Facebook


Instagram

Så flyttar vi transporter från väg till vatten


2019-11-14

Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet

Mer gods behöver transporteras sjövägen snarare än landvägen. Det är en politiskt prioriterad fråga, men ännu syns inga tecken på att fler företag väljer sjöfart. En ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet visar vilka åtgärder som kan göra skillnad.

Minskad klimatpåverkan, mindre köer på vägarna, sänkta kostnader för varuägare samt ökad trafiksäkerhet, det är några av fördelarna med att transportera gods med fartyg istället för med lastbil.

– Sjöfarten är i regel ett energieffektivt trafikslag men dess miljöpåverkan beror i stor utsträckning på fartygets fyllnadsgrad och storlek och på vilken typ av fartyg som används. Företag som ställer miljökrav på sjöfarten och visar en betalningsvilja för mer hållbara transporter kan utöva ett inflytande över rederiers hållbarhetsarbete, säger Linda Styhre, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tillsammans med forskare på SSPA och Maritimt Forum har IVL undersökt hinder och möjligheter för att öka andelen sjöfart.

– Det finns en enskild aktör som spelar en viktig roll i den här frågan och det är det transportköpande företaget. Men det krävs vilja och engagemang hos alla berörda aktörer för att öka andelen gods som förflyttas med fartyg, säger Linda Styhre. Även myndigheter och beslutsfattare behöver skapa bättre förutsättningar för mer sjöfart.


Studien har identifierat tre hinder för att öka andelen sjöfart:

  • Det är ingen prioriterad fråga bland transportköpare att jobba med att flytta gods från lastbil till järnväg och sjöfart.
  • Det saknas kunskap om sjöfartslösningar bland vissa företag.
  • Det finns en brist på samverkan mellan aktörerna.


Åtgärder som det transportköpande företaget kan vidta
för öka överflyttningen till mer hållbar sjöfart är enligt rapportförfattarna att:

  • Avsätta tid för att överväga och utvärdera sjölösningar.
  • Ta fram transportrelaterade mål och riktlinjer för ökad hållbarhet och val av trafikslag.
  • Öka kunskapen om sjöfart, liksom dialogen med transportleverantörerna.

Den globala sjöfarten för cirka 2,4 procent av de totala globala koldioxidutsläppen. Sjöfarten har ofta exkluderats från olika klimatavtal, men 2018 satte Internationella Sjöfartsorganisationen, IMO, upp målet att internationell sjöfart ska minska sina växthusgaser med 50 procent till 2050 jämfört med 2008.

Klicka här för att läsa rapporten.Källa: IVL Svenska miljöinstitutet


Skriv utDäckaren Vinö byggdes i ek av Bröderna Kellgrens båtbyggeri på Vinö i Misterhults skärgård, Oskarshamns kommun 1950. Vinö är i mycket gott skick och har dessutom sin originalmotor kvar.
Däckaren Vinö byggdes i ek av Bröderna Kellgrens båtbyggeri på Vinö i Misterhults skärgård, Oskarshamns kommun 1950. Vinö är i mycket gott skick och har dessutom sin originalmotor kvar.

Historisk flotta växer när Sjöhistoriska k-märker både fartyg och fritidsbåtar

Sjöhistoriska museet k-märker ytterligare två fartyg och 14 fritidsbåtar. Totalt ingår nu över 300 fartyg och båtar i den flotta som håller det maritima...

Läs mer
Zugol 550
De två fartygen som nu börjat byggas är både 30 % större och mer energieffektiva än tidigare fartyg.

Styrkebesked från Stena Line:

Nya superfärjorna har börjat byggas

Mitt i den pågående pandemin lämnar färjerederiet Stena Line styrkebeskedet...

Läs mer
Semestertips:

Ny fotoutställning på Landskrona museum om lotsar och båtmän

Bild från utställningen.

Utställningen ”Lotsar och båtmän i Öresund” med fotografier av...

Läs mer
Vattenfall
Viking Mariella.

Alla Viking Lines fartyg återgår i trafik i juli

M/S Mariella och M/S Cinderella börjar trafikera den 2 juli. M/S Mariella trafikerar 2...

Läs mer
A Nepita efter ombyggnation.

Stena RoRo har levererat nattfärjan A Nepita efter rekordsnabb ombyggnation

På knappt tre månader har Stena RoRo förvandlat tidigare dagfärjan Stena...

Läs mer


Högt förtroende för Sjöfartsverket bland svenskarna

Nu står det klart att Sjöfartsverket är en av Sveriges fem mest ansedda...

Läs mer


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se