Facebook


Instagram

EU medfinansierar svenska transportnät med över 600 miljoner kronor


2020-08-03

Bild: Elin Gårdestig

EU:s stödsystem för ett sammanlänkat Europa, CEF (Connecting Europe Facility) har beviljat 59 miljoner euro, drygt 607 miljoner svenska kronor, av totalt 750 miljoner euro till fyra av Trafikverkets projekt. CEF Transport är EU:s finansieringsinstrument för utveckling av högpresterande, hållbara och sammankopplade transeuropeiska transportnät.

Trafikverkets fyra projekt som beviljats medfinansiering av EU är:
Utbyggnad till fyra spår av järnvägen mellan Flackarp och Arlöv. Åtgärderna innefattar ombyggnad av plattformar i Burlöv, Åkarp och Hjärup, ombyggnad av järnvägsbro i Alnarp, byggande av cykelvägar samt bullerreducerande åtgärder. Höja kapaciteten och eliminera flaskhalsar, minska bullerstörningar och förbättra tillgängligheten. Medfinansiering: 23 640 000 euro.

Ny linjesträckning för Ostkustbanan. En järnvägsutredning för 40 km dubbelspår mellan Gävle och Kringlan. Upprätta två järnvägsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och projektledning för sträckan. Syftet är att utreda samhällsekonomiska effekter och övriga effekter på miljö, klimat och tillgänglighet för sträckan. Medfinansiering: 3 550 000 euro.

Västlänken, byggande av 560 meter järnvägstunnel och 130 meter servicetunnel i Göteborg. Byggande av etappen Kvarnberget inom projektet Västlänken. Syftet är att öka kapaciteten genom att ta bort en flaskhals. Medfinansiering: 22 108 104 euro.

Installation av ERTMS fordonsutrustning i Sverige 2020-2023. Syftet är att medfinansiera kostnader för prototypinstallation av ERTMS fordonsutrustning. Det innebär upphandling, typinstallationer för prototyper, tester, godkännanden och certifiering av ERTMS fordonsutrustning. Trafikverkets åtagande i detta projekt är att koordinera bidragshanteringen från EU. Den del av installationskostnaden som inte betalas av EU, betalas av respektive part. Medfinansiering: 9 300 000 euro.

– Utfallet av den senaste ansökningsomgången i CEF visar att Trafikverket har förmågan att få fram bidragsansökningar av hög kvalitet och att Trafikverket har projekt som EU är berett att medfinansiera. Det visar också att vi lyckats få EU-bidrag både till större pågående byggprojekt som strategiska studier samt bidrag till ERTMS-projektet, säger Per Olof Lingwall, nationell koordinator för CEF.


Fördjupande läsning:
Klicka här för att läsa mer om EU-kommisionens CEF-transport utlysningar.Källa: Trafikverket

Skriv utDen nya tågpendeln rullade in i Göteborg under onsdagseftermiddagen, före utsatt tid. Terminaloperatören Sandahlsbolagen lossar och lastar om tåget på Arken kombiterminal innan returresa mot Oslo.
Den nya tågpendeln rullade in i Göteborg under onsdagseftermiddagen, före utsatt tid. Terminaloperatören Sandahlsbolagen lossar och lastar om tåget på Arken kombiterminal innan returresa mot Oslo.

Ny tågförbindelse mellan Oslo och Göteborgs hamn

Nu startar en ny veckopendel för godstrafik som ger Oslo och Norge en snabb, tillförlitlig och klimatsmart koppling till Skandinaviens största hamn. Linjen kan flytta 2 000 lastbilar...

Läs mer
Malux transport

Nya kliv för att elektrifiera Sverige


Regeringen har presenterat en satsning som innehåller flera delar för att fö...

Läs mer
Pacetell
Med det nya bokningssystemet från Hogia kan resenärerna boka sin biljett online.

Jönköpings kommun kontrakterar Hogia som leverantör för Visingsötrafiken

I januari gick Jönköpings kommun ut med en direktupphandling för att ersätta...

Läs mer
Vattenfall

Storsatsning för fler godstransporter på järnväg

För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se