Facebook


Instagram

Förmånsbeskattningen av trafiken skadar klimatet


2020-09-15

Bild: Svensk Kollektivtrafik

Genom att modernisera förmånsskatten på förmånsbilar och kollektivtrafik kommer klimatutsläppen minska med 46 000 ton per år, visar en färsk rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.


Förmånsbilarna är kraftigt skattesubventionerade. Många bilmodeller subventioneras med 10 – 20 000 kr per år jämfört med om bilen hade varit ägda av föraren. Det leder till minskat kollektivtrafikresande och till fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort, enligt rapporten. Subventionen ökar klimatutsläppen med 18 000 ton och kostar staten 1,5-2 miljarder kr per år i minskade skatteintäkter.

Förmånsbil är framförallt en förmån för högavlönade män i storstäderna. Bara 3 procent av förmånsbilarna finns i landsbygden, medan drygt 50 procent finns i storstadsområdena. Åtta av tio förmånsbilister är män, enligt rapporten. Sättet som förmånsvärdet beräknas gör dessutom att höginkomsttagare subventioneras mer än personer med lägre inkomster, så att samma bil blir flera tusen kronor billigare för höginkomsttagaren. Till detta kommer att gratis parkering vid arbetsplatsen är inbakad, vilket gör förmånsbil extra förmånligt i storstadsområdena.

– Det borde inte vara kontroversiellt att ta bort skattesubventioneringen av förmånsbilarna, säger Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik.
– När det nuvarande förmånsbilssystemet infördes 1997 låg förmånsvärdet ungefär i nivå med de faktiska bilkostnaderna. Idag subventioneras många förmånsbilar med upp till 20 000 kr per år. Det handlar i grunden om att gå tillbaka till att beskatta förmånsbilar som det var tänkt. På samma sätt som på andra områden ska förmåner beskattas som kontant lön.

– Klimatmålet för transportsektorn kommer inte att uppnås om staten inte slutar att subventionera privat bilägande och bilkörande med skattepengar, kommenterar Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik.
– Under de senaste tio åren har klimatutsläppen från trafiken minskat med i snitt 3 procent per år. För att nå målet krävs en minskning med 8 procent varje år fram till 2030.

– Det är orimligt att det inte finns några incitament i förmånsbilssystemet för att byta till kollektivtrafik, fortsätter Helena Leufstadius.

I dag kan arbetsgivare bara uppmuntra miljövänliga resor med bil genom att erbjuda de anställda miljöbil som löneförmån. Om arbetsgivaren istället vill uppmuntra resor med miljövänlig och energieffektiv kollektivtrafik genom att ge den anställde månadskort till kollektivtrafiken så förmånsbeskattas den anställde fullt ut. Kollektivtrafikresandet skulle öka med 5,5 procent och utsläppen av koldioxid minska med 28 000 ton om förmånsskatten på kollektivtrafikkort tas bort visar WSP:s beräkningar.Källa: Svensk Kollektivtrafik


Skriv utVolvo och NFI ska testa elektrifierade tunga lastbilar.
Volvo och NFI ska testa elektrifierade tunga lastbilar.

NFI startar pilotprojekt med elektrifierade tunga lastbilar från Volvokoncernen

Genom Volvo LIGHTS-projektet kommer NFI, en stor transportör i Kalifornien, att testa batterielektriska lastbilars förmåga att framgångsrikt transportera gods under en mä...

Läs mer
Malux transport


Dags för SM-kvaltävling för unga lastbilschufförer i norra sverige

På tisdag den 22 september är det dags för den andra av tre årliga kvaltä...

Läs mer
Pacetell


Hälften av stockholmarna tillbaka i tunnelbanan, dubblering mot i våras

Under våren rörde sig ungefär 25 procent av stockholmarna i tunnelbanesystemet...

Läs mer
Vattenfall
Den nya tågpendeln rullade in i Göteborg under onsdagseftermiddagen, före utsatt tid. Terminaloperatören Sandahlsbolagen lossar och lastar om tåget på Arken kombiterminal innan returresa mot Oslo.

Ny tågförbindelse mellan Oslo och Göteborgs hamn

Nu startar en ny veckopendel för godstrafik som ger Oslo och Norge en snabb, tillfö...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se