Skandia investerar i Europas tågtrafik


2020-11-26

Bild: Eurofima

Skandia har investerat 1 miljard i tåginfrastruktur via en obligation utfärdad av samarbetsorganet Eurofima. Obligationen syftar till att erbjuda kostnadseffektiv finansiering och stärka incitamenten att modernisera Europas tågtrafik.

– Skandia söker med ljus och lykta efter lönsamma och klimatsmarta investeringar som både gynnar våra pensionssparare och vår planet. Järnvägen är en naturlig del av ett klimatsmart transportsystem, och därför är det extra roligt att kunna presentera den här investeringen, säger Alexander Onica, chef för ränte- och valutaförvaltningen på Skandia.

Eurofima är en ideell sammanslutning som stödjer utvecklingen av passagerartrafik och tågbolagens utrustning och infrastruktur. Eurofima bildades 1956 genom ett fördrag mellan 14 västeuropeiska stater. Idag drivs samarbetet av 25 stater och 26 andelsägare.

Obligationen, som fått betyget AA av båda ratinginstituten Moodys och S&P, omfattar totalt 1,5 miljarder kronor och har en löptid på 8 år och är garanterad av Eurofimas medlemsländer där Sverige också ingår.


Källa: Skandia