Facebook


Instagram

Så flyttar vi transporter från väg till vatten


2019-11-14

Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet

Mer gods behöver transporteras sjövägen snarare än landvägen. Det är en politiskt prioriterad fråga, men ännu syns inga tecken på att fler företag väljer sjöfart. En ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet visar vilka åtgärder som kan göra skillnad.

Minskad klimatpåverkan, mindre köer på vägarna, sänkta kostnader för varuägare samt ökad trafiksäkerhet, det är några av fördelarna med att transportera gods med fartyg istället för med lastbil.

– Sjöfarten är i regel ett energieffektivt trafikslag men dess miljöpåverkan beror i stor utsträckning på fartygets fyllnadsgrad och storlek och på vilken typ av fartyg som används. Företag som ställer miljökrav på sjöfarten och visar en betalningsvilja för mer hållbara transporter kan utöva ett inflytande över rederiers hållbarhetsarbete, säger Linda Styhre, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tillsammans med forskare på SSPA och Maritimt Forum har IVL undersökt hinder och möjligheter för att öka andelen sjöfart.

– Det finns en enskild aktör som spelar en viktig roll i den här frågan och det är det transportköpande företaget. Men det krävs vilja och engagemang hos alla berörda aktörer för att öka andelen gods som förflyttas med fartyg, säger Linda Styhre. Även myndigheter och beslutsfattare behöver skapa bättre förutsättningar för mer sjöfart.


Studien har identifierat tre hinder för att öka andelen sjöfart:

  • Det är ingen prioriterad fråga bland transportköpare att jobba med att flytta gods från lastbil till järnväg och sjöfart.
  • Det saknas kunskap om sjöfartslösningar bland vissa företag.
  • Det finns en brist på samverkan mellan aktörerna.


Åtgärder som det transportköpande företaget kan vidta
för öka överflyttningen till mer hållbar sjöfart är enligt rapportförfattarna att:

  • Avsätta tid för att överväga och utvärdera sjölösningar.
  • Ta fram transportrelaterade mål och riktlinjer för ökad hållbarhet och val av trafikslag.
  • Öka kunskapen om sjöfart, liksom dialogen med transportleverantörerna.

Den globala sjöfarten för cirka 2,4 procent av de totala globala koldioxidutsläppen. Sjöfarten har ofta exkluderats från olika klimatavtal, men 2018 satte Internationella Sjöfartsorganisationen, IMO, upp målet att internationell sjöfart ska minska sina växthusgaser med 50 procent till 2050 jämfört med 2008.

Klicka här för att läsa rapporten.Källa: IVL Svenska miljöinstitutet


Skriv utSafe at Sea beviljas finansiering för utvecklingsprojekt ElEcoRunner

ElEcoRunner

Safe at Sea AB har beviljats ”Region Västra Götalands finansiering för forskning och utveckling” i små och medelstora företag.

Läs mer
Zugol 550

Nederländsk upphandling av ubåtar går in i nästa fas med Saab och Damen som en av de utvalda kandidaterna

De nederländska myndigheterna tillkännagav idag att Saab och Damen, tillsammans med...

Läs mer
Maxi Grip
Climeon har framgångsrikt genomfört den första testkörningen till havs med Virgin Voyages första fartyg, Scarlet Lady.

Climeon godkänns vid testkörning till havs med Virgin Voyages och Fincantieri

I slutet av 2017 godkändes Climeons Heat Power-moduler vid ett Factory Acceptance Test fö...

Läs mer
Zinga


Svenska Climeon i omfattande samarbete med Viking Line

Viking Line bygger just nu fartyget Viking Glory, som kommer att vara ett av världens mest...

Läs mer
Vattenfall


Semcon utvecklar AI-driven datahantering för Stena Line

Genom att kombinera det senaste inom AI, data mining och informationsarkitektur stöttar Semcon...

Läs mer

Ny chef för Sjöhistoriska museet

Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, blir ny chef för Sjöhistoriska museet.

Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, blir ny chef för Sjö...

Läs mer
170 personer från det svenska näringslivet deltog i APM Terminals Gothenburgs lansering av klimatinitiativet Green Gothenburg Gateway.

Stor miljösatsning - APM Terminals Gothenburg minskar koldioxidutsläppen med 90 %

Den 6 december tog APM Terminals Gothenburg ytterligare ett stort steg i sin resa mot att bli...

Läs mer


Mest lästa


Pacetell
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se