Facebook


Instagram

Snart kommer nya förslag på sjöfartsavgifter


2021-01-19

VTI har inlett ett arbete med att ta fram förslag till nya modeller för Sjöfartsverkets avgifter. Förslagen ska bidra till ökade miljö- och klimatnyttor och en harmonisering med svenska hamnars avgifter.

Sjöfartsverket tar ut farleds- och lotsavgifter från den kommersiella sjöfarten. Dessa avgifter utgör grunden i Sjöfartsverkets finansieringsmodell och står för närmare tre fjärdedelar av Sjöfartsverkets intäkter. Den nuvarande avgiftsmodellen som trädde i kraft år 2018 innebär att en del av farledsavgifterna beror på fartygets storlek och på fem mått på miljöprestanda.

Även hamnarna i Sverige tillämpar differentierad prissättning baserat på miljöprestanda, men det finns ett utrymme för harmonisering av miljöincitament mellan Sjöfartsverket och hamnarna för att nå större klimat- och miljönyttor. En rad rapporter, politiska beslut och utredningar hävdar att miljödifferentieringen av sjöfartens avgifter bör ses över för att säkra att miljö- och klimatnyttor realiseras. Men det bör helst inte ske på bekostnad av sjöfartens konkurrenskraft eller missgynna sjöfarten som trafikslag.

VTI har fått finansiering från Trafikverket för att ta fram rekommendationer till en justerad avgiftsmodell för Sjöfartsverket som kan implementeras år 2023 och till en helt ny avgiftsmodell som kan införas på längre sikt. Arbetet kommer att bestå av både en empirisk del och en teoretisk del. Den empiriska studien syftar till att ta reda på i detalj hur fartygstrafiken som anlöper Sverige reagerat på tidigare avgiftsförändringar. Den teoretiska delen syftar till att förankra en framtida avgiftsmodell i ekonomisk teori kring styrmedel och prissättning. Projektet genomförs i samarbete med Sjöfartsverket och Sveriges Hamnar. Till projektet kopplas också en referensgrupp där Sveriges Kommuner och Regioner, Föreningen Svensk Sjöfart samt Skärgårdsredarna ingår.

– VTI har tidigare erfarenhet av att utvärdera Sjöfartsverkets avgifter och studera sjöfartens konkurrenskraft. Den kompetens som vi byggt upp ger oss förutsättningar att ta fram genomarbetade förslag på avgiftsmodeller, säger Inge Vierth, utredningsledare på VTI.

Arbetet startade 1 januari 2021 och pågår till slutet av 2023. Samordning ska ske med det uppdrag som regeringen gett till den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket om bland annat prissättning på hamnavgifter. En första delrapport från forskningsprojektet planeras i september 2021.


Källa: VTI


Skriv ut

Nytt samarbete för helikoptertransporter av covid-patienter

Sjöfartsverkets räddningshelikopter i Kristianstad kan i samverkan med Region Blekinge nu assistera landets södra regioner med transporter av covid-19-patienter. Transporterna syftar...

Läs mer
Zugol 550
En första visionsskiss över Helsingborgs Hamn framtida containerterminal.

Helsingborgs Hamns containerterminal flyttar söderut

Framtidens Helsingborgs Hamn ska byggas. Den geografiska platsen för terminalen innebär...

Läs mer
Zinga


Ett steg närmare starten för Sveriges största muddringsprojekt

Kommunfullmäktige i Luleå kommun beslutade i dag att gå i borgen med cirka 1.3...

Läs mer
Vattenfall
Visionsbild över Wasalines nya fartyg Aurora Botnia.

Gasum levererar LNG till Wasaline och Wärtsiläs nya teknikcenter

Det nordiska energibolaget Gasum har ingått ett avtal om leveranser av flytande naturgas...

Läs mer
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

Sjöfartsverkets avgiftshöjningar skjuts framåt

Sjöfartsverkets styrelse har beslutat att inte höja farleds- och lotsavgifter som...

Läs mer
Passagerartrafiken till sjöss har påverkats kraftigt under pandemin.

Kraftig minskning av passagerare på sjön

Godstrafiken inom sjöfarten hade en relativt stabil utveckling under förra året,...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se