Facebook

Instagram

Svensk pråmtrafik möjlig även under isvintrar visar nytt europeiskt isnavigationstest


2018-03-05

Tre herrar; fr v professor Magnus Burman, Inst. för Farkost och Flygteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Johan Lantz, vd Avatar Logistics AB och Stefan Breitenbach, Hafen Hamburg Marketing, projektledare för EMMA-projektet
Bild: Anna Hammargren
Tre herrar; fr v professor Magnus Burman, Inst. för Farkost och Flygteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Johan Lantz, vd Avatar Logistics AB och Stefan Breitenbach, Hafen Hamburg Marketing, projektledare för EMMA-projektet

Kan EU-klassad pråmtrafik vara ett effektivt femte trafikslag inom den svenska city- och regionlogistiken även vintertid? Ja, tveklöst. Ett nyligen presenterat isnavigationstest för pråmtrafik visar tydligt att affärsmodellerna finns. Istestet är det första som genomförts för pråmfartyg inom EU. Det väntas få betydelse inte bara för pråmtrafikens etablering här i Sverige, utan också för andra EU-länder. Beställare av studien är Avatar Logistics AB och testet har genomförts av Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Hamburg University of Technology.

Isnavigationstestet är en del av det stora Interreg Baltic Sea-projektet EMMA vars mål är att utveckla pråmtrafiksystemet inom EU. I projektet deltar förutom Sverige, även Tyskland, Finland, Litauen och Polen. Det svenska pråmrederiet och logistikaktören Avatar Logistics AB är projektets enda kommersiella pråmaktör. I övrigt deltar myndigheter, organisationer, akademier och andra relaterade institutioner. Pråmfartyg på inre vattenvägar, som floder, sjöar och kanaler, är ett direkt alternativ och komplement till lastbilen. Med pråmtrafik kan transportsystemet optimeras och transport- och miljöbelastningen på vägnätet minskas.

– Avatars isnavigationstest bidrar till att skapa förutsättningar för pråmtrafik i Sverige. Nu finns ett faktaunderlag att presentera för både myndigheter och marknad. Testet visar tydligt att det går att bygga logistiklösningar för att trafikera inre vattenvägar hela året, säger Stefan Breitenbach, Hafen Hamburg Marketing, projektledare för EMMA-projektet. Det som krävs är finjustering av system, anpassade regelverk och ett ”level playing field” mellan trafikslagen, vilket i det här fallet betyder isassistans.

– Faktaunderlaget är avgörande för våra affärsupplägg och kundförhandlingar, säger Johan Lantz, vd Avatar Logistics. Många har uttalat att svenska vintrar är ett hinder. Nu kan vi visa att vi kan gå i trafik året runt. Vi har ett konkret underlag utfört på två faktiska holländska bulk- och bränslepråmar som kommer att arbeta i Mälaren. Siffrorna gäller här och nu och för befintlig isproblematik.


Test i tre delar – i Mälaren
Isnavigationstestet gäller Mälaren där isen ofta är tunn och aldrig blir tjockare än 50 – 60 cm inne i vikar. Testet omfattar tre delar. För det första har en statistisk modell för istjockleken baserat på historiska data i Mälarens sötvattensmiljö tagits fram. För det andra har beräkningsmodeller skapats för de laster som verkar mot det cm-tjocka skrovet, dvs isens tryck mot skrovet. Fören utsätts för störst tryck, men även skrovsidorna påverkas vid gång i ränna. Projektet har adresserat ”worst-case scenarios”. I den tredje delen har forskarna tagit fram en modell för att beräkna hur många dagar per år det är möjligt att operera i Mälaren med det ökande motstånd som följer en viss istjocklek, fartygets önskade fart och tillgänglig motorstyrka.

Enligt tabellerna i isnavigationstestet möjliggör en mild vinter med upp till 20 cm is på Mälaren en fart på max sju knop, dvs normal pråmfart. Vid 10 - 15 cm is är sju knops hastighet inga som helst problem. Dagar med tjockare is än 20 - 25 cm kan innebära tre till fyra knops fart. På basis av KTHs modell kan beslut fattas om logistikuppläggen blir konkurrenskraftiga, isbrytarassistans behövs, tekniska förstärkningar på pråmfartyget behöver göras och hur t ex isförhållandena påverkar pråmfartygets underhållsbehov.


