De vann upphandlingen – Belysning av ny terminalyta hos HallandsHamnar Halmstad AB


2020-08-04

Energisystems armaturer ska lysa upp i Halmstad hamn.
Bild: Energisystem
Energisystems armaturer ska lysa upp i Halmstad hamn.

Titan 160 FH monterade på stolpe, Terminalyta.
Bild: Energisystem
Titan 160 FH monterade på stolpe, Terminalyta.

Titan 160.
Bild: Energisystem
Titan 160.

Titan 720.
Bild: Energisystem
Titan 720.

Titan 720 FH monterade i högmast.
Bild: Energisystem
Titan 720 FH monterade i högmast.

Modus 600 S2 monterade i högmast vid scanneryta.
Bild: Energisystem
Modus 600 S2 monterade i högmast vid scanneryta.

Modus 600.
Bild: Energisystem
Modus 600.

Modus 300.
Bild: Energisystem

Modus 300.Titan 160 SM under skärmtak, seklektionsplats.
Bild: Energisystem
Titan 160 SM under skärmtak, seklektionsplats.

Titan 160 FH på fasad tullfilterbyggnad.
Bild: Energisystem
Titan 160 FH på fasad tullfilterbyggnad.

LED-limpan under skärmtak incheckning.
Bild: Energisystem
LED-limpan under skärmtak incheckning.

LED-limpan.
Bild: Energisystem
LED-limpan.

Titan, Modus och LED-limpan gick ut som vinnare i upphandlingen avseende det nya färjeläget samt biluppställningsyta i Halmstad hamn. Projektet omfattar mast-, skärmtak- och fasadbelysning.

Ett nytt färjeläge skulle anläggas i Halmstad hamn i och med Stena Linesöppning av en ny färjelinje.

Handlingar och förfrågningsunderlag togs fram av WSP Halmstad i tätt samarbete med hamnen. I belysningsdelen av upphandlingen låg fokus på kvalitet och effektivitet. I samband med projektet skulle även den nya Biluppställningsyta C, som disponeras av Axess logistics, belysas.


Belysningslösning
Energisystems armaturer Titan, Modus och LED-limpan gick ut som vinnande lösning. De högeffektiva, europatillverkade armaturerna från engelska Midstream finns installerade i hamnar runt om i Sverige och övriga världen.

Chassi i rostfritt stål gör armaturen resistent mot de tuffaste miljöer. Patenterad linsteknik fördelar ljuset jämnt över ytan med hög jämnhet och låg bländning, vilket bidrar till ökad säkerhet. Som utförare av el-entreprenaden utsågs ELAB. 

Belysningslösningen på terminalytan utgörs av Titan samt Modus monterade på mast, stolpe, fasader och skärmtak.

Tullverksamhetens krav
Tullverksamheten hade krav på förhöjd belysning under skärmtak, selektionsplats samt scanneryta. Scannerytan belyses därför av smalstrålande Modus. Selektionsplatsens belysning löstes med symmetriskt strålande Titan 160 som monterades under skärmtak.


Biluppställningsyta C
Den 44 000m² stora biluppställningsyta C skulle belysas från 2st högmaster och här blev lösningen 20st Modus 300. Det var som imponerande att se hur man med 6,6kW installerad effekt kunde belysa en yta större än sex fotbollsplaner med perfektion.

Resultat
Efterbesiktningens ljusmätningar visade att armaturerna levererar enligt plan. Goda mätresultat, övrig dokumentation samt dialog med slutkund, installatörer och verksamhet visar på stor framgång i belysningsdelen av projektet.

Resultatet är en modern, säker, europatillverkad och högeffektiv belysningsanläggning av högsta kvalitet.Källa: Energisystem