Skånetrafiken säkrar busstrafiken i Kristianstad


2020-07-10


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Genom ett avtal med Arriva Sverige AB har idag Skånetrafiken säkerställt en fungerande busstrafik i Kristianstad för både stadsbuss och regionbusstrafik från december 2020.

– Vi är glada att fått till denna överenskommelse med Arriva Sverige AB som innebär att Kristianstadborna kommer ha busstrafik även efter 13 december. Vi vill samtidigt tacka Transdev Sverige AB som kört trafiken i många år med nöjda kunder och väl fungerande trafik, säger Saman Tondnevis, affärsområdeschef för buss på Skånetrafiken


Fakta om busstrafiken i Kristianstad
För två år sedan började Skånetrafiken ett arbete med att handla upp trafiken då nuvarande avtal går ut i dec 2020 och dec 2021. Resultatet blev att tre avtal slogs ihop till ett större och som Arriva Sverige AB vann efter konkurrens genom upphandling. Trafiken omfattartvå delar där den första delen startar i december 2020 och gäller i åtta år och det andra startar i december 2021 och gäller i sju år.

En av anbudsgivarna överklagade till förvaltningsrätten i Kristianstad, vars dom kom den 16 juni till Skånetrafikens fördel. Samma anbudsgivare har nu valt att överklaga till nästa insats, Kammarrätten. Det gör att Skånetrafiken inte kan fullfölja affären, utan nu tvingas till ett tillfälligt avtal för att säkerställa att Kristianstad har busstrafik när nuvarande avtal går ut.

Skånetrafiken avvaktar i övrigt den rättsliga process som nu tar vid.Källa: Skånetrafiken