Facebook


Instagram

”Förändrat reseavdrag nödvändigt för trafikens klimatmål”


2019-07-13

Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet

Den 26 juni överlämnade Reseavdragskommittén sina förslag till regeringen. De vill att dagens reseavdrag avskaffas och ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth som länge varit kritisk till reseavdraget välkomnar förslaget.

– Reseavdraget i dess nuvarande form är en miljöskadlig subvention för arbetsresor med bil. Tidigare beräkningar har visat att om reseavdraget togs bort skulle antalet personkilometer med bil minska med 19 procent i Mälardalen och koldioxidutsläppen skulle minska med 16 procent. Det är stora minskningar som skulle märkas påtagligt i trafiken och göra stor miljönytta, säger Anders Roth i en kommentar.

Att förändra reseavdraget är ingen ny fråga – tvärtom – ett förändrat och eller borttaget reseavdrag har lyfts fram av varje större trafikutredning sedan 1990-talet. I december 2017 gav regeringen den så kallade reseavdragskommittén i uppdrag att se över det nuvarande systemet för reseavdrag.

Utredningen föreslår flera förändringar, bland annat att endast personer som har längre än tre mil till jobbet ska inkluderas och att avdraget blir färdmedelsneutralt – det vill säga att ersättningen ska baseras enbart på avstånd, inte på typ av färdmedel.

– Utredningens förslag är ett bra förslag i rätt riktning. Att göra det transportslagneutralt och avståndsberoende gör att fler kollektivtrafikresenärer och färre bilister kommer kunna få avdrag vilket ger miljövinster. Det är också bra att en nedre gräns för avdrag sätts till tre mil. Det innebär att reseavdraget inte på samma sätt som idag kommer gynna bilpendling i närområdena kring våra storstadsregioner. Ett avståndsberoende reseavdrag innebär också att bilister med elbilar kommer att gynnas då avdragets storlek överstigen milkostnaden, säger Anders Roth.

Han menar att regeringen nu skyndsamt behöver lägga fram utredningens förslag till ett konkret lagförslag. Att ta bort miljöskadliga bilsubventioner som reseavdraget är en förutsättning för att nå trafikens klimatmål till 2030.Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet


Skriv ut

Volvo Group Venture Capital investerar i programvara för autonom mobilitet

Volvo Group Venture Capital AB har investerat i Apex.AI, ett ledande företag inom programvara för autonom mobilitet. Investeringen kommer att finansiera utvecklingen av en sä...

Läs mer
Vattenfall

Uppsala kommun vann årets Biogasutmärkelse 2019

Från vänster: Jens Holm (V), ordförande Trafikutskottet, Rickard Malmström (MP) kommunalråd, och Susanne Afzelius, Upphandlingschef Uppsala kommun.

Årets Biogasutmärkelse delas ut till en aktör som gjort viktiga insatser för...

Läs mer
Maxi Grip
Betalstation vid utfart Liljeholmsbron.

Förändrad trängselskatt i Stockholm från och med den 1 januari 2020

Trängselskatten utökas för att förbättra framkomligheten i Stockholm....

Läs mer
Zugol 550

Keolis vinner trafiken mellan Göteborg och Borås


Nu står det klart att transportföretaget Keolis har vunnit avtalet om busstrafiken...

Läs mer


SSABs landsvägstransporter digitaliseras med hjälp av eTransport

Digitaliseringen har även nått logistiken. Nya teknologier gör det möjligt att...

Läs mer


Mest lästa


Pacetell
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se