Framtidens elförsörjning säkras i Katrineholms kommun


2020-08-03

Bild: Tekniska verken Katrineholm Nät

Tekniska verken investerar för att göra elförsörjningen ännu mer leveranssäker och hållbar. Elnätet på landsbygden är extra utsatt för väderpåverkan, andra delar av elnätet behöver förnyas och moderniseras för att minimera risken för elavbrott, och även anpassas för att främja omställningen till förnybar el och en ökad elanvändning.

Många strömavbrott på landsbygden beror på att träd fallit på luftledningarna. Men nu vädersäkras ledningarna vilket betyder att de antingen isoleras bättre eller grävs ner i marken, på så sätt påverkas de inte i samma utsträckning av hårda vindar. 

För att minimera elavbrott investeras det också i smarta digitaliserade lösningar där fel ska kunna upptäckas snabbare, med hjälp av den nya tekniken som känner av när ett avbrott är på gång. Det gör att felet i vissa fall kan åtgärdas innan det blir ett avbrott, och i andra fall att felet kan åtgärdas enklare och kunderna få tillbaks strömmen fortare. 

I Katrineholms kommun pågår arbetet med att förstärka och förnya elnätet, det handlar framför allt om Strångholmen-, Barksätter- och Moledningarna. De ledningarna har, på grund av att de till stor del består av oisolerade ledningar i luft, varit mycket sårbar vid blåst. Elavbrotten där har ofta berott på jordfel orsakade av träd och grenar som hamnat på ledningarna. Under de senaste åren har dock många av de skadedrabbade delarna byggts bort, även om det fortfarande finns en del kvar att åtgärda. 

Andra investeringar som kommer att göras är att några strategiskt viktiga stationer kommer att ersättas med nya modernare samt att en mycket viktig kabelförbindelse inom tätorten förläggs vilket ger hela nätet en bättre grund att stå på och resulterar i ett robustare nät. Dessa arbeten kommer i sin helhet att vara klara 2022. 

– När det gäller störningar är det mest landsbygden där vi har luftledningar som drabbas, och då med trädpåfall vid hård vind som orsak. Men när vi nu gräver ner eller isolerar luftledningarna så kommer det bli stor skillnad, säger Peter Ols, vice vd, Tekniska verken Katrineholm Nät, och fortsätter:
– Vi gör även stora förnyelseinvesteringar i vårt kabelnät där äldre kabel med förhöjd risk för fel byts ut. Vi kommer också att förnya kontrollutrustningen i våra större stationer där ny teknik har utvecklats, och ökar förmågan att selektera bortkoppling av bara de ledningar som är drabbade av fel, vilket gör att färre kunder drabbas. Utöver det ska vi också testa en ny teknik som indikerar fel snabbare och innebär kortare avbrottstider. 

När samhället i allt större utsträckning elektrifieras är det viktigt att anpassa elnätet så det kan hantera exempelvis solcellsanläggningar och fler elbilar. 

– Vi investerar i smart utrustning som inte bara kommer att minska elavbrott i känsliga områden, utan också klarar av de nya utmaningarna som finns med den ökade elektrifieringen i samhället. Utan el stannar Sverige och det är oerhört viktigt att säkra upp tillgången på el. Dessutom lokalproduceras allt mer el från förnybara källor som sol och vind, vilket kräver att elnätet moderniseras och blir smartare för att klara omställningen. Det smarta nätet hjälper både oss och kunderna att bland annat hålla koll på effekttopparna så elen kan användas mer effektivt och hållbart, säger Peter Ols. 

I samband med att elnätet säkras för framtiden gräver också Utsikt bredband ner fiber i de aktuella områdena, 

Utöver investeringar relaterade till exploateringar i kommunen, planeras investeringar på cirka 225 miljoner kronor under den kommande femårsperioden i att modernisera elnätet och säkra elförsörjningen i Katrineholms kommun. I denna satsning ingår även investering i så kallade smarta elmätare hos alla kunder, vilket är ett lagkrav som träder i kraft 2025. Arbetet har redan påbörjats och den stora mängden elmätarbyten kommer att genomföras under perioden november till februari 2021.Källa: Tekniska verken i Linköping