

Stockholms kommun (Enbart Stadsnätet)

1,3%

-0,7%

-2,2%

Stockholms kommun (Inkl Statliga vägar)

1,1%

0,1%

-1,3%

Statliga vägnätet inom Stokholms Stad

0,8%

1,1%

-0,3%

Delresultat:

   

Stockholms innerstad

0,8%

-4,0%

-2,9%

Söderort

2,5%

2,8%

-2,0%

Västerort

0,3%

-1,7%

-1,8%

 

 

Vägtrafiken i Stockholms stad inklusive det statliga vägnätet

 

Årtal

Fordonskilometer per vardagsdygn

Förändring i %

2012

9012000

 

2013

9399000

+4,2%

2014

9426000

+0,3%

2015

9674000

+2,6%

2016

10370000

+6,8%

2017

10480000

+1,1%

2018

10500000

+0,1%

2019

10360000

-1,3%

 

Enligt Miljöbarometern Stockholms stad, datakälla Trafikkontoret

http://miljobarometern.stockholm.se/trafik/motorfordon/vagtrafikarbete-totalt-i-staden/totalt


Källa: Miljöpartiet i Stockholms stad