Facebook


Instagram

Trafikverket får i uppdrag att färdigställa Södertälje sluss och kanal


2020-09-15

Mälarprojektet går in i en ny fas. Sjöfartsverket och Trafikverket har inlett ett samarbete kring färdigställandet av Södertäljes nya sluss och kanal. Trafikverket blir byggherre och ansvarar för att bygga klart den nya anläggningen. Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna.

Trafikverket kommer att färdigställa de resterande delarna av Södertäljes nya sluss och kanal. Det kommer att ske i nära samarbete med Sjöfartsverket och dess expertis. Projektet som är en del av det större Mälarprojektet har drivits av Sjöfartsverket sedan 2016.

– Mälarprojektet är en viktig sjöfartssatsning för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter. Trafikverket har stor erfarenhet av att driva komplexa och stora infrastrukturprojekt i hela landet. Vi ser fram emot att samarbeta med Sjöfartsverket och deras experter. Vi har redan aktiverat vår projektorganisation för att snarast möjligt påbörja arbetet med Södertälje sluss och kanal, säger Einar Schuch, regional direktör, Trafikverket.

Sjöfartsverket kommer att vara anläggningsägare och ansvara för driften när projektet är klart. Arbetet kommer därför att ske i nära samarbete mellan de två myndigheterna.

– Med gemensamma krafter inleder vi nu en ny fas inom Mälarprojektet. Genom samarbetet med Trafikverket kommer vi kunna optimera användandet av statens resurser, samtidigt som vi drar nytta av våra olika expertområden. Vi har redan idag ett väl fungerande samarbete med Trafikverket inom andra komplexa infrastrukturprojekt, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket.

Trafikverket fick 2019 en ny instruktion från regeringen som ger Trafikverket möjlighet att driva och ansvara för stora sjöfartsprojekt. Syftet är att samla stora och komplexa infrastrukturprojekt hos en stor beställare på ett sätt som förenklar exempelvis upphandling, projektering och framdrift.

Trafikverket har påbörjat en genomlysning av projektet i Södertälje för att ta fram en plan för arbetet framåt. Analysen ska även ge en bild av tidplan och kostnader för projektet. Därefter kommer Trafikverket att upphandla en ny entreprenör för det resterande arbetet.Källa: Trafikverket


Skriv ut

Svaga klimatregler för sjöfarten trots protester

Sjöfartens FN-organ IMO antog i går slutligt ett nytt globalt styrmedel som ska minska utsläppen från internationell sjöfart. Men de internationella förhandlingarna...

Läs mer
Zugol 550


Nu får DFDS-färjorna i Köpenhamn landström

Entreprenadarbetet för att etablera en landströmsanläggning vid DFDS-terminalen i...

Läs mer
Zinga


Oro inför återstarten när hamnarnas siffror fortsatt tyngs av pandemin

Hamnstatistiken för det första kvartalet 2021 visar fortsatt pandemityngda siffror....

Läs mer
Vattenfall
Mein Schiff 6 på väg in i Göteborgs Hamn vid ett tidigare tillfälle. I år blir det hon som öppnar säsongen i Göteborg - på ett lite annorlunda sätt.

Annorlunda kryssningssäsong startar i Göteborgs Hamn

Nu återstartar kryssningsverksamheten i Göteborgs Hamn igen efter ett ovanligt lå...

Läs mer


Fortsatt minskning för färjeresandet

Under första kvartalet 2021 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 1,8 miljoner,...

Läs mer


Omställningen av svensk sjöfart lockar nya investerare till Liquid Wind

Det går fort nu för Liquid Wind, företaget vars affärsidé är att...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se