Innerstaden framtidssäkras - Apotekaregatan och Ågatan berörs


2020-08-06

Bild: Tekniska verken i Linköping

Här kommer det att grävas i Apotekaregatan.
Bild: Tekniska verken i Linköping
Här kommer det att grävas i Apotekaregatan.

Här kommer det att grävas i Ågatan.
Bild: Tekniska verken i Linköping
Här kommer det att grävas i Ågatan.

Under den första veckan i augusti (v 32) kommer ett arbete med att förnya fjärrvärme-, dricksvatten och elledningar i Apotekaregatan i centrala Linköping att påbörjas. Det innebär att gatan då stängs av för biltrafik från Trädgårdsgatan till Torggatan.

Ledningarna i Apotekaregatan är gamla och byts ut i flera etapper för att minska risken för framtida driftstörningar. Under slutet av året planerar Linköpings kommun att göra i ordning gatan, och Tekniska verken passar på att göra alla förnyelsearbeten innan för att slippa gräva upp gatan senare igen.

Grävarbetet i Apotekaregatan beräknas vara klart i början av november. Tekniska verken kommer även att förnya ledningar för fjärrvärme och förstärka elnätet i Ågatan, ett arbete som planeras börja den 14 september och ska vara klart i slutet av november.

Under arbetet kommer ett körfält på Ågatan att vara öppet för biltrafik, men det finns risk för köbildning. Ett del av Klostergatan vid Gula huset kommer att stängas av helt för biltrafik.

Under båda grävarbetena kommer det vara möjligt att gå på gatorna.

Mer information om grävarbetet och hur trafiken påverkas på Apotekaregatan finns här och om Ågatan här.Källa: Tekniska Verken i Linköping