Facebook


Instagram

Fler och grövre fortkörningar bland yrkesförare


2019-08-19

För tredje året i rad har Folksam genomfört hastighetsmätningar av yrkestrafiken i Stockholm och Uppsala, och hastighetsöverträdelserna fortsätter att öka. Precis som föregående år är det taxichaufförer som är de största fartsyndarna, men färdtjänstförare står ut med hög andel överträdelser på vägar med låga hastigheter. 

I snitt kör yrkesförare för fort sex av tio gånger. Andelen fortkörare har ökat i stort sett alla branscher. Färdtjänst är de som oftast bryter mot hastighetsgränserna på 40-vägar. Där kör de för fort i 96 procent av fallen. Även på 30-vägar kör de för fort i över nio av tio mätningar, och endast taxichaufförer kommer sämre ut.

Taxiförare bryter i snitt mot hastighetsgränserna i tre av fyra fall vilket är mest sett till alla branscher. På 30-vägar kör de för fort i 95 procent av mätningarna.

− Sedan vi började med mätningarna för tre år sen har det dessvärre gått åt fel håll med allt fler och kraftigare fortkörningar, säger Anders Kullgren, forskningschef Folksam.
– Att nu färdtjänstförare sållar sig till taxibranschen med både många och grövre hastighetsöverträdelser är minst sagt olyckligt. Det här är två branscher som har passagerare i bilen, vilket även innebär ett ansvar för de som åker med. De som behöver färdtjänst kanske inte heller alltid kan säga ifrån om det går för fort.

Det är inte bara andelen fortkörningar som har ökat, utan även den genomsnittliga hastigheten vid överträdelse har gått upp sedan 2018 års mätning. Från 7 km/h för fort till 8,5 km/h vid årets mätning. Skillnaden är tydligast i tätbebyggda områden. På 30-vägar har alla branscher blivit sämre på att hålla hastigheten och på 40- och 50-vägar har dessutom de grova överträdelserna blivit fler.

− 8,5 km/h kanske inte låter som så mycket, men vi vet att det på 30-vägar motsvarar 50 procents ökad risk för allvarliga skador vid kollision med andra fordon, 70 procents ökad risk för svåra personskador och tre gånger ökad dödsrisk vid påkörning av fotgängare, säger Amanda Axelsson, forskare på Folksam.

Även tung trafik kör för fort. Det är speciellt fallet i tätorter där många oskyddade trafikanter vistas. På 30-vägar uppmättes fortkörningar i 80 procent av mätningarna och överträdelser över 10 km/h i en femtedel av fallen. På 40-vägar är det ännu värre med 84 procents fortkörningar och uppmätta hastigheter över 10 km/h i 35 procent.

− Det är väldigt allvarligt att tunga lastbilar, i vissa fall med släp, kör för fort i områden med låga hastigheter. 30- och 40-zoner ligger ofta nära områden där många oskyddade trafikanter befinner sig, till exempel utanför våra dagis och skolor, säger Amanda Axelsson.

Bäst på att respektera hastighetsgränserna är busschaufförer, men även här har överträdelserna blivit fler, liksom fortkörningar över tio km/h.

− Företag som är ISO39001-certifierade kör inte för fort i samma utsträckning som företag utan. Ett stort ansvar för fortkörningarna vilar på transportföretagen och inte enbart på den enskilde föraren. De har ett ansvar att skapa förutsättningar för att deras transporter sker på ett trafiksäkert sätt där hastighetsbegränsningarna följs. Studien visar att ISO39001 är ett effektivt sätt att påverka detta i rätt riktning, säger Amanda Axelsson.Källa: Folksam

Skriv ut

Transportföretagen tar plats i Centrala Försvarsmaktsrådet för att stärka kompetensförsörjningen

För att stärka arbetet inom transportnäringens kompetensförsörjning är det ett glädjande besked att Transportföretagen bjudits in att med två...

Läs mer
Vattenfall


Fler tankstationer med flytande gas i Norden – ny station invigd i Jönköping

Antalet tunga vägtransporter ökar i EU, samtidigt måste koldioxidutsläppen...

Läs mer
Maxi Grip


Fossilfritt i tanken minskar utsläppen för bränsletransporter

10 000 lastbilar per år levererar bränsle till kraftvärmeverket i Ö...

Läs mer

Haldex polisanmäler misstänkt företagsspioneri och dataintrång

Haldex har lämnat in en polisanmälan om misstänkt företagsspioneri och...

Läs mer

Chans till fördubblad produktivitet i delar av fordonsindustrin

Det finns potential att förbättra effektiviteten i produktionen av sätthärdade komponenter till fordonsindustrin, med så pass mycket som 50 procent enligt Ulrika Brohede, Swerim.

Det finns potential att förbättra effektiviteten i produktionen av sätthärdade...

Läs mer


ebm-papst lanserar nya fläktar för kommersiella fordon

ebm-papst har en stark marknadsposition inom segmenten tåg, transport samt kommersiella...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se