Facebook


Instagram

IVL Svenska Miljöinstitutet satsar på miljöindex för sjöfart


2021-01-11

Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet

Clean Shipping Index visar fartygens utsläpp till luft och vatten. Det ligger till grund för hamn- och farledsavgifter och är ett verktyg för transportörer att kunna välja hållbara sjöfartsalternativ. IVL Svenska Miljöinstitutet tar nu över driften av detta oberoende miljöindex från januari 2021.

Sjöfart anses vara ett energieffektivt transportsätt med låga utsläpp av koldioxid per transporterad enhet. Men det beror på fartygstypen och hur välfyllt det är med gods. Fartyg släpper ut kvävoxider och svaveloxider och påverkar även det marina livet genom utsläpp av avloppsvatten, kemikalier och avfall.

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har sedan Clean Shipping Index startade 2007 medverkat i dess tekniska kommitté och Sara Sköld, projektledare vid IVL, ser många fördelar med att helt ta över rodret.

– IVL driver framgångsrikt flera oberoende miljömärkningar. Clean Shipping Index blir ännu en som visar vår spetskompetens inom transport, miljö och hållbarhet, säger hon.

Genom Clean Shipping Index kan man bedöma fartygens miljöprestanda utifrån deras utsläpp till luft och vatten, men också vilka redare som har den mest hållbara flottan. Sjöfartsverket använder det för att miljödifferentiera farledsavgifterna, något som alla fartyg betalar för att kunna operera i svenska vatten och lägga till vid svenska hamnar.

Sabina Hoppe, enhetschef för miljö och hållbarhet vid Sjöfartsverket och ansvarig för miljödifferentieringen av farledsavgiften har sett flera fördelar med att använda Clean Shipping Index.

– Clean Shipping Index ser till flera aspekter av sjöfartens miljöpåverkan – både utsläpp till luft och vatten, något som vi ser som positivt. Vi ser fram emot att samarbeta med IVL Svenska Miljöinstitutet för att tackla framtidens miljöutmaningar på sjöfartsområdet, säger hon.

Clean Shipping Index används också av hamnar, exempelvis Göteborgs hamn, för att miljödifferentiera hamnavgiften. Dessutom använder ett antal europeiska transportköpare och andra företag miljöindexet då de köper sjötransporter eller vill jämföra redares miljöprestanda.

Rickard Lindström, tidigare vd för Clean Shipping Index, ser goda möjligheter för
vidareutveckling av indexet med hjälp av IVL:s expertis.

– Att ge rodret till IVL är en viktig del av den fortsatta utvecklingen av CSI och dess roll i farledsavgifterna. Sveriges och Sjöfartsverkets miljödifferentiering är ett världsunikt styrmedel värt att bygga vidare på, såväl nationellt som internationellt, säger Rickard Lindström, som även fortsättningsvis kommer att arbeta med indexet.


Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet


Skriv utGöteborgs hamns roroterminal med inneliggande DFDS-fartyg vid den nu elanslutna kajplats 712.
Göteborgs hamns roroterminal med inneliggande DFDS-fartyg vid den nu elanslutna kajplats 712.

Ny elanslutning minskar koldioxidutsläppen i Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn AB har länge arbetat med att få anlöpande fartyg att ansluta till landström när de ligger vid kaj, istället för att ha motorerna igång....

Läs mer
Zugol 550
Den nya färjan är av samma modell som Elvy, som redan trafikerar Göta älv.

Göteborg får en ny elfärja

Västtrafik fortsätter sin satsning på elektrifiering och har beslutat att köpa...

Läs mer
Zinga
Visby Corvettes.

Saab får två kontrakt för nästa generations korvetter för svenska marinen

Saab och Försvarets materielverk (FMV) har tecknat två avtal rörande nästa...

Läs mer
Vattenfall
Viking Lines nya fartyg Viking Glory sjösätts den 26 januari på XSI:s varv i Xiamen.

Klimatsmarta Viking Glory sjösätts imorgon

En betydande milstolpe har nåtts i byggandet av Viking Lines nya fartyg Viking Glory. I...

Läs mer

Snart kommer nya förslag på sjöfartsavgifter

VTI har inlett ett arbete med att ta fram förslag till nya modeller för Sjö...

Läs mer
En tredjedel av Sveriges nybilsimport, ungefär 120 000 bilar, levereras årligen till Södertälje Hamn.

Hogia levererar stöd för hantering av godsflöden till Södertälje Hamn

Nu kommer det att bli enklare för hamnar och terminaler att hantera stora volymer av gods....

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se