Underlag för affärsmodeller och lagstiftning
– Testresultaten ger rederiet/logistikaktören möjlighet att bedöma rimligheten i affärsmodellerna, säger professor Magnus Burman, forskare på KTH, Inst. för Farkost och Flygteknik. Det går att sätta siffror på vad det innebär att operera i is. Vi kan visa på effekterna.

Alla deltagande länder i EMMA-projektet har isproblem och testmodellen som Avatar Logistics och KTH/Hamburg Technical University tagit fram kan vara ett redskap även för dessa länder. I Tyskland fryser t ex icke friflytande vatten i byggda kanaler liksom friflytande floder med litet vattendjup snabbt till is. Det begränsar antalet farbara vattenvägsdagar på ett negativt sätt.

– Dessutom kan modellerna i istestet användas för t ex nya färjor i kollektivtrafiken här i Sverige. Isdatan är generisk, men isens motstånd är kopplat till varje unikt fartygs dimensioner, säger Magnus Burman, KTH.


Isregelverk för pråmtrafik saknas
Dagens regelverk, det svensk-finska isklassningsreglerna, omfattar inte Mälaren. Pråmtrafik handlar om en ny typ av fartyg och andra fartrestriktioner. Existerande modeller täcker Östersjön och arktiska miljöer med saltvatten, en annan typ av is och is som bryts ner i mindre isblock än sötvattensisen. KTHs isnavigeringsprojekt ger därför ett konkret underlag för en svensk lagstiftning, som fortfarande saknas för pråmtrafiken och som ännu ingen myndighet har tagit tag i.

Isnavigeringsprojektet har enbart studerat det som är unikt för pråmfartyg och situationen i Mälaren. Andra allmänna utmaningar kring is som nedisning, var vattenintaget placeras, skydd av propeller mm är inte del av denna studie.


Fakta om pråmtrafik – det femte trafikslaget
Pråmtrafik på klassade inre vattenvägar är EUs femte trafikslag. Det räknas som ett landbaserat trafikslag eftersom det utgör ett direkt alternativ till lastbilen i det inrikes transportsystemet. Inre vattenvägar är floder, sjöar, kanaler och ibland även väderskyddade kustzoner med max våghöjd på 2 m över tid (i Sverige f n Göteborgs hamn – Göta älv – Vänern och Södertälje hamn/kanal – Mälaren).

Pråmtrafik i Sverige är ett redskap inom city- och regionlogistiken där de högteknologiska och specialiserade pråmfartygen kan bidra till att minska transportbelastningen i urbana miljöer och effektivisera transportsystemet. En standard-containerpråm lastar lika mycket som 100 lastbilar tillsammans. Pråmfartygen ger nya flexibla logistiklösningar och ökad hållbarhet för både industri/varuägare och samhälle. Fartygen behöver kajutrymme med vägförbindelse, men är inte alltid beroende av den stora hamnanläggningen. Det nya trafikslaget pråmtrafik arbetar för att etablera sig i Sverige, men saknar ännu viss lagstiftning och andra nödvändiga beslut och förutsättningar. Pråmtrafiken regleras av ett EU-regelverk till skillnad från ”storsjöfarten” som regleras av FN-organets IMO-regelverk och mindre inrikes sjöfart av det nationella regelverket.

Avatar Logistics AB är Sveriges enda specialiserade pråmrederi och logistikaktör. Företaget ägs av det svenska rederiet Erik Thun AB och det holländska pråmrederiet VT Group, specialiserade på bränsletransporter.Text: Anna Hammargen

Skriv utAnslutning av smarta fartyg till smarta hamnar innebär verkliga fördelar för sjöfarten.
Anslutning av smarta fartyg till smarta hamnar innebär verkliga fördelar för sjöfarten.

