Facebook


Instagram

Färjetrafiken till Gotland ska analyseras


2020-08-19

Bild: malahr/Pixabay

För att säkerställa tillgång till väl fungerande kommunikationer och skapa förutsättningar för människor att bo och leva på Gotland, upphandlar staten färjetrafik till ön. Nuvarande avtalsperiod löper ut 2027, men Trafikverket har redan inlett sitt förberedelsearbete med en förstudie av tänkbara lösningar. Regeringen ger nu myndigheten i uppdrag att analysera alternativa modeller för den framtida färjetrafiken till och från Gotland.

– Trafiken till Gotland ska vara bra, tillgänglig och klimatsmart. Det är viktigt för Gotland och det är viktigt för Sverige. Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att analysera olika modeller för hur färjetrafiken till ön kan se ut framöver. Jag ser fram emot att ta del av analysen och även genomlysningen av en modell där staten driver trafiken i egen regi, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.  

I den förstudie som Trafikverket gjort undersöker myndigheten tre alternativa modeller för upphandlingen. Det handlar om nuvarande modell där operatören tillhandahåller fartygen, en modell med statligt ägda fartyg och en modell med statligt hyrda fartyg. Regeringens uppdrag till Trafikverket innebär att myndigheten ska analysera de tre modellerna djupare, och dessutom analysera ett fjärde alternativ där staten driver Gotlandstrafiken i egen regi.

En betydelsefull del i uppdraget är att även analysera vilka effekter de olika alternativen innebär för arbetet med att uppnå en fossilfri Gotlandstrafik och vilka effekter de har för boende och näringsliv på Gotland.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 september 2021.


Källa: Infrastrukturdepartementet


Skriv utLotsarna Henrik Göthberg och Peter Andersson (skymd) från Lysekil.
Lotsarna Henrik Göthberg och Peter Andersson (skymd) från Lysekil.

Första simuleringarna med fartyg byggda för inlandssjöfart

Simuleringar har gjorts av inomskärsfarleden Brofjorden-Göteborg för trafik med mindre fartyg och fartyg för inlandssjöfart. Den europeiska pråmtrafiken står som...

Läs mer
Zugol 550
Containervolymerna i Göteborg hamn är oförändrade mellan januari och september i år jämfört med samma period förra året.

Stabilitet och återhämtning i Göteborgs hamns godsvolymer

I Göteborgs hamn är godsvolymerna fortsatt stabila, trots att Coronapandemin fortsä...

Läs mer
Zinga
Stena Danica på väg mot Frederikshavn.

Stena Line seglar vidare trots nya danska reserestriktioner

Under torsdagen 22 oktober meddelade danska myndigheter att de inför ytterligare...

Läs mer
Vattenfall
Per Sjöstrand, Gunnar Råbe, Anders Sjöström, Niklas Rylin, Robin Boheman och Tomas Borgesson.

Instalco förvärvar MESAB

Instalco stärker sitt verksamhetsområde industri genom att förvärva MESAB...

Läs mer
Namnet Embla har likt systrarna Estrid och Edda koppling till Stena Lines skandinaviska arv. Embla betyder ”den första kvinnan” i nordisk mytologi.

Stena Lines nya färja färdig för leverans

Stena Lines nybyggda färja Stena Embla har under veckan varit ute till havs på sin...

Läs mer


”Regeringen måste ta ansvar för Sjöfartsverkets ekonomiska situation”

P4 Östergötland rapporterade den 16 oktober om att Sjöfartsverket förvä...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se