Augustis pendeltåg fortsatte punktlighetsresan


2020-09-18

I augusti landande den totala punktligheten för pendeltågen på 96,8 procent.
Bild: Viktor Fremling
I augusti landande den totala punktligheten för pendeltågen på 96,8 procent.

Punktligheten för pendeltågen de senaste månaderna. GM12 är det genomsnittliga värdet för de senaste tolv månaderna. 
Bild: MTR
Punktligheten för pendeltågen de senaste månaderna. GM12 är det genomsnittliga värdet för de senaste tolv månaderna. 

Punktligheten för pendeltågen dag för dag i augusti 2020. 
Bild: MTR
Punktligheten för pendeltågen dag för dag i augusti 2020. 

I juli var över 97 av 100 pendeltåg punktliga (97,5 procent). Augusti månad visade sig – trots dagar med stor påverkan av infrastrukturproblem och olyckor/tillbud – bli den näst punktligaste för Stockholms pendeltåg sedan mätningarna började.

Under sex av 2020 års åtta avklarade månader har Stockholms pendeltåg haft en punktlighet på över 95 procent. I augusti landande den totala punktligheten på nära 97 procent (96,8 procent)*.

De främsta orsakerna till förseningar är infrastrukturproblem och olyckor/tillbud och yttre faktorer. Det ligger i linje med tidigare månaders analys av vad som påverkar trafiken allra mest. I augusti orsakades nära 32 procent av alla förseningsminuter av olyckor/tillbud och yttre faktorer. Nästan lika stor del, drygt 31 procent, orsakades av infrastrukturproblem.

– Vi har länge sett denna trend och arbetar i tät dialog med Trafikverket och Trafikförvaltningen i Region Stockholm för att komma tillrätta med dessa tidstjuvar, säger Henrik Dahlin, VD MTR Pendeltågen. Spårledningsfel och signalfel är exempel på ord som blivit en del av den vana pendlarens vokabulär. Vårt gemensamma mål är att det ska bli ändring på det.

*Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid. För övrig persontrafik på järnvägen räknas ett tåg som punktligt om det avgår inom fem minuter från utsatt tid.
Källa: MTR