Facebook


Instagram

Trots pandemi – containervolymerna ökar i Göteborgs hamn


2020-08-14

Containerterminalen i Göteborgs hamn.
Bild: Göteborgs Hamn AB
Containerterminalen i Göteborgs hamn.

Trots den pågående Coronapandemin fortsätter Göteborgs hamns godsvolymer att öka i flera segment. Under det första halvåret 2020 har hanteringen av containrar och energiprodukter i hamnen ökat med 4 respektive 22 procent.

– Tillsammans med våra terminaloperatörer har vi lyckats hålla hamnen öppen och fullt operativ genom hela året. Det har varit en viktig nyckel till att hamnen kunnat öka i flera segment och visa upp en stark motståndskraft och robusthet i vår godshantering totalt sett så här långt genom Coronapandemin, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.


Container

Containervolymerna, antalet containers uttryckt i 20-fotscontainers (TEU), ökade med fyra procent till 401 000 TEU under perioden januari-juni i Göteborgs hamn. Detta samtidigt som andra hamnar runt om i världen visar minusresultat. Under perioden sjönk volymerna med fyra procent i de tio största containerhamnarna i världen.

Trots pandemin har Göteborgs hamns containerterminal haft full aktivitet – utan inställda anlöp på de stora mainlinerfartygen som står för den viktiga direkttrafiken mellan Göteborg och Asien varje vecka. Dessutom har frekvensen i feedertrafiken* bibehållits, samtidigt som feederfartygen ökat i storlek under perioden.

Den goda trenden för containergods till och från hamnen på järnväg fortsätter också att peka uppåt. Volymerna har ökat med 2% från redan rekordhöga nivåer under årets första halvår.

– Sammantaget gör det att containersegmentet varit väldigt motståndskraftigt och trenden under året är att Göteborgs hamn fortsätter ta marknadsandelar, säger Elvir Dzanic och fortsätter:

– Hamnbolaget Göteborgs Hamn AB är troligtvis det enda bolaget i Göteborgs stad som inte reviderar ner prognosen för 2020 till följd av Coronapandemin. De goda resultaten betyder också att sysselsättningen kopplad till logistikflödena i Göteborg har kunnat upprätthållas. Det handlar om 22 000 personer som på ett eller annat sätt är beroende av Göteborgs hamn för sin försörjning.


Energiprodukter

Hanteringen av energiprodukter ökade med 22 procent till 11,8 miljoner ton under januari-juni. De höga volymerna på energisidan förklaras delvis av turbulensen på världsmarknaden och det låga oljepriset till följd av Coronapandemin, som i sin tur leder till ökad efterfrågan på inlagring i Göteborgs hamn. Dessutom genomfördes planerade underhållsstopp under samma period 2019, vilket höll nere volymerna något då.


Roro och bilar

Antalet hanterade roro-enheter minskade med 13 procent till 252 000 enheter. Volymnedgången var stor under april och maj, men med en tydlig återhämtning under juni.

Hanteringen av nya bilar i Göteborgs hamn minskade med 23 procent, till 103 000. Bilsegmentet har drabbats hårt av Coronapandemin – både i termer av minskad produktion och vikande nybilsförsäljning. Nedgången vad gäller antalet hanterade nya bilar var som störst under april och maj. Men likt roro-segmentet, som även det påverkas starkt av hur bilindustrin mår, så visade bilvolymerna en återhämtning under juni månad.


Kryssning och färja

Kryssningssäsongen i Europa är i stort sett inställd till följd av pandemin och samtliga anlöp på Göteborg har ställts in under första halvåret.

Passagerare på färjor har minskat 56 procent till 310 000, men ett ökande intresse för färjeresande har märkts under slutet av juni.

Volymer i Göteborgs hamn, januari-juni 2020

VolymerJan-jun 2020Jan-jun 2019Jfr %
Container, TEU401 000384 0004%
Järnväg, TEU231 000227 0002%
Roro-enheter252 000291 000-13%
Nya bilar103 000135 000-23%
Passagerare310 000741 000-58%
Kryssningsanlöp-24-
Energiprodukter, mTon11,89,722%
Källa: Göteborgs hamn


Skriv utLotsarna Henrik Göthberg och Peter Andersson (skymd) från Lysekil.
Lotsarna Henrik Göthberg och Peter Andersson (skymd) från Lysekil.

Första simuleringarna med fartyg byggda för inlandssjöfart

Simuleringar har gjorts av inomskärsfarleden Brofjorden-Göteborg för trafik med mindre fartyg och fartyg för inlandssjöfart. Den europeiska pråmtrafiken står som...

Läs mer
Zugol 550
Containervolymerna i Göteborg hamn är oförändrade mellan januari och september i år jämfört med samma period förra året.

Stabilitet och återhämtning i Göteborgs hamns godsvolymer

I Göteborgs hamn är godsvolymerna fortsatt stabila, trots att Coronapandemin fortsä...

Läs mer
Zinga
Stena Danica på väg mot Frederikshavn.

Stena Line seglar vidare trots nya danska reserestriktioner

Under torsdagen 22 oktober meddelade danska myndigheter att de inför ytterligare...

Läs mer
Vattenfall
Per Sjöstrand, Gunnar Råbe, Anders Sjöström, Niklas Rylin, Robin Boheman och Tomas Borgesson.

Instalco förvärvar MESAB

Instalco stärker sitt verksamhetsområde industri genom att förvärva MESAB...

Läs mer
Namnet Embla har likt systrarna Estrid och Edda koppling till Stena Lines skandinaviska arv. Embla betyder ”den första kvinnan” i nordisk mytologi.

Stena Lines nya färja färdig för leverans

Stena Lines nybyggda färja Stena Embla har under veckan varit ute till havs på sin...

Läs mer


”Regeringen måste ta ansvar för Sjöfartsverkets ekonomiska situation”

P4 Östergötland rapporterade den 16 oktober om att Sjöfartsverket förvä...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se