Dahl köper varulagret från John Fredrik AB:s konkursbo


2020-06-26

Dahl Sverige AB har centrallager i Kallhäll, Järfälla, och ett åttiotal butiker runt om i landet varav fyra i Göteborg.
Bild: Dahl
Dahl Sverige AB har centrallager i Kallhäll, Järfälla, och ett åttiotal butiker runt om i landet varav fyra i Göteborg.

Dahl Sverige AB har förvärvat befintligt produktlager från konkursboet John Fredrik AB, ett bolag som tidigare var verksamt som vvs-grossist i Västsverige. I affären ingår, förutom alla innevarande produkter, också kundregister med tillhörande kundavtal. Något mer ingår inte i förvärvet.

– Vi bedriver verksamhet inom samma bransch och har därmed användning för produkterna, säger Peter Gustafsson, regionchef på Dahl, och fortsätter: I Göteborg finns i dag fyra DahlCenter varav ett ligger en knapp kilometer från John Fredriks före detta butik. Vi kommer givetvis att ta kontakt med berörda kunder för att underlätta deras tillgång till produkter och därmed fortsatta affär.

Konkursboet företräds av advokat Johan Sölveland, Advokatfirman Glimstedt, Göteborg.Källa: Dahl