Facebook


Instagram

Återstarta Transportsverige – och skapa en sektor i världsklass


2020-10-22

Bild: Transportföretagen

Coronapandemin slog över en natt sönder förutsättningarna för stora delar av transportsektorn. Nu lanserar Transportföretagen programmet Återstarta Transportsverige, med förslag som kan rädda företag och arbetstillfällen ur krisen och som kan stödja resan mot ökad hållbarhet. 

Transportsektorn behöver återstartas med åtgärder som hjälper transporterna ur den mest akuta krisen och som även stärker och hjälper dem att nå klimatmålen. Inget annat än en svensk transportsektor i världs­klass bör vara målet. Programmet Återstarta Transportsverige innebär en sammanställning av konkreta förslag på åtgärder – kortsiktiga såväl som långsiktiga.

– Krisen är inte över och för många företag och branscher behövs fortsatta stödåtgärder på kort och på medellång sikt. Omställningsstödet och permitteringsstödet måste förlängas för att verksamheterna ska överleva hösten och vintern. Vi efterlyser även en strategi för samhällets återöppning, som gör det möjligt att resa igen. Företagen måste kunna planera sin verksamhet och veta vad de har att förhålla sig till, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen, och fortsätter:

– Människors hälsa kommer alltid först och transportsektorn tar ett stort ansvar. Men nu måste regeringen presentera en tydlig plan som innehåller satsningar och stödåtgärder så transportsektorn både överlever krisen och även förmår att utveckla klimatsmarta transporter och grön logistik.

I det längre perspektivet behöver transportnäringen också förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och kraftfulla hållbarhetssatsningar:

  • En storskalig satsning på elektrifiering efterlyses. För att elektrifieringen ska ta fart måste elnäten vara robusta och kraftfulla och takten i elnätsutbyggnaden måste öka genom kortare tillståndsprocesser.
  • Öka tempot i elvägsprojekt och elvägsutbyggnad: staten behöver ta ett större ekonomiskt ansvar för utbyggnaden. Samtidigt måste utbyggnad av laddinfrastruktur främjas.
  • Underhållsskulden för väg- och järnvägsinfrastrukturen behöver en långsiktig och finansierad underhållsplan. Satsningar på infrastruktur är tillväxt­främjande och stärker konkurrenskraften.
  • Klimatpremien för köp av elbussar, lastbilar som går på el eller gas, behöver utökas och bli långsiktig. Elskatten på bussar måste slopas så att alla fordon i kollektivtrafiken har samma villkor.
  • Sverige kan ta täten i elflygsutvecklingen och stödja den industri som växer fram.
  • Sverige måste få godkänt av EU för fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel. Satsningar på hållbar biodrivmedelsproduktion måste stödjas.
  • För att ytterligare höja transporteffektiviteten vill vi att det skyndsamt möjliggörs transporter med 34,5 meters lastbilar och att utpekandet av vägar för tyngre lastbilar, så kallade BK 4-vägar, går fortare.
  • Vi vill även se en kapacitetsstark kollektivtrafik med BRT-bussar, Bus Rapid Transit, ett bussystem med hög medelhastighet, turtäthet och komfort.Källa: Transportföretagen


Skriv ut

Forskning för färre suicid i transportsystemet – ytterligare åtgärder krävs för att nå målen

Trots stora insatser minskar inte självmorden i transportsystemet i önskad takt. Trafikverket har därför tagit initiativ till nytt underlag för arbetet med suicidprevention.

Läs mer
Malux transport


Alstom levererar Italiens första vätgaståg

Alstom kommer att leverera sex vätgasbränslecellståg, med option på...

Läs mer
Pacetell


Ett nytt Transportavtal har träffats mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet

Den 26 november har Biltrafikens Arbetsgivareförbund (ett förbund inom Transportfö...

Läs mer
Zinga
Fler bussar till nordöstra Göteborg från och med december.

Västtrafik sätter in åtgärdspaket mot trängsel i Göteborg

En ny busslinje mellan Kortedala och Redbergsplatsen, 20 nya förstärkningsbussar och fler...

Läs mer
Vattenfall


Ny studie om effektivare transporter vid e-handel

E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka och det finns förutsättningar...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se