Facebook


Instagram

Inför Brexit – vad händer i Göteborgs hamn?


2019-10-07

I Göteborgs hamns roroterminal är Brexitfrågan som mest aktuell. Terminalen har daglig UK-trafik med bl.a. råmaterial och komponenter till svensk industri, konsumtionsvaror och livsmedel. Till UK skeppas bl.a. stora mängder stål och papper.
Bild: Göteborgs hamn
I Göteborgs hamns roroterminal är Brexitfrågan som mest aktuell. Terminalen har daglig UK-trafik med bl.a. råmaterial och komponenter till svensk industri, konsumtionsvaror och livsmedel. Till UK skeppas bl.a. stora mängder stål och papper.

Enligt nuvarande tidtabell lämnar Storbritannien EU den 31 oktober. Vad innebär utträdet för den som skeppar gods mellan Sverige till Storbritannien via Göteborgs hamn? Och hur påverkas de som hanterar annat gods i hamnen?

Turerna har varit många och långa, men datumet för Storbritanniens utträde ur EU närmar sig obönhörligen. I och med utträdet blir Storbritannien ett tredjeland i förhållande till EU-länder som Sverige, och därmed kommer EU att tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien i fråga om bland annat tulltariffer, tullkontroller och kontroller av att EU:s regler för varors beskaffenhet är uppfyllda.

– Den som exporterar måste se till att ha sitt gods tullklart innan det når Göteborgs hamn och våra terminaler. Det är det budskap vi skickar till marknaden. Har man inte ordning på dessa bitar kommer man inte in i hamnen. Samma princip gäller för importflöden från Storbritannien – är godset inte tullklart innan skeppning till Sverige riskerar det att fastna i våra terminaler, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.


Utmaning för mindre aktörer

Att Brexit så småningom blir ett faktum kommer givetvis inte som en överraskning för någon – allra minst för de som transporterar gods till och från Storbritannien. Men Elvir Dzanic har förståelse för att det ändå kan vara svårt för en del aktörer att vidta rätt åtgärder i tid.

– Min uppfattning är att de större aktörerna är väl förberedda. Utmaningen ligger främst hos de mindre aktörer som inte har den administrativa kapacitet som de större varuägarna och speditörerna har. Men med det sagt så står jag ändå fast vid det jag sade tidigare – kom inte till Göteborgs hamn utan att ha förberett dina tullhandlingar.

Men det är inte bara de som bedriver handel med Storbritannien som oroar sig för Brexit. Även andra aktörer i hamnen undrar förstås hur eventuella kösituationer i portarna kommer att påverka den som använder hamnen i andra ärenden än för handel med just Storbritannien.

– Vi tror inte att kösituationer kommer att uppstå i portarna till terminalerna. Blir det problem så kommer de att uppstå tidigare i systemet, som i hamnens huvudentré, ”Port Entry” där vi måste vara förberedda. Skulle det behövas så har vi identifierat ett antal ytor i hamnens närhet dit man eventuellt kan behöva hänvisas tillfälligt i väntan på klarering, säger Elvir Dzanic.


Ingen anledning till panik

Även om Elvir Dzanic känner en ovisshet över hur Brexit kommer att spela ut sig i slutändan, ser han ingen anledning för någon att drabbas av panik.

– Det tror jag inte skulle gynna någon. Det är förstås ingen som vet med exakthet hur det kommer att bli förrän det händer, men det jag vet av erfarenhet är att logistikbranschen är mästare på att snabbt anpassa sig till nya situationer, säger Elvir Dzanic och fortsätter:

– När nya regler för tullhantering kom för cirka tio år sedan var oron stor, men man anpassade sig snabbt den gången, och jag det är jag säker på att man kommer att göra i det här fallet också.
Källa: Göteborgs hamn


Skriv ut

Safe at sea AB ingår nytt avtal med distributör i Spanien

Spanien blir nästa europeiska marknad för Safe at Sea AB (Publ) att etablera sig på och ett distributörsavtal har tecknats med Brocado Solutions S.L.

Läs mer
Zugol 550

Saab får beställning på radarkomponenter till amerikanska marinen


Saab har fått en beställning på komponenter och delsystem till den amerikanska...

Läs mer
Maxi Grip
Swedegas nya anläggning i Göteborgs hamn. LNG-leveransen till tankfartyget Tern Ocean.

Gasum utökar sitt utbud av marint bränsle genom Swedegas nya anläggning i Göteborgs hamn

Gasum, den ledande nordiska leverantören av flytande naturgas (LNG) meddelade att de har...

Läs mer
Zinga
Figuren visar utsläpp av växthusgaser från inrikes sjöfart 1990–2018, jämförelse mellan ny och tidigare metod. I Inrikes sjöfart ingår bland annat godstransporter mellan svenska hamnar, sjöburen kollektivtrafik och fritidsbåtar.

Ny metod visar högre utsläpp för inrikes sjöfart

Utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar från inrikes sjö...

Läs mer
Vattenfall
Ordförande Kungl. Örlogsmannasällskapet konteramiral Anders Grenstad, medaljörer och kommendör Bo Rask, sekreterare.

Kungl. Örlogsmannasällskapet medaljerar och belönar

Vid Kungl. Örlogsmannasällskapets 248:e högtidssammankomst i Stockholm fredag den 15...

Läs mer
Automatiserat inpasseringssystem för lastbilar i Trelleborgs Hamn.

Effektivare inpasseringssystem i Trelleborgs Hamn

Som ett led i att vara Europas bästa RoRo-hamn satsar Trelleborgs Hamn på digitalisering...

Läs mer

Det norska offshore-företaget DOF investerar i ett nytt system för artificiell intelligens

Behovet av smartare och snabbare processer fick DOF att implementera Unit4 Prevero.

Den norska företagskoncernen DOF är en global aktör som tillhandahåller...

Läs mer


Mest lästa


Pacetell
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se