Facebook

Instagram

Keolis får anslag för arbetet med en attraktiv busstrafik


2018-12-19

Bild: Björn Nord

I allt fler större städer uppmärksammas ökade framkomlighetsproblem för busstrafiken. Städerna växer och konkurrensen om gatuutrymmet ökar vilket leder till anpassningar i gatumiljön som kräver att linjer tillfälligt läggs om och hållplatser dras in eller flyttas.

Keolis har tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholms län och Stockholms stad fått anslag från Svenska Bussbranschens Riksförbunds utvecklingsfond. Pengarna går till ett projekt som ska sprida kunskap och erfarenhet kring de vanligaste framkomlighetsåtgärderna och främja en ökad nationell samverkan i frågan.

– Keolis arbetar sedan en tid tillbaka med att proaktivt förbättra framkomligheten för vår busstrafik. Vi har god samverkan med Trafikförvaltningen och Stockholms stad och är glada över att få utvärdera våra insatser och dela med oss av resultaten till bussbranschen, säger Astrid Adelsköld, framkomlighetschef på Keolis.

Det nya projektet utgörs av en effektbedömning för ett antal typåtgärder som används för att öka busstrafikens framkomlighet i stadsmiljö. Bedömningen ska bland annat innehålla påverkan på busstrafikens restider, hastighet, pålitlighet och förutsägbarhet. Den samhällsekonomiska nyttan och kostnaden ska även bedömas.

– Projektet är tänkt att stärka och utveckla den svenska bussbranschen. Vi ser den här typen av framkomlighetsåtgärder som ett steg i en positiv utveckling av resor med buss, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag.

Arbetet ska bland annat mynna ut i en broschyr som ska kunna användas som beslutsunderlag för tjänstemän hos operatörer, kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter samt politiker och beslutsfattare i Sverige.

Projektet startar efter årsskiftet och pågår till och med första kvartalet 2020.Källa: Keolis


Skriv ut

”Förändrat reseavdrag nödvändigt för trafikens klimatmål”

Den 26 juni överlämnade Reseavdragskommittén sina förslag till regeringen. De vill att dagens reseavdrag avskaffas och ersätts av en avståndsbaserad och fä...

Läs mer

Ökning av flickor till fordon- och transportprogrammet

Antagningen till gymnasievalet är klar. I år är de antagna något fler, men...

Läs mer
Åke Sjödin, koordinator för projektet City Air Remote Emission Sensing, förkortat Cares.

35 miljoner till teknikutveckling för studier av trafikens verkliga utsläpp

Nu startar EU-projektet Cares som ska vidareutveckla tekniken för bättre mätning av...

Läs mer

Nya elbussar kan locka fler till föraryrket

Carina Palm är busschaufför i Umeå sedan 31 år, och har nu fått bekanta sig med de nya elbussarna.

Tysta, stabila och miljövänliga – de 25 nya elbussarna ska öka kvaliteten i...

Läs mer

Circle K är Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel

Valet av förnybara drivmedel är en av nyckelfaktorerna för att minska klimatpå...

Läs mer

Continental investerar 100 miljoner euro i ny produktionsanläggning i Portugal

Den nya produktionsanläggningen för Off the Road-däck, eller OTR-däck, är en del av Continentals tillväxtstrategi Vision 2025. Både entreprenad- och hamndäck större än 24 tum kommer att tillverkas i den nya anläggningen, där mer än 100 nya jobb skapas.

Däcktillverkaren Continental expanderar sin produktionsanläggning i Lousado, Portugal och...

Läs mer

Segersviten för DAF i Bränslekampen fortsätter

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Bränslekampen, ett initiativ från Nordic Truckcenter AB med fokus på brä...

Läs mer


Toyota Material Handling Europe och Eneo Solutions samarbetar i ett strategiskt solprogram

Båda företagen eftersträvar ett koldioxidfritt samhälle. Partnerskapet...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se