Facebook

Instagram

Sverige står värd för FN:s konferens om trafiksäkerhet 2020


2018-04-16

FN:s generalförsamling i New York bekräftade igår att Sverige kommer att stå värd för den tredje globala högnivå konferensen om trafiksäkerhet år 2020.

Trafiksäkerhetskonferensen som nu kommer att hållas i Sverige 2020 är en avslutning på FN:s decennium för trafiksäkerhet och är ett nära samarbete med bland annat WHO (Världshälsoorganisationen).

Syftet med konferensen är att diskutera hur de globala målen för trafiksäkerhet kan utvecklas på området, inte minst mot bakgrund mot Agenda 2030. En viktig uppgift blir att förbereda en deklaration med fokus på det globala arbetet med trafiksäkerhet upp till 2030.

– Det är hedrande att vi får uppdraget att hålla konferensen. Sverige är världsledande vad gäller lösningar för trafiksäkerhet och vårt arbete med bland annat Nollvisionen har rönt stort intresse i resten av världen. Värdskapet för konferensen bidrar till att ge Sverige en möjlighet att visa ledarskap på trafiksäkerhetsområdet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Konferensen kommer att samla ministerledda delegationer från uppemot åttiotal länder och deras representanter från olika samhällssektorer som är berörda av trafiksäkerhet. Dessutom kommer representanter för näringsliv, forskning, organisationer och berörda internationella institutioner att delta.

Nu kommer planeringsarbetet sätta igång. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att bistå i genomförandet av konferensen. En viktig del av arbetet blir att konsultera berörda parter, såväl nationellt och internationellt, om vilka resultat man vill se från konferensen.

- Det är en ära för Trafikverket att få genomföra konferensen. I Sverige har antalet omkomna i trafiken minskat med hälften sedan millennieskiftet. Men vi behöver göra mer för att nå målet. Konferensen blir ett värdefullt tillfälle att lära av varandras erfarenheter för att kunna rädda fler liv både globalt och lokalt, säger Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket.

Bakgrund

Trafikolyckor orsakar fler än 1,3 miljoner dödsfall varje år i världen och upp till 50 miljoner människor skadas årligen i trafikolyckor. 90 % av dessa skador sker i utvecklingsländer och leder i förlängningen till bland annat ökad fattigdom för redan utsatta människor

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Trafiksäkerhetsfrågorna, dess konsekvenser och potentiella lösningar hänger tätt samman med andra hållbarhetsutmaningar, som exempelvis rör klimat, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Värdskapet bidrar således till en rad andra mål utöver trafiksäkerhet i Agenda 2030 och kommer ha ett starkt fokus på hållbarhet.

Trafiksäkerhetskonferensen, som Sverige nu ska hålla, nämns i den resolution om trafiksäkerhet som FN:s generalförsamling tog den 12 april. En sådan resolution tas vartannat år i generalförsamlingen. Syftet är att sammanfatta och ge inriktning på det globala trafiksäkerhetsarbetet som görs inom både bland annat FN systemet, WHO och medlemsländerna.  Källa: Regeringskansliet


Skriv utAlice Lindberg representerar Rekarmegymnasiet i Yrkes-SM i kategorin maskinförare nästa vecka. Här står hon bredvid sin lärare Conny Schedin.
Alice Lindberg representerar Rekarmegymnasiet i Yrkes-SM i kategorin maskinförare nästa vecka. Här står hon bredvid sin lärare Conny Schedin.

Alice från Rekarne tävlar i Yrkes-SM som maskinförare

Alice Lindberg är en av 18 gymnasieelever från hela landet som tävlar i kategorin maskinförare i Yrkes-SM i Uppsala nästa vecka. Hon är den enda tjejen.


– Jag är inte så nervös faktiskt. Men det...

Läs mer
Viacon
Gamla Stan i Stockholm ligger just där Mälaren möter Östersjön. Det är ett område som länge varit påverkat av staden.

Slut på stockholmarnas gamla synder

Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården. Betydande mängder övergödande ämnen, framför allt...

Läs mer

Nattliga tester av signalsäkerhetssystem på Saltsjöbanan

Med start natten mot måndag den 22 april genomförs tester av det nya säkerhetssystemet som installeras på Saltsjöbanan. Tåg kommer att köras på natten...

Läs mer
Heatweed
Viking Grace

Wärtsilä levererar underhållsavtal av komplett gasbränslehanteringssystem för Viking Grace

Teknologikoncernen Wärtsilä och finska rederiet Viking Line har undertecknat ett underhållsavtal gällande Optimised Maintenance av Wärtsilä LNGPac-systemet ombord...

Läs mer
Menzi Muck
Dennis Ericsson, förarinstruktör på Best Transport.

Best Transport lanserar förarutbildningen Best Academy

Transportbranschen tampas med enorm brist på yrkeschaufförer, vilket ställer krav på branschens aktörer att investera i såväl nyrekrytering som befintliga fö...

Läs mer

Kommunen samordnar planering för vägunderhåll

Det senaste året har Linköpingsborna fått vänja sig vid flera stora vägarbeten. I samband med kommande underhåll av vägar, gång- och cykelbanor har...

Läs mer
Verksamhetsplatsen

Bro ökar säkerheten för djur och bilister

Trafikverket bygger en ekodukt på väg E65 mellan Svedala och Skurup, i området runt Lemmeströtorp. Detta för att djuren tryggt ska kunna passera vägen och antalet...

Läs mer


Örebro kommuns avtal med NCC avseende asfaltsbeläggningar är hävt

Örebro kommun har upptäckt att NCC Industry AB inte följer det avtal bolaget har med Örebro kommun avseende beläggnings- och återställningsarbeten. Efter...

