NCC förnyar avloppsnätet i Strömstad


2020-08-06

Bild: Strömstad kommun

NCC ska tillsammans med Strömstad kommun förnya stadens avloppsledningar samt anlägga flera nya pumpstationer. Uppdraget sker i partnering och ordervärdet uppgår till cirka 90 miljoner kronor.

– Strömstad växer och vi är i behov av att utöka det kommunala vatten- och avloppsnätet. Tillsammans med NCC utökar vi nu med nya avloppsledningar för att avlasta befintligt ledningsnät och säkerställa en god kapacitet för våra invånare, sommargäster och framtida etableringar, säger Marie Lundin, projektledare, Strömstad kommun. 

I NCC:s uppdrag ingår att lägga cirka 15 kilometer nya ledningar, dels på land och dels som sjöledningar, anlägga avlopp och dra en ny utloppsledning från stadens reningsverk. Befintliga pumpstationer ska kopplas ihop och tre nya ska byggas. I uppdraget ingår även ett stort borrningsarbete, två kilometer, varav cirka 130 meter är genom berg.

Projektet genomförs i partnering, en samarbetsform som bygger på en nära och öppen dialog med projektets bästa i fokus. Sedan 2018 har parterna planerat och projekterat uppdraget och nu har parterna tecknat entreprenadkontrakt.

– Entreprenaden är mångfacetterad och kräver en bred kompetens eftersom vi både arbetar i marken, i vattnet och genom berg. Därför har samarbetsformen partnering varit viktig så att vi tillsammans med kommunen arbetat fram de bästa tänkbara lösningarna för utförandet och med rätt samarbetspartners i projektet, säger Martin Freidh, entreprenadingenjör NCC Infrastructure.

Arbetet påbörjas i augusti 2020 och beräknas vara färdigställt i juni 2021. Ordervärdet uppgår till cirka 90 miljoner kronor och orderregistreras i andra kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.Källa: NCC