Wärtsilä förvärvar Transas för att snabbare nå sin vision om ett Smart Marine-ekosystem

Teknologiföretaget Wärtsilä förvärvar Transas, ett globalt företag med huvudkontor i Storbritannien. Affären kommer att snabba på Wärtsiläs väg...

Läs mer
EntreprenadLive550


KTH-forskarnas båt ska bli självseglande

I drygt ett år har professor Jakob Kuttenkeuler tillsammans forskare och studenter jobbat med...

Läs mer
Logistik Karlshamn


Norrköpings hamn blir hub i ny satsning på närsjöfart

Sedan länge är sjöfarten avgörande för de långväga...

Läs mer
Många av de gröna innovationer som lyfts i OECD:s rapport härstammar från många av de aktörer som utgör Göteborgs hamns hamnkluster.

OECD: Sverige pionjärland inom grön sjöfart

Svensk sjöfart är ett föredöme för sjöfarten globalt, och andra...

Läs mer
Algblomning i Östersjön.

Sju miljoner till forskning om Östersjön och Hanöbukten

Lunds universitet och Simrishamns kommun har initierat bildandet av en forsknings- och...

Läs mer


Stromma och Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB inleder samarbete

I vår är det premiär för ett helt nytt samarbete mellan Stromma och...

Läs mer
Sjöfartsverket har sju räddningshelikoptrar av typen AW 139.

Nytt arbetstidsavtal för Sjöfartsverkets helikopterpersonal

Nu är det nya arbetstidsavtalet för helikopterpersonalen inom Sjöfartsverkets rä...

Läs mer

JM Entreprenad utför mark- och anläggningsarbeten i Stockholm Norvik Hamn i Nynäshamn

Stockholms Hamnar ger JM Entreprenad förtroendet att utföra omfattande mark- och anlä...

Läs mer
Tre herrar; fr v professor Magnus Burman, Inst. för Farkost och Flygteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Johan Lantz, vd Avatar Logistics AB och Stefan Breitenbach, Hafen Hamburg Marketing, projektledare för EMMA-projektet

Svensk pråmtrafik möjlig även under isvintrar visar nytt europeiskt isnavigationstest

Kan EU-klassad pråmtrafik vara ett effektivt femte trafikslag inom den svenska city- och...

Läs mer
Båtbrand i Östergötlands skärgård i juni 2017, en av årets 1208 sjöräddningsinsatser. De två personerna som befann sig ombord klarade sig utan fysiska skador. Båten gick däremot till botten.

1208 fall av sjöräddning under 2017

Antalet sjöräddningsinsatser under fjolåret uppgick till 1208, vilket är...

Läs mer
Andreas Åsander, Felix Öberg, Martin Hanell, Simon Edlund och Anders Nilsson från RS Örnsköldsvik tilldelas utmärkelsen Årets Sjöräddare, för sin enastående räddningsinsats den 23 juli 2017.

Här är Årets Sjöräddare!

I dag utsågs de fem sjöräddarna Andreas Åsander, Felix Öberg, Martin...

Läs mer
Ale specielbyggdes 1973 för att kunna gå genom Trollhätte kanal till Vänern. De senaste åren har hon tjänstgjort i Bottenviken och på Bottenhavet, men på grund av det rådande isläget återvänder hon nu till Vänern.

Isbrytaren Ale återvänder till Vänern

Isen fortsätter att växa till på de svenska farvattnen. På Vänern har...

Läs mer


Mest lästa

Landmäteriet Swepos

AM Rental

Epox

blue systems

Tågkraft

Eurodrilling

ECUS

LST-AB360

Balaagri360

Trafiksystem360

Redskaparna

FLA Geoprodukter

Ilsbo360

NKM

Trinorth 2

spraymaster

JIWA

Lillevrå

Tripak

Svea Diesel

Rehnman & Co

KABE

Zugol

PRC Sweden

Rockbreakertools

vermeerviking

Oilquick

Semab

Rensman

sundsvalls logistikpark

Iterio

DSEC

Fann250

Elpress 1

Elpress 2

Vitrea

Terrawing

Roxtec250Infra

Sluta gräv 250

Mobilaris250


Dynapac250

Svarven250

Waldung250

srisa250

SvenskaMaskinMässan
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se