Facebook

Instagram

Recyctec tecknar omfattande avtal med norsk råvaruleverantör


2019-03-04

Beskrivning av cirkulär ekonomi.
Bild: Recyctec
Beskrivning av cirkulär ekonomi.

Recyctec Holding har tecknat ett treårigt avtal med Norsk Spesialolje AS, som avser leveranser av produktionsråvara till bolagets återvinnings och produktionsanläggning

NSO grundades 1986 och är Norges ledande företag när det gäller insamling och behandling av spillolja, annat petroleumbaserat avfall samt olika former av förorenat vatten. Verksamheten bedrivs på flera moderna anläggningar med betydande kapacitet och tankpark.

NSO tillhandhåller även andra specialiserade tjänster inom tankreparation, renovering och inspektion. Vidare har NSO ett fullt ackrediterat testlaboratorium och därmed även hög kemiteknisk kompetens och erfarenhet inom sin organisation.


Samarbete har säkrat tryggheten
Avtalet omfattar leveranser av glykolhaltigt industriellt avfall från bla. offshore-industrin och gäller under tre år.

Under senare delen av 2018 har relationen och samarbetet testats på olika sätt vilket har bidragit till att parterna är trygga med att avtalets innehåll och omfattning är ömsesidigt attraktivt och värdeskapande.

Detta har också bidragit till att minska affärsrisker och produktionsrisker, bla. genom att parterna har kunnat etablera rutiner och processer för kvalitetsstyrning och kontroll, skapa fungerande logistikplaner och även att pröva samarbetet med underleverantörer.

– Detta avtal ger oss, i kombinationen med andra leveranskällor som vi redan har - och ständigt försöker att maximera, en stabilare grund att stå på och också fortsätta att utvecklas ifrån, säger Göran Nylén, VD Recuctec.
– Samtidigt skapar det också en viktig och spännande utmaning för verksamheten på så sätt att vi nu kan röra oss bortifrån en produktionsstyrd försäljning till en aktivitetsstyrd sådan. Med det menat; vi producerar det vi aktivt marknadsför och säljer istället för att vi säljer det som vi redan har.

NSO är nu i slutskedet av ett större ombyggnations och logistikprojekt som påbörjades under 2018. Leveranser i större omfattning och volym kommer att kunna påbörjas under inledningen av Q2, 2019.


"Flera och goda möjligheter att maximera värdet"
Potentiellt förädlingsvärde av råvaran som återvunnen och återförd produkt på marknaden är 21–24 MSEK på årsbasis. Bedömning och beräkning är gjord på innehåll och fördelning motsvarande 2018 års produktmix.

Slutgiltigt utfall är över avtalstiden beroende av produktmixens utveckling och sammansättning.

– Vi har flera och goda möjligheter att maximera värdet av detta genom kloka och väl avvägda aktiviteter och åtgärder, säger Göran Nylén.
– Det känns också tryggt att våra förbättringsprojekt på produktionssidan ligger väl i linje och anpassat i tid för detta. Jag tänker då främst på den pågående utökningen av tank-parken samt automatiseringsprojekt vad gäller EarthCare som färdig-produkt.

Den sammantagna miljöeffekten av avtalet är en årlig reducering av CO2-footprint med 4600–6800 ton, i jämförelse med om avfallsråvaran inte hade kunnat återvinnas och återföras på marknaden. Beräkningen stödjer sig i detta fall på den oberoende rapport och livscykelanalys som under hösten 2018 utfördes av RISE.




Källa: Recyctec


Skriv ut



Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Scandinavian Biogas dotterbolag i Norge, Biokraft, har ingått ett flerårigt avtal med Hurtigruten om leverans av flytande biogas (LBG) till Hurtigrutens fartyg. Partnerskapet signalerar...

Läs mer
Zinga
Trelleborgs hamn byggs ut för att möta kraven från allt fler fordon och passagerare.

Ystad och Trelleborgs hamnar satsar framåt för miljarder

Två av Skånes största byggprojekt pågår just nu i Trelleborgs och...

Läs mer

14 personer omkom till sjöss förra året

Under 2018 omkom 14 personer i fritidsbåtolyckor. Det är det lägsta antalet omkomna...

Läs mer


Havs- och vattenmyndigheten ger bidrag till att skrota miljöfarliga båtar

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger ytterligare två miljoner kronor i bidrag till att...

Läs mer
Containerhamnen där det nya lagret ska byggas, Gävle Hamn.

NCC bygger lager för papper åt Gävle Hamn

NCC har tecknat avtal med Gävle Hamn om att bygga ett automatiserat lager för...

Läs mer

Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass

Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva...

Läs mer

Storbritanniens marin köper Saabs system för träning av ubåtsjakt


Saab har fått en beställning om att förse brittiska marinen med AUV62-AT-system...

Läs mer


Stena Line siktar på att leda utvecklingen inom hållbar sjöfart

AI-assisterade färjor, batteridrift, kraftig minskning av engångsplast ombord, fortsatt...

Läs mer


Mest lästa

















Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se