Facebook


Instagram

Helsingborgs hamn kan flyttas söderut


2021-01-11

Bild: Bertil Hagberg

Fartygen blir både fler och större. Samtidigt behöver staden möjlighet att fortsätta utvecklas. Helsingborgs Hamn och Helsingborgs stad tittar nu på en lösning som innebär att flytta containerhamnen.
– Möjligheterna till stadsutveckling hänger nära ihop med hamnens utveckling, sa kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) under en pressträff idag.


Antalet hanterade containrar i Helsingborgs Hamn har växt stadigt sedan mitten av 90-talet och den utvecklingen beräknas fortsätta. Samtidigt blir de fartyg som trafikerar hamnen allt större och behöver därmed kajer med djupare vatten. Marie Weibull Kornias (M) styrelseordförande för Helsingborgs Hamn, menar att Helsingborg har utvecklats som logistikstad och att många företag vill etablera sig i regionen.

– Det gör att godsflödet genom hamnen ökar. Exportindustrin i södra Sverige är också en viktig pelare i vårt containerflöde, säger hon.

Bart Steijaert, vd på Helsingborgs Hamn sa under presskonferensen att hamnen behöver ytterligare en kaj med minst 13 meters vattendjup samt möjlighet att expandera verksamheten:

– Hamnen har utrett detta tillsammans med staden i nästan ett och ett halvt år och tillsammans har vi kommit fram till alternativ som ger oss möjlighet att bygga en modern terminal och som samtidigt ger staden bättre möjligheter att utvecklas, säger Bart Steijaert.

Lösningen går ut på att flytta Helsingborgs Hamn söderut.

– Den stora fördelen med att flytta hamnen söderut är att vi får större möjligheter att utveckla inom Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. Det ger möjlighet att öppna upp de södra delarna av staden mot havet och det skulle även förenkla att bygga samman ett stråk mellan centrala Helsingborg och Planteringen och Miatorp. Det finns givetvis utmaningar inom till exempel miljöområdet men vi ser att det är ekonomiskt lönsamt, säger Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör i Helsingborgs stad.

Staden väntas nu ta beslut om att initiera en ändring av översiktsplanen för H+området.

– Det här ger fantastiska möjligheter till stadsutveckling för helsingborgarna. Helsingborgs Hamn är den andra största containerhamnen i Sverige och det är viktigt att hamnen såväl som staden ges möjlighet till utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

Och han får medhåll av oppositionsråd Jan Björklund (S):

– För att klara klimatmålen behöver vi ställa om transporterna till järnväg och sjöfart. Helsingborg har en stark position som logistiskt nav vilket skapar jobb och ökar skattekraften. Det krävs för att vi ska klara välfärden, säger han. 


Källa: Helsingborgs hamn

Skriv utGöteborgs hamns roroterminal med inneliggande DFDS-fartyg vid den nu elanslutna kajplats 712.
Göteborgs hamns roroterminal med inneliggande DFDS-fartyg vid den nu elanslutna kajplats 712.

Ny elanslutning minskar koldioxidutsläppen i Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn AB har länge arbetat med att få anlöpande fartyg att ansluta till landström när de ligger vid kaj, istället för att ha motorerna igång....

Läs mer
Zugol 550
Den nya färjan är av samma modell som Elvy, som redan trafikerar Göta älv.

Göteborg får en ny elfärja

Västtrafik fortsätter sin satsning på elektrifiering och har beslutat att köpa...

Läs mer
Zinga
Visby Corvettes.

Saab får två kontrakt för nästa generations korvetter för svenska marinen

Saab och Försvarets materielverk (FMV) har tecknat två avtal rörande nästa...

Läs mer
Vattenfall
Viking Lines nya fartyg Viking Glory sjösätts den 26 januari på XSI:s varv i Xiamen.

Klimatsmarta Viking Glory sjösätts imorgon

En betydande milstolpe har nåtts i byggandet av Viking Lines nya fartyg Viking Glory. I...

Läs mer

Snart kommer nya förslag på sjöfartsavgifter

VTI har inlett ett arbete med att ta fram förslag till nya modeller för Sjö...

Läs mer
En tredjedel av Sveriges nybilsimport, ungefär 120 000 bilar, levereras årligen till Södertälje Hamn.

Hogia levererar stöd för hantering av godsflöden till Södertälje Hamn

Nu kommer det att bli enklare för hamnar och terminaler att hantera stora volymer av gods....

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se