Av- och påfart stängs i Örgrytemotet


2020-08-06

Bild: Trafik Göteborg

Kartan nedan visar över vad som gäller från den 10 augusti. Observera att det i fortsättningen endast är bussar som får köra ut på E6 söderut vid Focusmotet.
Bild: Trafik Göteborg
Kartan nedan visar över vad som gäller från den 10 augusti. Observera att det i fortsättningen endast är bussar som får köra ut på E6 söderut vid Focusmotet.

Den 10 augusti stängs vissa anslutningar i Örgrytemotet. Trafiken får välja andra vägar.

Bygget av Västlänken har nu kommit till en punkt då vissa förbindelser i Örgrytemotet måste brytas. Den 10 augusti stängs därför avfarten från E6 söderut mot Malmö till Örgrytevägen samt påfarten från Örgrytevägen till E6 söderut mot Malmö (se karta nedan).

Denna avstängning gäller de närmaste åren och under tiden får trafiken ta andra vägar.


Så kör du istället: 

Trafiken från E6 söderut som ska till Örgrytevägen och vidare mot Sankt Sigfrids Plan hänvisas till Focusmotet, norr om Örgrytevägen, och därefter till lokalgator i Gårda.

Trafiken från Örgrytevägen som ska till E6 söderut leds om via Fabriksgatan och vidare till Gårdamotet. Busstrafiken prioriteras och hänvisas till Focusmotet. Detta leder till något längre restid för både bil- och kollektivtrafiken.


Förändringar i Gårda

För att trafiken i området ska flyta på så bra som möjligt ska eller har vissa åtgärder gjorts. Vissa lokalgator i Gårda har enkelriktats och ett körfält ska bli två i vänstersvängen från Örgrytevägen till Fabriksgatan. Det är i nuläget oklart när dessa körfält blir klara.

Dessutom kommer Underåsgatan att vara öppen för biltrafik österut, vilket skapar en genväg för trafiken från parkeringshuset som ska till Gårdamotet och vidare ut på E6 söderut mot Malmö.


Ramperna rivs
Orsaken till att av- och påfarten i Örgrytemotet stängs och att ramperna rivs är för att ge utrymme till byggnationen av Västlänken, som kommer att passera under E6 vid Örgrytemotet.

Den 12-26 augusti är Sofierogatan stängd för biltrafik via Örgrytevägen på grund av rivningsarbeten. Infart sker endast via Mölndalsvägen och Vörtgatan. Gång- och cykeltrafiken kommer fram förbi arbetsområdet.

Värt att notera är att Lackarebäcksbron, som går över E6 i Lackarebäcksmotet, är avstängd samtidigt. Detta kan resultera i att trafiken från Lackarebäcksmotet och Örgrytemotet väljer samma alternativa vägar, vilket i sin tur leder till ökad trafikmängd på vissa platser/stråk. Tänk på detta när du planerar din resa.

Vissa arbeten vid på- och avfarten sker redan från söndagskvällen den 9 augusti, vilket kommer att påverka trafiken kring Örgrytemotet på olika sätt i etapper. Var därför uppmärksam på förändringar i området.Källa: Trafik Göteborg