Facebook


Instagram

Första simuleringarna med fartyg byggda för inlandssjöfart


2020-10-26

Lotsarna Henrik Göthberg och Peter Andersson (skymd) från Lysekil.
Bild: Johan Lantz
Lotsarna Henrik Göthberg och Peter Andersson (skymd) från Lysekil.

Simuleringar har gjorts av inomskärsfarleden Brofjorden-Göteborg för trafik med mindre fartyg och fartyg för inlandssjöfart. Den europeiska pråmtrafiken står som förebild för en möjlig svensk inlandssjöfart.

Inomskärsfarleden Brofjorden-Göteborg är i dag inte anpassad för trafik med större fartyg. Det handlar om sträckan Brofjorden-Lysekil-Malö strömmar-Uddevalla-Marstrand (Instö ränna)-Göteborg. Därför finns ett naturligt intresse att undersöka förutsättningarna för trafik med mindre lastfartyg och fartyg för inlandssjöfart.

Simuleringar av inomskärsfarleden genomfördes nyligen under tre dagar vid Simulatorcentrum i Göteborg, som ägs av Sjöfartsverket. Projektet startade redan hösten 2019 och avslutas sommaren 2021. Bakgrunden är regeringens godsstrategi där mottot är överflytt av mer gods från väg till järnväg och sjöfart både av klimat- och utrymmesskäl. Målet är ett klimatneutralt Sverige senast 2045.

– Simulering gjordes med två olika fartygsmodeller. Dels pråmen MTS Veendam (fartyg för inlandssjöfart) från Nederländerna, 80 meter lång och med 3,2 meters djupgående och dels M/V Höljan, ett fiktivt fartyg som ska kunna gå in i de nya framtida slussarna som planeras i Trollhättan, berättar Niklas Hammarkvist som är Sjöfartsverkets projektledare i sammanhanget.

Ett antal alternativa dragningar hade tagits fram i förväg inför simuleringen, där fartygstrafik kan bedrivas utan åtgärd alternativt där muddring behöver genomföras.

– Vid förarbetet har det framkommit att passagerna vid Malö strömmar och Instö ränna är viktiga att simulera eftersom de begränsar framkomligheten i farleden, förklarar Niklas Hammarkvist som tagit fram de alternativa dragningarna.


Uppdrag från Trafikverket
Trafikverket har gett Sjöfartsverket i uppdrag att genomföra detta utredningsarbete. Resultatet av simuleringarna är nödvändiga för att kunna ta fram en GKI, Grov kostnadsindikation, med affärsmässiga förutsättningar. Utifrån simuleringsresultatet kan beräkningar göras för muddring, utmärkning med mera. I det sammanhanget inkluderas även naturvärden och kostnader för enklare geoteknik som kan behövas.

Den slutgiltiga rapporten är nödvändig av flera skäl: Dels behövs den för att kunna utvärdera samhällsnyttan, det vill säga om planerade finansiella insatser leder till en vinst för samhället i ett större sammanhang med mindre vägslitage etcetera. Dels för att få klarhet i om nödvändiga åtgärder kan klassa som mindre och behandlas som trimningsåtgärd för hantering av Trafikverket regionalt, eller om projektet blir aktuell som större farledsprojekt i den nationella infrastrukturplanen.

– Kort sagt blir rapporten ett viktigt underlag för beslut om hur och om man ska gå vidare med eventuella åtgärder.

Vid simuleringen deltog lotsar från Lysekil och Marstrand, Johan Lantz vd för Avatar Logistics, som har kommersiella intressen i sammanhanget, Michael Van Gent, redare och befälhavare på Vigilia shipping, Nederländerna.

Simulatorn kalibrerades av Andreas Edvall, Niclas Liljegren och Daniel Boström. Ansvariga för simuleringen var Niklas Hammarkvist och Jonas Sundin.


Fakta: IVV-trafiken
Sjöfartsverket och Trafikverket utreder tillsammans förutsättningarna för farleder som kan bli aktuella för inre vattenvägar (IVV-trafik). Av hundra inhemska godstransporter går i dag bara två till tre stycken längs de inre vattenvägarna, IVV, som kanaler, insjöar och älvar.
Vänern, Mälaren och Göta älv fick 2014 godkänt av EU för att bedriva IVV-trafik. Ostkusten (Kalmarsund-Örskär) samt Göta Kanal med Vättern har tidigare undersökts och endast formellt godkännande behövs.

Nu undersöks och utreds om förutsättningar finns i Göteborgs norra skärgård, samt norr om Öja/Landsort för att knyta ihop Mälaren med Norvik. IVV-klassning innebär att det inte är samma kvar på fartygets skrov och konstruktion, för att klara hårt väder eller höga vågor (max två meter), som IMO-klassade, havsgående fartyg.Källa: Sjöfartsverket


Skriv utMarinarkeolog från Vrak – Museum of Wrecks vid ett av vraken i Djupasund. Under 1780-talet sänktes avsiktligt ett antal skepp för att bygga en spärr vid inloppet till Karlskrona. Många framstående örlogsfartyg slutade på liknande sätt och har sedan glömts bort. Nu kan deras historia berättas.
Marinarkeolog från Vrak – Museum of Wrecks vid ett av vraken i Djupasund. Under 1780-talet sänktes avsiktligt ett antal skepp för att bygga en spärr vid inloppet till Karlskrona. Många framstående örlogsfartyg slutade på liknande sätt och har sedan glömts bort. Nu kan deras historia berättas.

34 miljoner till forskning om svenska flottans historia

Riksbankens Jubileumsfond anslår över 34 miljoner kr till forskningsprogrammet Den glömda flottan. Forskningen är ett samarbete mellan Statens maritima och transporthistoriska...

Läs mer
Zugol 550


Ekobonus för sjöfarten förlängs

För att bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till sjö...

Läs mer
Zinga


Stena Lines nya färja levererad och på väg till Europa

Färjerederiet Stena Line meddelar att deras nybyggda färja Stena Embla är levererad...

Läs mer
Vattenfall

Elisabeth Lönne tar över rodret för Stena Lines Danmarkslinjer

Elisabeth Lönne, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer.

Elisabeth Lönne tar över rodret för Stena Lines två Danmarkslinjer mellan...

Läs mer
Sea Cargos fartyg Bore Bay i Bergens hamn som är en av flera hamnar som nu får direktkoppling till Göteborgs hamn.

Ny fartygslinje i Göteborg – ny koppling till Norge och Polen

Vid årsskiftet startar en ny fartygslinje som knyter Göteborg till det industritäta...

Läs mer
Hamnen i Beirut dagar efter den stora explosionen.

ABB stöttar satsningar på återuppbyggnad av kritisk infrastruktur i Beirut

Efter den förödande explosionen i Beiruts hamn i Libanon i augusti 2020, då må...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se