Facebook


Instagram

Elvir Dzanic ledamot i regeringens elektrifieringskommission


2020-10-16

Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanic blir ledamot i regeringens nyinrättade elektrifieringskommission.
Bild: Göteborgs Hamn AB
Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanic blir ledamot i regeringens nyinrättade elektrifieringskommission.

Under torsdagen presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth regeringens nystartade elektrifieringskommission. Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanic blir en av ledamöterna i kommissionen som ska identifiera åtgärder för att öka elektrifieringstakten i transportsektorn.

– Jag ser mycket fram emot att vara med och arbeta för ett elektrifierat transportsverige. Från Göteborgs hamns sida har vi redan nu både idéer och skarpa förslag som jag kommer att ta med mig in i kommissionens arbete. Så det kommer att bli åka av redan från start, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs hamn har samma utsläppsmål som den svenska staten, där hamnen såväl som Sverige ska nå en 70-procentig reduktion av koldioxidutsläpp till år 2030. Hamnen arbetar på flera fronter i frågan. Medan terminaloperatörerna minskat klimatutsläppen kraftigt redan nu, finns det mycket kvar att göra vad gäller transporterna till och från hamnen, både på sjö- och landsidan.

På land arbetar man långsiktigt med att flytta gods från lastbil till järnväg. Hamnen har gjort och gör idag stora investeringar på området. Exempel som utökning till dubbelspår på Hamnbanan och nya järnvägsdedikerade omlastningsterminaler har bidragit till att Göteborgs hamn idag har en världens högsta andelar järnvägsburna godstransporter till och från hamnen. Trots det finns fortsatt potential till ytterligare överflytt.

– Men alla inlandstransporter har inte förutsättningar att flytta från väg till järnväg. Vi behöver lastbilstransporter alltjämt, framförallt för lokala och regional transporter, och alternativa bränslen inklusive elektrifiering är rätt väg att gå när det gäller den omställningen. Men det krävs samverkan och jag ser fram emot att vara med och bidra till att den omställningen ska gå snabbare, säger Elvir Dzanic.


”Goda förutsättningar att göra skillnad”

På sjösidan skapar hamnen incitament och förutsättningar för grön omställning. På det lokala planet är fortsatt utbyggnad av elanslutning för fartyg en viktig del, samtidigt som hamnen ger miljörabatter till anlöpande fartyg som gör miljökloka val. Även utvecklad digitalisering ska leda till en effektiviserad anlöpsprocess och reducerade utsläpp. Internationellt och på EU-nivå driver hamnen frågor om bland annat ökad kravställan på fartygsflottornas klimatavtryck.

– Även här är ökad samverkan en viktig nyckel där politiken, brukare och leverantörer måste dra åt samma håll för att snabba på sjöfartens omställning. Kommissionen utgörs av en bra mix utav sådana aktörer, som tillsammans har goda förutsättningar att göra skillnad, säger Elvir Dzanic.


Källa: Göteborgs Hamn


Skriv utLotsarna Henrik Göthberg och Peter Andersson (skymd) från Lysekil.
Lotsarna Henrik Göthberg och Peter Andersson (skymd) från Lysekil.

Första simuleringarna med fartyg byggda för inlandssjöfart

Simuleringar har gjorts av inomskärsfarleden Brofjorden-Göteborg för trafik med mindre fartyg och fartyg för inlandssjöfart. Den europeiska pråmtrafiken står som...

Läs mer
Zugol 550
Containervolymerna i Göteborg hamn är oförändrade mellan januari och september i år jämfört med samma period förra året.

Stabilitet och återhämtning i Göteborgs hamns godsvolymer

I Göteborgs hamn är godsvolymerna fortsatt stabila, trots att Coronapandemin fortsä...

Läs mer
Zinga
Stena Danica på väg mot Frederikshavn.

Stena Line seglar vidare trots nya danska reserestriktioner

Under torsdagen 22 oktober meddelade danska myndigheter att de inför ytterligare...

Läs mer
Vattenfall
Per Sjöstrand, Gunnar Råbe, Anders Sjöström, Niklas Rylin, Robin Boheman och Tomas Borgesson.

Instalco förvärvar MESAB

Instalco stärker sitt verksamhetsområde industri genom att förvärva MESAB...

Läs mer
Namnet Embla har likt systrarna Estrid och Edda koppling till Stena Lines skandinaviska arv. Embla betyder ”den första kvinnan” i nordisk mytologi.

Stena Lines nya färja färdig för leverans

Stena Lines nybyggda färja Stena Embla har under veckan varit ute till havs på sin...

Läs mer


”Regeringen måste ta ansvar för Sjöfartsverkets ekonomiska situation”

P4 Östergötland rapporterade den 16 oktober om att Sjöfartsverket förvä...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se