Facebook

Instagram

Keolis får anslag för arbetet med en attraktiv busstrafik


2018-12-19

Bild: Björn Nord

I allt fler större städer uppmärksammas ökade framkomlighetsproblem för busstrafiken. Städerna växer och konkurrensen om gatuutrymmet ökar vilket leder till anpassningar i gatumiljön som kräver att linjer tillfälligt läggs om och hållplatser dras in eller flyttas.

Keolis har tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholms län och Stockholms stad fått anslag från Svenska Bussbranschens Riksförbunds utvecklingsfond. Pengarna går till ett projekt som ska sprida kunskap och erfarenhet kring de vanligaste framkomlighetsåtgärderna och främja en ökad nationell samverkan i frågan.

– Keolis arbetar sedan en tid tillbaka med att proaktivt förbättra framkomligheten för vår busstrafik. Vi har god samverkan med Trafikförvaltningen och Stockholms stad och är glada över att få utvärdera våra insatser och dela med oss av resultaten till bussbranschen, säger Astrid Adelsköld, framkomlighetschef på Keolis.

Det nya projektet utgörs av en effektbedömning för ett antal typåtgärder som används för att öka busstrafikens framkomlighet i stadsmiljö. Bedömningen ska bland annat innehålla påverkan på busstrafikens restider, hastighet, pålitlighet och förutsägbarhet. Den samhällsekonomiska nyttan och kostnaden ska även bedömas.

– Projektet är tänkt att stärka och utveckla den svenska bussbranschen. Vi ser den här typen av framkomlighetsåtgärder som ett steg i en positiv utveckling av resor med buss, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag.

Arbetet ska bland annat mynna ut i en broschyr som ska kunna användas som beslutsunderlag för tjänstemän hos operatörer, kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter samt politiker och beslutsfattare i Sverige.

Projektet startar efter årsskiftet och pågår till och med första kvartalet 2020.Källa: Keolis


Skriv utLandskrona först i Skåne med helelektrifierad stadsbusstrafik

En av Landskronas redna tysta elbussar.

Fredagen den 18 januari invigdes Landskronas nya elbussar med trafikstart lördagen den 19 januari. Landskrona är först ut i Skåne och är även störst i Sverige i...

Läs mer
Maxi Grip

Drivmedelsförsäljningen ökade svagt under 2018

Den ackumulerade försäljningen av drivmedel 2018 ökade med ca 1 procent...

Läs mer
Uniteam

Hållbara transporter i fokus för ny regering

Petter Holland, VD Preem.

– Det är glädjande att politiken satsar vidare på att göra...

Läs mer

Skånetrafiken säger upp trafikavtal för serviceresor

Skånetrafiken säger upp trafikavtalet med Ringduvetaxi för färdtjänst och...

Läs mer

Skånes allmänna kollektivtrafik fossilbränslefri

Från december 2018 drivs Skånetrafikens samtliga 1032 bussar på enbart fö...

Läs mer

Ny metod bidrar till bättre transporttjänster

Katrin Lättman vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling utvecklat en ny mätmetod som på ett jämförbart sätt fångar upplevd tillgänglighet hos användarna.

Hur användaren upplever tillgänglighet är en viktig faktor vid utveckling och...

Läs mer
Renhållningsbolaget Urbasers 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz Econic kommer att servas av Upplands Motor i den nya fullserviceanläggningen i Länna i södra Stor-Stockholm.

Upplands Motor servar 50 nya biogasdrivna lastbilar för sophämtning i Stockholm

Renhållningsbolaget Urbaser har köpt 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz Econic lastbilar...

Läs mer

Rekord för insamling av fallfrukt i Uppsala

Under 2018 samlades 756 ton fallfrukt in i Uppsala. Det är rekord och kan jämföras...

Läs mer
Midsona Sverige övergår till fossilfria vägtransporter och ansluter sig till Transportinitiativet.

Midsona ställer om till fossilfria transporter med Transportinitiativet

Sverige behöver ställa om till fossilfria vägtransporter för att klara...

Läs mer
De nya bussarna kommer vara specialutrustade med WIFI och USB-uttag för telefonladdare.

32 nya ledbussar på väg ut i stadstrafiken

Snart kommer 32 nya ledbussar att rulla på linje 1–7 i Västerås. De sex...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se