Facebook


Instagram

Antalet nyregistrerade bilar minskade med knappt 28 procent i december


2021-01-07

Bild: Trafikanalys

Under december 2020 nyregistrerades 34 974 personbilar. Det är en minskning med 27,7 procent jämfört med december föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i december 48,4 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 18,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med 14,3 procentenheter jämfört med december föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 32,3 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,8 procent under 2019.

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020, påverkar jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 25 667 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 9 307 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. År 2020 har exporten minskat med 9,6 procent jämfört med föregående år.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 669 under december. Det är en minskning med 59,2 procent jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 126, en minskning med 61,8 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 543. Det är en minskning med 17,6 procent jämfört med december 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.


Nyregistreringar januari–december 2020
Mellan januari- december 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 17,4 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar i år är 68 011. Det är en minskning med 44,6 procent jämfört med samma period föregående år.


Nyregistrering av fordon under januari – december 2020

Personbilar fördelat på drivmedeljanuari-december 2020januari-december 2019Förändring i procent
Personbilar303 196366 961-17,4
- därav bensin113 637171 905-33,9
- därav diesel68 011122 739-44,6
- därav el28 09715 79177,9
- därav elhybrider*23 69625 456-6,9
- därav laddhybrider66 13424 907165,5
- därav etanol701 167-94,0
- därav gas3 5254 966-29,0
Klimatbonusbilar95 54244 778113,4
*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.
Fordonsslagjanuari-december 2020januari-december 2019Förändring i procent
Personbilar303 196366 961-17,4
- därav husbilar4 6474 721-1,6
Lätta lastbilar33 49855 589-39,7
Tunga lastbilar6 2878 130-22,7
Bussar1 8391 46725,4
Släpvagnar 57 21650 69212,9
- därav husvagnar3 9983 7197,5
Traktorer10 59010 3102,7
MC15 13412 77218,5
Mopeder klass 125 073160 2656,5
Snöskotrar8 46710 147-16,6
Terränghjulingar3 5394 389-19,4

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.Källa: Trafikanalys


Skriv utTrots ett tufft år ser Västtrafik positivt på framtiden.
Trots ett tufft år ser Västtrafik positivt på framtiden.

Kraftigt minskat resande med Västtrafik 2020

Att västsvenskarna lagt om sina resvanor under pandemin syns tydligt i Västtrafiks helårsrapport för 2020. Förra året gjordes 246 miljoner resor med Västtrafik....

Läs mer
Malux transport


Stort intresse för Scanias första gröna obligation

Scania har nu emitterat sin första gröna obligation. Ett 30-tal nordiska banker, fö...

Läs mer
iNFOSPREAD


Infrastrukturen är motorn i Sverige 3.0

Under nio månader har Anders Ferbe på regeringens uppdrag samverkat med...

Läs mer
Pacetell
Med tjänsten kan kunder välja bussar eller tåg där det är få andra som reser.

Få hjälp att välja bussar och tåg med gott om plats

Nu blir lättare att planera sina resor med bussar och tåg. Med Skånetrafikens app...

Läs mer
Zinga
FlixBus dubbeldäckare.

FlixBus optimistiska inför det nya året

Det gångna året medförde många utmaningar och förändringar fö...

Läs mer
Vattenfall
Första exemplaren av eldrivna eActros kommer till Sverige 2021.

Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige

Mercedes-Benz lastbilar fortsätter att jobba stenhårt på den svenska marknaden....

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se