Läs mer
Comp-lux


Bättre standard mellan Bräcke och Albacken

Den befintliga grusvägen som är sliten och har dålig bärighet ska rustas upp och asfalteras för ökad framkomlighet och säkerhet.

Läs mer


MTR Pendeltågen och MTR Tunnelbanan får nya VD:ar

Henrik Dahlin har utsetts till VD för MTR Pendeltågen och Johan Oscarsson till VD för MTR Tunnelbanan. De kommer närmast från andra ledande positioner inom MTR Nordic Group.

Läs mer
CL Specialglas

Ny cykelbana knyter ihop Rydet med Rottne

Trafikverket ska bygga en ny gång- och cykelväg utmed väg 892 från Rydet till Rottne och utmed väg 897 vid Rottne. Syftet är att öka trafiksäkerheten fö...

Läs mer


Blidösundsbolaget vann pendelbåtsupphandlingen av Ekerölinjen

Blidösundsbolaget, ett företag inom Transdev koncernen, vann pendelbåtsupphandlingen av Ekerölinjen. Det meddelade Trafikförvaltningen i Stockholms län genom sitt...

Läs mer
Scantruck


Lyckade branschdagar för blivande Yrkesförare

Runt två hundra personer som alla var intresserade av yrket som yrkesförare besökte branschdagarna 12 och 13 april som gymnasie- och vuxenskolan Yrkesplugget tillsammans med TYA...

Läs mer
Prognos för trafiksäkerhetsutvecklingen.

Hur nära noll dödade i trafiken kan vi komma?

Anders Lie från Trafikverket, en partnerna i SAFERs Trafiksäkerhetscentrum, har presenterat en prognos för döda och allvarligt skadade i trafiken, baserat på statistik och...

Läs mer
uponor


Högst tillväxt av samtliga Svenska flygplatser kvartal ett

Under första kvartalet av 2017 ökade antalet passagerare på Växjö Småland Airport med 14% jämfört med motsvarande period 2016. Mellan 2018 och 2017 har den...

Läs mer
BMW Online Street Parking Information.

Sverige – först ut i Norden med BMW:s nya parkeringstjänst

Få saker är mer frustrerande än att jaga parkeringsplats i en trafiktät storstad. Med lanseringen av BMW:s nya smarta lösning är det bara att följa de färgade...

Läs mer
BAGA
Myndigheter som deltagit i REMM – resfria/digitala möten i myndigheter sedan 2011 har i snitt minskat sina klimatpåverkande utsläpp från tjänsteresor med 25 procent per anställd under en sexårsperiod, vilket kan jämföras med en minskning på 8 procent per anställd bland övriga myndigheter.

Digitala möten minskar myndigheters klimatpåverkan stort

Myndigheter som aktivt arbetar med digitala möten har minskat sina klimatpåverkande utsläpp från tjänsteresor med i genomsnitt 25 procent sedan 2011, vilket är tre...

Läs mer
Nya Rosengård station i Malmö

Hammerglass bygger bullerskärmar och väderskydd i nya Rosengård station

Hammerglass AB har av huvudentreprenören BCA tilldelats uppdraget att bygga bullerskärmar, bullerabsorbenter och väderskydd till Malmö Stad och Trafikverkets nya järnvä...

Läs mer
Fann550
Tipptrucken Volvo R100E är en av två modeller som är aktuella för den svenska marknaden.

Swecon introducerar Volvos nya tipptruckar

Volvo CE är redo att gå in på tipptrucksmarknaden med en komplett Volvo-märkt serie. Serien bygger på expertis från anläggningen i skotska Motherwell och...

Läs mer
Svevia är entreprenör för vägunderhållet under de närmaste fyra åren i Eksjö.

Svevia tar hand om vägarna i Eksjö

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta som vägentreprenör för de statliga vägarna i Eksjö.


Svevias uppdrag är att vintertid snöröja,...

Läs mer
Toab


Stadsnätsbolagets kommuner ligger i topp enligt PTS statistik

PTS statistik gällande utbyggnad av fiberinfrastruktur är glädjande nyheter för kommunerna där Stadsnätsbolaget etablerat sin verksamhet. På topp 15 listan är...

Läs mer

Vägavstängning Hasslögatan och Sturkögatan i Rydebäck för VA-arbete

Med start på måndagen den 23 april och cirka fyra veckor framöver fortsätter NSVA arbetet med att bygga ut det befintliga ledningsnätet för dagvatten i Hasslö...

Läs mer
SVB550


Köpenhamn är vårens bubblare bland tågresenärerna

Vårens mest populära resmål bland SJs resenärer är Stockholm, följt av Göteborg och Uppsala. Men vårens stjärnskott är Köpenhamn, dit...

Läs mer


Energimyndigheten startar nytt forskningsprogram inom sjötransporter

Nu startar Energimyndigheten ett nytt forskningsprogram med fokus på energieffektiva och fossilfria sjötransporter. Totalt kommer Energimyndigheten att avsätta 83 miljoner kronor...

Läs mer
Sekom
Nu lanseras Grävallvar, ett nätverk för alla Sveriges nätägare och maskinentreprenörer som gemensamt ska arbeta för att motverka och minska antalet grävskador.

Grävallvar kan motverka grävskador för 400 miljoner

I början av april lanserades Grävallvar, ett nätverk som etableras med avsikten att alla Sveriges nätägare och maskinentreprenörer gemensamt ska arbeta för att...

Läs mer
Ett AGV-fordon (automated guided vehicle) i aktion på ett sjukhus i Klagenfurt, Österrike.

Ramboll köper ledande tyskt logistikföretag inom sjukvård

Ramboll har förvärvat MMG, ett tyskt konsultföretag specialiserat på AGV-fordon (automated guided vehicles) och logistiksystem för sjukhus. Uppköpet är en viktig...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se