Facebook


Instagram

Full containeraktivitet i Göteborgs hamn – europeiska hamnar hackar


2020-05-20

Trots coronapandemin har containervolymerna ökat i Göteborgs hamn.
Bild: Göteborgs Hamn AB
Trots coronapandemin har containervolymerna ökat i Göteborgs hamn.

Hamnar runt om i Europa har drabbats hårt av rådande coronapandemi. Det visar nyligen publicerade volymrapporter från Europas största hamnar. De europeiska hamnarna har också drabbats hårt av inställda anlöp, i flertalet hamnar har upp till 30 procent av anlöpen ställts in. Samtidigt har Göteborgs hamn ökat i containervolym och inga direktanlöp har varken ställts in eller planeras att ställas in.

De tio största hamnarna i Europa tappade i snitt fem procent av sina containervolymer under årets första kvartal jämfört med förra året, enligt hamnarnas egen rapportering. I kontrast till detta har containervolymerna i Göteborgs hamn istället ökat med åtta procent under samma period.

– Den europeiska trenden är nedslående, men samtidigt är vi extra stolta över att vi själva lyckats komma väl ut. Det har varit möjligt tack vare att vi tillsammans med alla våra partners och kunder fortsatt kunnat leverera en hög och flexibel servicenivå och utveckla vårt erbjudande, säger Dennis Olesen, VD på APM Terminals Gothenburg AB.

Det öppna förhållningssättet i Sverige gentemot omvärlden och att svensk industri kunnat fortsätta bedriva export under coronapandemin är andra viktiga faktorer som gör att Göteborgs hamn sticker ut i den europeiska hamnstatistiken menar Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB:

– Vi har ett brett linjeutbud, en mycket välfungerande järnvägsinfrastruktur på landsidan och en kapacitet som gör oss uthålliga även i tuffare tider. Vi ser att gods koncentreras till Göteborg från hela landet i stigande grad, när nu många ser över sina logistikkoncept.


Inga inställda direktanlöp i Göteborg

Under samma tid har många oceangående anlöp ställts in runt om i europeiska hamnar vilket stört hamnarnas flöden. I Göteborg har inga direktanlöp ställts in – veckotrafiken till och från Asien med världens största fartyg har fortsatt gå, vecka efter vecka.

– Veckotrafiken mellan Göteborg och Asien utgör den viktigaste pulsådern för svensk import- och exportindustri och det har varit en nyckel att den trafiken kunnat hållas igång utan störning. Vi ser samtidigt hur fler delar av landet kan flytta gods till tågen och Göteborg, vilket är en trygghet och skapar kontinuitet och konkurrenskraft för hela Sveriges handel med omvärlden, säger Dennis Olesen.

Trots att coronapandemin inte har något slutdatum ser Elvir Dzanic positivt på framtiden, både för hamnen i stort och för containertrafiken i synnerhet.

– I och med att vi var bland de första att agera på coronapandemin med tidiga åtgärder för att säkerställa godsnavets öppenhet, så har vi också kunnat hålla blicken fortsatt riktad framåt. Tillsammans med aktörerna i hamnen fortsätter vi med oförändrad kraft att tillgodose marknadens behov av bland annat farledsfördjupning, ytterligare omlastningsmöjligheter och utbyggnad av hamnens järnvägskoncept som redan är ett av världens mest framgångsrika, säger Elvir Dzanic.Källa: Göteborgs Hamn


Skriv utEn tredjedel av Sveriges nybilsimport, ungefär 120 000 bilar, levereras årligen till Södertälje Hamn.
En tredjedel av Sveriges nybilsimport, ungefär 120 000 bilar, levereras årligen till Södertälje Hamn.

Hogia levererar stöd för hantering av godsflöden till Södertälje Hamn

Nu kommer det att bli enklare för hamnar och terminaler att hantera stora volymer av gods. Hogia lanserar en mobil applikation som digitaliserar manuella arbetsmoment och ger ökad...

Läs mer
Zugol 550


Helsingborgs hamn kan flyttas söderut

Fartygen blir både fler och större. Samtidigt behöver staden möjlighet att...

Läs mer
Zinga


IVL Svenska Miljöinstitutet satsar på miljöindex för sjöfart

Clean Shipping Index visar fartygens utsläpp till luft och vatten. Det ligger till grund...

Läs mer
Vattenfall


"Finansiera isbrytare med statliga medel"

Trafikverket arbetar för tillfället med en nationell infrastrukturplan för 2022-2033...

Läs mer
Första lastbilen att anlända från Storbritannien till terminalen efter Brexit.

Brexit-fartyg har anlöpt och avgått utan problem

Under tisdagsmorgonen, 5 januari, anlöpte fartyget Fadiq till Gothenburg RoRo Terminal...

Läs mer
Begonia Seaways och Freesia Seaways vid en av Göteborgs hamns roroterminaler. Det är två av fartygen som bland annat används i trafiken mellan Göteborgs hamn och Storbritannien.

Göteborgs hamn redo för brexit

Efter många turer, ändrade förutsättningar och sena bud är det nu bara...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se