Facebook

Instagram

Smålandshamnar Oskarshamn är först i Sverige med Titan LED mastbelysning


2018-09-04

Bild: Energisystem

Bild: Energisystem

Bild: Energisystem

Bild: Energisystem

Bild: Energisystem

Bild: Energisystem

Smålandshamnar Oskarshamn är först i Sverige att installera Titan mastbelysning från engelska Midstream. Pilotinstallationen i en 27m mast blev så bra att man fortsatte med ytterligare två master vid Gotlandsterminalen.

När Energisystem inlett samarbetet med engelska Midstream var det dags att hitta ett lämpligt Pilotprojekt. Smålandshamnar Oskarshamn hade ett perfekt projekt som erbjöd Titan-armaturerna en riktig utmaning: En 27m-mast i hamnen ensam skulle belysa en lageryta med 100m radie.

Masten hade tidigare använts som pilotinstallation när Energisystem lanserade 1 000W LED mastbelysning. Projekteringen visade att 12st Titan 560 skulle klara av uppgiften att lysa upp den 31 400m² stora ytan. Masten fälldes och Titan-armaturerna monterades i mastkronan, varpå masten återigen restes och den nya belysningen driftsattes. Montaget leddes av Vardö El och Peter Vilhelmsson.

Ringar på vattnet - Belysning av Gotlandsterminalen
Energisystems ljusmätningar efter installationen visade att Titan hållit vad som utlovats i projekteringsfasen. Medelbelysningen hade förbättrats och belysningen över lagerytan var avsevärt jämnare än tidigare.

Från Smålandshamnars sida beslutade man sig för att gå vidare med 2st 18m-master vid gotlandsterminalen. Energisystems projektering visade att 5st Titan 320 per mast skulle ge kraftigt förbättrad belysning på uppmarschområdet. Uppgraderingen till ny belysning var en förutsättning för att möta rådande belysningskrav.

Nya master utan att gräva
Efter besiktning från Scanmast konstaterades att de befintliga fundamenten var väl tilltagna och i gott skick, men att de hade ett gammalt bultmönster. Detta löste Scanmast genom att specialtillverka en adapter mellan de befintliga fundamenten och de nya masterna.

De nya masterna restes av Scanmasts entreprenör GMI och det elektriska montaget leddes återigen av Vardö El och Peter Vilhelmsson.

Verksamheten är nöjd
Claes Molldén, teknisk chef på hamnen och initiativtagare till projekten låter meddela att verksamheten är nöjda med den nya belysningen.

En positiv sak, menar Claes, är att armaturerna inte uppfattas som bländande. Den sofistikerade linstekniken fördelar ljuset med perfektion. Bländande spilljus minimeras eftersom det ändå inte gör någon nytta. Han tillägger också att ljuset är perfekt för hamnens övervakningskameror. 


Fakta i korthet:
27m Deltamast lageryta:
Innan åtgärd: 11st 1 000W samt 1st 270W LED-armatur
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 11,3kW
Belysningslösning: 12st Titan 560 FH 575W
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 6,9kW

Belysningslösning 2st 18m Deltamast Gotlandsterminalen:
Innan åtgärd: 10st 400W Högtrycksnatrium
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 4,8kW
Belysningslösning: 10st Titan 320 FH 326W
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 3,3kW
Minskad installerad effekt totalt 5,9kW (37 %)
Källa: Energisystem

Skriv ut

QinetiQ väljer TactiCall till naval forskningsanläggning

QinetiQ har valt ut Saabs integrerade kommunikationssystem, TactiCall, för användning vid den kustnära testanläggningen Shore-based Information Facility (SIF) i Portsdown, nä...

Läs mer
Maxi Grip
Wärtsilä IntelliTug-projektet syftar till att öka driftsäkerheten i Singapores intensivt trafikerade hamn.

Wärtsilä lanserar Acceleration Centre i Singapore och ingår partnersamarbete med MPA och PSA Marine för att utveckla IntelliTug

Teknologikoncernen Wärtsilä har i dag invigt sitt Acceleration Centre i Singapore....

Läs mer
Logistik Karlshamn

Tele Radio tar order från holländska staten för styrning av broar

Bild som visar handsändare för styrning av bro i Haag, Holland.

Tele Radio i Lysekil AB som ingår i Allgongruppen meddelar att deras holländska...

Läs mer
12 m långa pålar pressas ner i kanalbanken vid Norsholm.

Göta kanal står inför sin största renoveringsvinter på 200 år

Varje vinter pågår ett stort antal underhållsprojekt i och utmed Göta kanal...

Läs mer


Gasum stärker sin position som nordisk ledande LNG-leverantör

Energibolaget Gasum ökar sin ägarandel i Skangas till 100 procent. Förvärvet...

Läs mer
Eduardo Epifanio, projektledare Göteborgs Hamn AB framför pålningspråmen som ska slå ner 1500 pålar i berget på botten i Arendalsviken.

Byggstart för ny hamnterminal i Göteborgs hamn

Nu startar bygget av en helt ny hamnterminal i Göteborgs hamns ytterhamnområde....

Läs mer


Trafikstart för Stena Nordica på Karlskrona-Gdynia

I lördags gick Stena Nordica i trafik som det fjärde ordinarie fartyget mellan Karlskrona...

Läs mer

Uppdatering av produktionssiffror samt återlansering av OXE Diesel 200


Cimco Marine AB producerade 45 enheter under september månad (vecka 36 till vecka 39)....

Läs mer


MELICON och WiiBeck Consulting i samarbete runt smarta produktions- och HR-lösningar

MELICON och WiiBeck Consulting har slutit ett samarbetsavtal runt HR-relaterade tjänster inom...

Läs mer
Sjöhistoriska museets marinarkeologer undersöker på länsstyrelsens uppdrag ett par ångfartygsvrak utanför Gotland. Undersökningsresultaten kommer att ligga till grund när länsstyrelsen ska besluta om vraken ska fornlämningsförklaras. På bilden marinarkeolog Mikael Fredholm vid vraket av Princess som förliste utanför Östergarn 1888 på väg från Sankt Petersburg till London..

Två ångfartygsvrak undersöks utanför Gotland

Marinarkeologer från Sjöhistoriska museet dyker nu vid två 1800-talsvrak...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se