Facebook

Instagram

Älvstranden Utveckling agerar om miljögiftet TBT


2018-12-21

Götaverken/Cityvarvet.
Bild: Anders Gustavsson, Älvstranden Utveckling
Götaverken/Cityvarvet.

Älvstranden Utveckling bekostar en kompletterande riskbedömningen av miljögiftet TBT på Götaverkens gamla varvsområde. Botten är förorenad efter varvsverksamheten och frågan om vem som ska bekosta saneringen är ännu inte utredd. För att komma vidare tar Älvstranden Utveckling nu initiativet och bekostar den riskutredning som krävs i den juridiska processen.

– Vi har stångats med frågan om gifterna i över fyra år och vi väljer nu att beställa och bekosta undersökningen för att komma vidare, säger Lena Andersson, VD för Älvstranden Utveckling.

Älvstranden Utvecklings kostnader för undersökningen kommer att krävas tillbaka av den eller de parter som slutgiltigt anses vara ansvariga för miljögifterna i bottenslammet. Ansvaret för saneringen avgörs i en juridisk process och det är där som den kompletterande risk- och konsekvensutredningen behövs.

– Giftet måste hanteras och ju fortare vi vet vad som ska göras desto bättre är det för alla parter. Det blir inte billigare för att det ligger kvar på botten, säger Lena Andersson, VD för Älvstranden Utveckling.

Utredningen om vad behöver göras med miljögifterna i varvsområdet har pågått sedan de sista torrdockorna såldes och varvsverksamheten avvecklades för snart fem år sedan. I bottenslammet under de gamla torrdockorna har höga halter av miljögifterna TBT påträffats. I dagsläget går det inte att utföra arbeten i närheten av det förorenade bottensedimentet och båtar kan inte trafikera området. Om miljögifterna börjar flytta på sig kan det få miljökonsekvenser långt utanför det gamla varvsområdet.

Området är en del av Vision Älvstaden och ligger i en mycket expansiv del av stan och kommer på sikt att behövas för utvecklingen av Göteborg. Så länge älvbotten är förorenad och frågan om hur saneringen ska utföras inte är utredd går det inte att planera långsiktigt för områdets framtid.


Fakta
:
Miljögiftet TBT (tributyltenn) användes i bottenfärger på båtar från 1960-talet för att förhindra påväxt av alger och havstulpaner. Sedan 1989 är det förbjudet att använda på fritidsbåtar och 2008 infördes ett globalt totalförbud för all användning. TBT är hormonstörande för mikroorganismer och påverkar reproduktion och utveckling.

Den övre gränsen för att dumpa material som innehåller TBT i havet är 50ug/kg TS (microgram per kg torrsubstans). Högsta uppmätta halt vid Götaverksområdet är 236 000 ug/kg TS.

Föroreningarna har skett i samband med reparationsarbete på torrdockorna på varvsområdet. Götaverken/Cityvarvets två sista större torrdockor är sålda och bortfraktade. Den sista försvann i maj 2016.
Källa: Älvstranden Utveckling


Skriv utLinjeutbudet i Norrköpings hamn stärks när rederiet Unifeeder startar en ny linje, med koppling till Gdanks och Gdynia i Polen.
Linjeutbudet i Norrköpings hamn stärks när rederiet Unifeeder startar en ny linje, med koppling till Gdanks och Gdynia i Polen.

Ny containerlinje till Norrköpings hamn

I mitten av augusti startas en ny containerlinje med veckotrafik mellan Norrköpings hamn och Polen. Den nya linjen blir en kraftfull länk mellan östra Mellansverige och de viktiga...

Läs mer
Zinga


Avgasrening flyttar föroreningar från luft till vatten

Nästa år införs svavelkrav som tvingar all internationell sjöfart att minska...

Läs mer

Halmstads sjömack har öppnat igen

Den nyrenoverade sjömacken öppnade redan onsdagen den 19 juni.

Onsdagen den 19 juni kunde sjömacken i Halmstad öppna igen. Renoveringen av sjö...

Läs mer

Tallink Grupp ansluter de två första fartygen till grön landström i Värtahamnen för att minska miljöpåverkan

Anslutning till högspänningsanläggning – grön landström – i Värtahamnen.

Tallink Grupp har i veckan anslutit två av sina fartyg, Silja Serenade och Silja Symhony till...

Läs mer


Norconsult Fältgeoteknik fördjupar Göteborgs Hamn

I början av juni gav regeringen klartecken att påbörja arbetet med farledsfö...

Läs mer

Saab får beställning på marina radarsystem från amerikanska marinen

Saab har fått en tilläggsbeställning på det marina radarsystemet Sea Giraffe...

Läs mer


Nu har Nordens största LNG-terminal öppnat i Torneå

Den största terminalen i Norden för flytande naturgas (LNG) öppnade den 11 juni i...

Läs mer

Norska Redningsselskapet utökar sin flotta av RescueRunners

RescueRunner bogserar Idar Ulstein

Redningsselskapet har beställt två nya RescueRunners som kommer att användas som...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se