Facebook


Instagram

Volontärarbete viktigt för äldre fartygs bevarande och för eget välbefinnande


2020-09-14

<span><span><span>Erik Goth Småland forskning, med <span><span><span>en undersökning av data från 82 volontärledare och 14 strukturerade intervjuer med volontärer</span></span></span>, visade att fartygsbevarandet ofta börjar med att ett fartyg som känns viktigt för lokalsamhället riskerar att gå förlorat. </span></span></span>
Bild: Erik Goth Småland
Erik Goth Småland forskning, med en undersökning av data från 82 volontärledare och 14 strukturerade intervjuer med volontärer, visade att fartygsbevarandet ofta börjar med att ett fartyg som känns viktigt för lokalsamhället riskerar att gå förlorat.

<span><span><span>Volontärarbete för att skydda historiska fartyg i Norge skapar värden både för det norska samhället och för frivilligarbetarna själva.</span></span></span>
Bild: Erik Goth Småland
Volontärarbete för att skydda historiska fartyg i Norge skapar värden både för det norska samhället och för frivilligarbetarna själva.

Volontärarbete för att skydda historiska fartyg i Norge skapar värden både för det norska samhället och för frivilligarbetarna själva, visar en avhandling i kulturvård vid Göteborgs universitet.

Kulturvårdaren Erik Goth Småland har undersökt hur fartygsbevarandet i Norge har utvecklats under de senaste hundra åren. Han har studerat samhällsengagemanget för de historiska fartygen, undersökt volontärarbetarnas delaktighet i fartygens bevarande och vad volontärarbetet personligen betytt för de inblandade.


Fartygen spelar en viktig roll för identitet

De historiska gamla fartygen har spelat en viktig roll i hur norrmän tänker på sin historia och sin nationella identitet.

– Idag erkänns historiska fartyg offentligt som en viktig del av Norges kulturarv. Och skeppen får en hel del statlig finansiering varje år för bevarande. Den norska staten deltar inte bara i finansiering av dockning och reparationer av listade fartyg på kommersiella varv, utan uppmuntrar också till volontärverksamhet, säger Erik Goth Småland.

Den norska staten bidrar inte bara till att finansiera reparationer och material för att göra de historiska fartygen havsvärdiga, vilket kan ta ett decennium eller mer, men uppmuntrar också till volontärarbete.

–  Denna volontärinsats är oerhört viktig för att återställa och upprätthålla det maritima arvet i Norge, men lite har hittills varit känt om bakgrunden, organisationen, omfattningen och påverkan.


Det frivilliga engagemanget har ökat

Efter en litteraturöversikt, en undersökning av data från 82 volontärledare och 14 strukturerade intervjuer med volontärer, fann Erik Goth Småland att fartygsbevarandet ofta börjar med att ett fartyg som känns viktigt för lokalsamhället riskerar att gå förlorat.

– Efter 1964 blev frivilligorganisationer permanenta organisationer som tog hand om sina egna fartyg. 1967 finansierades bevarandet första gången av staten och sedan 70-talet har Norge sett en kontinuerlig ökning av fartygsfrivilligorganisationer och volontärer.

Men ingen har hittills undersökt vilka volontärerna är och omfattningen av deras ansträngningar.

– I Norge är volontärer som arbetar med skeppsbevarande mest äldre män, med en stark relation till regionen och ofta även det specifika fartyget. Men volontärarbete bör inte ses som gratisjobb. Jag har gjort en uppskattning av volontärernas ansträngning och fann då att det årliga värdet kan vara över 5,5 miljoner euro.

Det ideella arbetet har också en viktig inverkan på volontärerna själva. Studierna visar att den sociala kontakten, kopplingen till lokalsamhället och till fartygenss historia var avgörande.

– Volontärernas upplevelser under projekten främjar deras egen upplevda hälsa och livskvalitet. Och studien ger en bättre förståelse för bakgrund, motivation och omfattning av frivilligt engagemang. Resultat som har betydelse för frivilligorganisationerna själva och för kulturarvsförvaltning.


Källa: Göteborgs Universitet


Skriv ut

Hastighetsbegränsningar för fartyg – ny studie utreder konsekvenserna för svensk sjöfart

Är globala obligatoriska fartsänkningar lösningen på sjöfartens klimatutsläpp? Detta är i fokus i en ny forskningsstudie som tittar på frågan ur ett...

Läs mer
Zugol 550
Göta kanal 2.0 skapar ett hundratal arbetstillfällen hos entreprenörer som kontrakteras för renoveringen.

Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner till upprustningen av Göta kanal

Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som AB Göta kanalbolag och...

Läs mer

Trafikverket får i uppdrag att färdigställa Södertälje sluss och kanal

Mälarprojektet går in i en ny fas. Sjöfartsverket och Trafikverket har inlett ett...

Läs mer
Vattenfall


Sjöfartsverket summerar räddningssommaren

Sjöfartsverket genomförde över 800 sjöräddningsinsatser under årets...

Läs mer
<span><span><span>Erik Goth Småland forskning, med <span><span><span>en undersökning av data från 82 volontärledare och 14 strukturerade intervjuer med volontärer</span></span></span>, visade att fartygsbevarandet ofta börjar med att ett fartyg som känns viktigt för lokalsamhället riskerar att gå förlorat. </span></span></span>

Volontärarbete viktigt för äldre fartygs bevarande och för eget välbefinnande

Volontärarbete för att skydda historiska fartyg i Norge skapar värden både...

Läs mer
Sjömålsroboten RBS15 (bilden är en illustration).

Saab får order på sjömålsrobot från Tyskland

Saab har fått en beställning från sin tyska partner Diehl Defence för...

Läs mer


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se