Högskolan Väst och SJ utvecklar kunskap kring VR som verktyg för utbildning


2020-09-19

Bild: Högskolan Väst

I dagarna startar Högskolan Väst tillsammans med SJ ett gemensamt forskningsprojekt. Fokus är att studera hur Virtual Reality, VR, på bästa sätt kan användas för att utbilda SJ:s personal.

– SJ använder sig idag av VR för att träna lokförare och tågvärdar i olika arbetsmoment som kan vara svåra eller farliga att öva på genom verkliga moment. VR gör det möjligt att skapa, simulera scenarios och olika situationer för träning, berättar Amir Haj-Bolouri, forskare och lektor inom Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst.

Amir fortsätter:
– Inom forskningen råder det inte konsensus kring hur man bäst designar miljöer i VR för lärande, så det vill vi studera närmare. Bland annat är det viktigt att utvärdera de insatser som görs i de sammanhang som de genomförs, för att kunna utveckla designkunskapen.

Projektet kommer att bland annat att studera hur SJ designar och genomför sina utbildningsinsatser med VR, vilka pedagogiska utmaningar de upplever, vilka för- och nackdelar de upplever med nuvarande utformning och hur relationen mellan kunskapsmål, prestation och teknikanvändning ser ut.


Ökat livslångt lärande

Projektet inleds med att utvärdera två befintliga moment som idag genomförs med hjälp av VR-teknik. Det gäller fortbildning av personal för brand och säkerhet ombord på tåg samt fortbildning av personal ombord på X2000-tågen.

– Målet är att projektet kan bidra till att utveckla kvaliteten på VR-pedagogiken och på så sätt bidra till ett ökat livslångt lärande för personalen på SJ. Metoden är naturligtvis överförbar på andra verksamheter, så förhoppningen är att vi på sikt bidrar till att fler arbetsplatser kan använda sig av kunskapen för utbildning i VR, säger Amir Haj-Bolouri.Källa: Högskolan Väst