Facebook

Instagram

”Förändrat reseavdrag nödvändigt för trafikens klimatmål”


2019-07-13

Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet

Den 26 juni överlämnade Reseavdragskommittén sina förslag till regeringen. De vill att dagens reseavdrag avskaffas och ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth som länge varit kritisk till reseavdraget välkomnar förslaget.

– Reseavdraget i dess nuvarande form är en miljöskadlig subvention för arbetsresor med bil. Tidigare beräkningar har visat att om reseavdraget togs bort skulle antalet personkilometer med bil minska med 19 procent i Mälardalen och koldioxidutsläppen skulle minska med 16 procent. Det är stora minskningar som skulle märkas påtagligt i trafiken och göra stor miljönytta, säger Anders Roth i en kommentar.

Att förändra reseavdraget är ingen ny fråga – tvärtom – ett förändrat och eller borttaget reseavdrag har lyfts fram av varje större trafikutredning sedan 1990-talet. I december 2017 gav regeringen den så kallade reseavdragskommittén i uppdrag att se över det nuvarande systemet för reseavdrag.

Utredningen föreslår flera förändringar, bland annat att endast personer som har längre än tre mil till jobbet ska inkluderas och att avdraget blir färdmedelsneutralt – det vill säga att ersättningen ska baseras enbart på avstånd, inte på typ av färdmedel.

– Utredningens förslag är ett bra förslag i rätt riktning. Att göra det transportslagneutralt och avståndsberoende gör att fler kollektivtrafikresenärer och färre bilister kommer kunna få avdrag vilket ger miljövinster. Det är också bra att en nedre gräns för avdrag sätts till tre mil. Det innebär att reseavdraget inte på samma sätt som idag kommer gynna bilpendling i närområdena kring våra storstadsregioner. Ett avståndsberoende reseavdrag innebär också att bilister med elbilar kommer att gynnas då avdragets storlek överstigen milkostnaden, säger Anders Roth.

Han menar att regeringen nu skyndsamt behöver lägga fram utredningens förslag till ett konkret lagförslag. Att ta bort miljöskadliga bilsubventioner som reseavdraget är en förutsättning för att nå trafikens klimatmål till 2030.



Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet


Skriv ut



Nu startar biogasleveranserna i Odensbacken

Ramptankning i Odensbacken.

Från och med igår söndag kan Svealandstrafikens bussar tanka biogas på den nya tankanläggningen i Odensbacken.


I höstas tecknade Biogasbolaget och Svealandstrafiken...

Läs mer
Vattenfall

Fler och grövre fortkörningar bland yrkesförare

För tredje året i rad har Folksam genomfört hastighetsmätningar av...

Läs mer
Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

ICA Gruppens vägtransporter fossilfria senast 2030

Senast 2030 ska vägtransporter inom alla ICA Gruppens svenska bolag vara fossilfria. I...

Läs mer

Goat Fuels väljer Triboron till bränsle för extremracing

Daniel Hultman, VD för Goat Fuels.

Goat Fuels, en utvecklare och producent av etanolbaserade racingbränslen, började under...

Läs mer
 Sofie Persson, lastbilsförare, Forslunds Bulktransport AB i Gävle.

Trendindikatorn 2019:

Fler kvinnor på väg in i branschen

Enligt TYAs färska rapport är behovet av lastbilsförare fortfarande rekordstort. En...

Läs mer

Elbussar börjar köra på fyra linjer i Ale

Under augusti börjar fem elbussar att köra i Ale.

Västtrafiks storsatsning på elbussar kommer nu till Ale. Fem elbussar börjar under...

Läs mer

Miljövinster när Fiskarheden börjar transportera på nyöppnade Västerdalsbanan

Den 20 augusti invigs den nya Västerdalsbanan på upprustade virkesterminalen i...

Läs mer


Mest lästa




















Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se