Facebook


Instagram

Forskning för färre suicid i transportsystemet – ytterligare åtgärder krävs för att nå målen


2020-12-01

Bild: Göran Fält/Trafikverket

Trots stora insatser minskar inte självmorden i transportsystemet i önskad takt. Trafikverket har därför tagit initiativ till nytt underlag för arbetet med suicidprevention.

Självmord i transportsystemet är en viktig fråga ur ett folkhälsoperspektiv. Trafikverket har i samarbete med Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention, NASP, arbetat fram förstudien ”Suicid i transportsystemet”. Rapporten ska ge förslag på framtida åtgärder som ska minska antalet självmord i transportsystemet.

– För att nå det långsiktiga målet måste vi även fokusera på befolkningsinriktade, förebyggande metoder. Självmord är ett samhällsproblem som vi arbetar tillsammans med andra myndigheter och aktörer inom transportbranschen för att minska, säger Anna-Lena Andersson, sakkunnig på Trafikverket.

Förstudien föreslår forskning om en rad åtgärder, exempelvis:

  • ökad användning av barriärer, till exempel plattformsdörrar på perronger och montering av ej klättringsbara staket på broar
  • metoder för att upptäcka självmordsbenägna personer
  • biljettkrav för tillträde till plattformar
  • ökad samverkan med lokala myndigheter när en person återkommande uppsöker transportsystemet i samband med kriser och psykisk ohälsa
  • att redan på planeringsstadiet för ny infrastruktur motverka risker för självmord.


Självmorden minskar – men inte i önskad takt
Trafikverket arbetar med att förhindra självmord i transportsystemet. År 2012 beslutade Trafikverket om ett halveringsmål för antalet omkomna vid järnvägen. Målet var en halvering jämfört med 2010, från 110 till högst 55 omkomna år 2020. Den nationella statistiken visar att självmorden minskar i den totala befolkningen, men att minskningen har stagnerat sedan 2000-talet. 

– Förhoppningen är att fortsatt forskning om konkreta åtgärder leder till de verktyg som behövs för att snabba på arbetet med att förebygga självmord, säger Anna-Lena Andersson.

Rapporten Förstudie Suicid i Transportsystemet är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet.


Källa: Trafikverket


Skriv utTrots ett tufft år ser Västtrafik positivt på framtiden.
Trots ett tufft år ser Västtrafik positivt på framtiden.

Kraftigt minskat resande med Västtrafik 2020

Att västsvenskarna lagt om sina resvanor under pandemin syns tydligt i Västtrafiks helårsrapport för 2020. Förra året gjordes 246 miljoner resor med Västtrafik....

Läs mer
Malux transport


Stort intresse för Scanias första gröna obligation

Scania har nu emitterat sin första gröna obligation. Ett 30-tal nordiska banker, fö...

Läs mer
iNFOSPREAD


Infrastrukturen är motorn i Sverige 3.0

Under nio månader har Anders Ferbe på regeringens uppdrag samverkat med...

Läs mer
Pacetell
Med tjänsten kan kunder välja bussar eller tåg där det är få andra som reser.

Få hjälp att välja bussar och tåg med gott om plats

Nu blir lättare att planera sina resor med bussar och tåg. Med Skånetrafikens app...

Läs mer
Zinga
FlixBus dubbeldäckare.

FlixBus optimistiska inför det nya året

Det gångna året medförde många utmaningar och förändringar fö...

Läs mer
Vattenfall
Första exemplaren av eldrivna eActros kommer till Sverige 2021.

Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige

Mercedes-Benz lastbilar fortsätter att jobba stenhårt på den svenska marknaden....

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se