Klaraborgsgatan byggs om för bättre flyt i trafiken


2021-09-10

I den röda markeringen är biltrafiken avstängd från 15 september till december. I den blåa markeringen är trafiken avstängd från mitten av oktober till till december.
Bild: Karlstads kommun
I den röda markeringen är biltrafiken avstängd från 15 september till december. I den blåa markeringen är trafiken avstängd från mitten av oktober till till december.

Byggnationen av Vikenförbindelsen går in i nästa fas och arbetet längs Klaraborgsgatan upp till Klaraborgsbron ska påbörjas. Från 15 september till december kommer Klaraborgsgatan vara avstängd för biltrafik i etapper.

Cirkulationsplatserna vid Vikengatan och Sjömansgatan/Hööksgatan börjar ta form och det är dags för byggnationen att flytta sig längre norrut. I Klaraborgsviadukten, under järnvägsbron och Hamngatan, förbättrar vi kapaciteten att pumpa bort vatten från viadukten så vi är bättre rustade för framtida skyfall. Vi bygger även om gång- och cykelvägen och minskar lutningen så det inte blir lika tungt att cykla i uppförsbacken.

– Där är det flera trånga sektioner längs Klaraborgsgatan och för att kunna arbeta snabbt och säkert behöver vi leda om biltrafiken på andra gator, säger Jan Söderberg projektledare.

Från 15 september till 18 oktober kommer Klaraborgsgatan vara avstängd från nya cirkulationsplatsen i Viken till Drottninggatan. Efter det påbörjas arbetet upp mot Klaraborgsbron. Då kommer hela Klaraborgsgatan, från cirkulationsplatsen i Viken upp till bron, vara avstängd till december.

Gående och cyklister kommer fortfarande att kunna ta sig fram på Klaraborgsgatan. För att kunna genomföra vissa arbetsmoment kan gång- och cykelbanan behöva stängas av under någon period. Största delen av biltrafiken hänvisas till Hamngatan och Tullhusgatan/Hagaleden.


Bättre flyt i trafiken
Korsningen Klaraborgsgatan/Drottninggatan byggs om för att underlätta flödet mot Vikenförbindelsen vilket innebär att bilar inte kommer kunna svänga vänster in till Drottninggatan. Istället skapas ett tillfälligt vänstersvängfält för bussen på Hamngatan, så att de kan komma till bussstationen på ett smidigt sätt.

För att underlätta trafikflödet till Vikenförbindelsen prioriteras vänstersvängen från Klaraborgsbron från norr till Klaraborgsgatan.

– Vi bygger om södra rödljuskorsningen vid bron för att ge trafiken bättre flöde mot Viken och prioriterar för bussar mot Hamngatan, säger Jan Söderberg.

På andra sidan Klaraborgsbron tittar kommunen på olika lösningar för att skapa bättre framkomlighet. Karl IX gata är en viktig tillfart till centrum, för blåljustrafik och kollektivtrafik. Den är också en viktig entré till staden. Därför tar kommunen ett helhetsgrepp kring trafiken, utformningen och parkeringsmöjligheter i ett planprogram för området.


Källa: Karlstads kommun