Peab Asfalt vinner kontrakt i Hallstahammars kommun


2020-07-15

Bild: Peab Industri

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen och kommer att utföra underhållsbeläggningar i Hallstahammars kommun under 2020. Uppdraget omfattar mindre markarbeten samt beläggningsunderhåll 2020, med möjlighet till tre års förlängning.

– I kontraktet ingår det att återvinna en del av deras uppbrutna asfaltsmassor. Vi skall återvinna 15 procent av den mängd nytillverkad massa som levereras av oss till kommunen, säger Johan Rylander, arbetschef Peab Asfalt. Att återanvända massor är väldigt bra ur miljösynpunkt och sparar på våra naturresurser, avslutar Johan.

Uppdraget har ett värde på cirka 10 miljoner kronor per år.


Källa: Peab Industri