Kartläggning av återanställningar efter finanskrisen


2020-03-25

Andel av de som förlorade jobbet under finanskrisen som blev återanställd respektive inte återanställd 1-5 år efter finanskrisen 2008.
Bild: Tillväxtanalys
Andel av de som förlorade jobbet under finanskrisen som blev återanställd respektive inte återanställd 1-5 år efter finanskrisen 2008.

Tillväxtanalys har publicerat en kartläggning av hur det gick för de som förlorade jobben under finanskrisen 2008.


Kartläggningen ger en positiv bild sett till att en stor del av de uppsagda kom i nya anställningar inom ett år.

Den pågående pandemin sätter Sveriges ekonomi under hård press och antalet varsel har på kort tid ökat kraftigt.

– Liksom under finanskrisen befinner vi oss nu i ett ekonomiskt läge präglat av stor osäkerhet. Utan att göra några jämförelser i övrigt så visar vår kartläggning att Sverige hade en hög återanställningsgrad efter finanskrisen. Av de personer som förlorade jobbet åren 2008-2009 fick 88 procent nytt jobb inom ett år. Efter fem år var det endast 3 procent som inte hade fått ett nytt jobb, säger Carl Wadell, analytiker på Tillväxtanalys.

Under finanskrisen blev cirka sex av tio varslade personer uppsagda efter sex månader. I slutändan blev tre av tio arbetslösa.Källa: Tillväxtanalys