Facebook


Instagram

Giltighetstiden för YKB behöver förlängas om transporterna ska rulla


2020-03-24

Bild: Transportföretagen

Coronakrisen skakar om hela samhället och transportnäringen och en rad åtgärder behöver vidtas skyndsamt för att klara av att upprätthålla centrala samhällsfunktioner. En av dessa åtgärder är ändringar i YKB-reglerna (yrkeskompetensbevis) för att transporterna ska kunna fortsätta rulla.

Regelverket om yrkeskompetensbevis kräver att yrkesförare fortlöpande genomgår fortbildning för att behålla rätten att utöva sitt yrke. Det gäller såväl för gods- som persontransporter. Men i rådande läge har dessa utbildningar nu pausats, begränsats eller ställts in till följd av coronaviruset.

Transportföretagen anser därför att regeringen måste ändra i regelverket förknippat med yrkeskompetensbevis genom att förlänga giltighetstiden för YKB till sommaren 2021 samt att tillåta distansutbildning kopplat till YKB. Transportföretagen uppskattar att cirka 10 000 yrkesförare inte kan eller har stora svårigheter att få sin nödvändig YKB-fortbildning i den rådande situationen.

– Ska vi klara av samhällets efterfrågan på många gånger helt livsviktiga godstransporter behöver YKB ses över skyndsamt. Sverige har sedan tidigare en förarbrist och i detta extraordinära läge där företagen vittnar om ökande sjukfrånvaro kan vi inte ha ett YKB-regelverk som hindrar förare från att köra. Samtidigt noterar vi att såväl Norge som Danmark nyligen har beslutat om regelförändringar som speglar våra förslag om att kunna förlänga giltighetstiden och genom distansutbildningar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

Transportföretagens bild är att det finns en förståelse för frågan inom regeringskansliet men inga beslut är fattade än.

– Vi har en god dialog med regeringen och YKB är en av de frågor vi för fram som nödvändig och brådskande åtgärd för transportsektorn och hela samhället, säger Caj Luoma.Källa: Transportföretagen

Skriv ut

Konecranes vinner sin största reachstackerbeställning någonsin

I mars 2020 tecknade Konecranes sitt största reachstackeravtal någonsin med en kund i Tyskland. Konecranes vann beställningen på 39 reachstackers tillsammans med sin...

Läs mer
Pacetell


Transportnäringens aktörer i öppet brev till regeringen: nu behövs ett riktat transportstöd

Coronapandemin är en samhällskris. Regeringen och samarbetspartierna har på ett...

Läs mer
Vattenfall


Självkörande fordon möter nytt motstånd

Hoppet om självkörande bilar och kollektivtrafik tycks möta oväntat hårt...

Läs mer
Zugol 550


Godscyklar bra till sista kilometern-transporter

Den sista kilometern av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest...

Läs mer
Lena Neij, ordförande i Lunds kommuns klimatpolitiska råd lämnar över 2020 års rapport till Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Transporter i fokus för Lunds klimatpolitiska råd

Den 1 april lämnade Lunds kommuns klimatpolitiska råd över sin andra rapport till...

Läs mer


Mest lästaPacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se