Facebook

Instagram

Recyctec tecknar omfattande avtal med norsk råvaruleverantör


2019-03-04

Beskrivning av cirkulär ekonomi.
Bild: Recyctec
Beskrivning av cirkulär ekonomi.

Recyctec Holding har tecknat ett treårigt avtal med Norsk Spesialolje AS, som avser leveranser av produktionsråvara till bolagets återvinnings och produktionsanläggning

NSO grundades 1986 och är Norges ledande företag när det gäller insamling och behandling av spillolja, annat petroleumbaserat avfall samt olika former av förorenat vatten. Verksamheten bedrivs på flera moderna anläggningar med betydande kapacitet och tankpark.

NSO tillhandhåller även andra specialiserade tjänster inom tankreparation, renovering och inspektion. Vidare har NSO ett fullt ackrediterat testlaboratorium och därmed även hög kemiteknisk kompetens och erfarenhet inom sin organisation.


Samarbete har säkrat tryggheten
Avtalet omfattar leveranser av glykolhaltigt industriellt avfall från bla. offshore-industrin och gäller under tre år.

Under senare delen av 2018 har relationen och samarbetet testats på olika sätt vilket har bidragit till att parterna är trygga med att avtalets innehåll och omfattning är ömsesidigt attraktivt och värdeskapande.

Detta har också bidragit till att minska affärsrisker och produktionsrisker, bla. genom att parterna har kunnat etablera rutiner och processer för kvalitetsstyrning och kontroll, skapa fungerande logistikplaner och även att pröva samarbetet med underleverantörer.

– Detta avtal ger oss, i kombinationen med andra leveranskällor som vi redan har - och ständigt försöker att maximera, en stabilare grund att stå på och också fortsätta att utvecklas ifrån, säger Göran Nylén, VD Recuctec.
– Samtidigt skapar det också en viktig och spännande utmaning för verksamheten på så sätt att vi nu kan röra oss bortifrån en produktionsstyrd försäljning till en aktivitetsstyrd sådan. Med det menat; vi producerar det vi aktivt marknadsför och säljer istället för att vi säljer det som vi redan har.

NSO är nu i slutskedet av ett större ombyggnations och logistikprojekt som påbörjades under 2018. Leveranser i större omfattning och volym kommer att kunna påbörjas under inledningen av Q2, 2019.


"Flera och goda möjligheter att maximera värdet"
Potentiellt förädlingsvärde av råvaran som återvunnen och återförd produkt på marknaden är 21–24 MSEK på årsbasis. Bedömning och beräkning är gjord på innehåll och fördelning motsvarande 2018 års produktmix.

Slutgiltigt utfall är över avtalstiden beroende av produktmixens utveckling och sammansättning.

– Vi har flera och goda möjligheter att maximera värdet av detta genom kloka och väl avvägda aktiviteter och åtgärder, säger Göran Nylén.
– Det känns också tryggt att våra förbättringsprojekt på produktionssidan ligger väl i linje och anpassat i tid för detta. Jag tänker då främst på den pågående utökningen av tank-parken samt automatiseringsprojekt vad gäller EarthCare som färdig-produkt.

Den sammantagna miljöeffekten av avtalet är en årlig reducering av CO2-footprint med 4600–6800 ton, i jämförelse med om avfallsråvaran inte hade kunnat återvinnas och återföras på marknaden. Beräkningen stödjer sig i detta fall på den oberoende rapport och livscykelanalys som under hösten 2018 utfördes av RISE.
Källa: Recyctec


Skriv utMälarbron och Södertälje kanal stängs av tillfälligt 23-24 mars

Södertälje kanal samt Mälarbron i Södertälje kommer att vara stängd för bil- och busstrafik lördag 23 mars 07-19 och söndag 24 mars 07-19.

Mälarbron i Södertälje kommer att vara stängd för bil- och busstrafik lördag 23 mars 07-19 och söndag 24 mars 07-19. Ingen sjötrafik får heller passera...

Läs mer
Safetyseal

Första internationella vinnaren av Stena Line Propeller Prize utsedd

På fotot: Anna Borkowska - Pomeranian Science och Technology Park, Gdynia, Polen, Vinnare Searis technologies: Jakub Zdroik, Aleksandra Zgrundo och Konrad Klepacki, Monica Strandhag - Stena Line, AllBinary vinnare: Christian Malmström ochTomas Sareklint samt Magnus Forsbrand - Blue Science Park.

Under Innovation Day i Karlskrona den 7 mars utsågs årets vinnare av Stena Line...

Läs mer
Zinga
- Hamnen är en nyckelfaktor för regional tillväxt, säger Jacob Spangenberg, ordförande i Hargs Hamn AB (till vänster). Vid sin sida har han Niklas Pettersson, projektledare, Sjöfartsverket och Peeter Nömm, vd för Hargs Hamn AB.

Muddring av farleden till Hargs hamn

Under hösten 2019 startar Sjöfartsverket muddring av befintlig farled till Hargs hamn i...

Läs mer
Uniteam
Idag, på Internationella kvinnodagen, lanserar Stena Line ett fokusområde som ska se till att Stenas arbetsplatser är fria från trakasserier. Fokusområdet kommer kallas Equality and inclusion.

Stena Line ökar fokuset på jämställdhet och inkludering

På Internationella kvinnodagen den 8 mars lanserar Stena Line ett nytt fokusområde...

Läs mer

Han är ny vd för Göteborgs Hamn AB

Elvir Dzanic, ny vd i hamnen, tillträder tjänsten i juni.

Hamnens nya vd kommer närmast från ett uppdrag som Vice President of Business...

Läs mer
THAB Academy 2019-2020.

Nya THAB Academy ska ge hamnarbetare nya möjligheter

Trelleborgs Hamn har nu startat ”THAB Academy”, en två år lång...

Läs mer

Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar tecknar avtal

Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har i dag ingått ett andrahandsavtal. Det...

Läs mer

Nya, tydligare regler för utmärkning till sjöss

En nyhet i reglerna är att områdena ellutag för landström, obligatorisk passning av anvisad VHF-kanal, rekommendation om svallfri fart, spolplatta för bottentvätt, båttvätt för fritidsbåtad samt tömningsstation för toalettavfall för fritidsbåtar blir obligatoriska att utmärkas.

Den 1 april träder Transportstyrelsens nya regler om sjövägmärken i kraft....

Läs mer

Recyctec tecknar omfattande avtal med norsk råvaruleverantör

Beskrivning av cirkulär ekonomi.

Recyctec Holding har tecknat ett treårigt avtal med Norsk Spesialolje AS, som avser...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se