Facebook

Instagram

Kollektivtrafik ger miljonbesparingar för sjukvården


2019-04-12

Bild: Dalatrafik

En ny rapport från WSP visar att kollektivtrafiken leder till färre personskador i trafiken, ökad vardagsmotion och minskade utsläpp av luftföroreningar. Alla dessa fördelar innebär minskade kostnader för hälso- och sjukvård. Till exempel visar beräkningar att vardagsmotionen som är förenad med kollektivt resande leder till 250 miljoner kronor minskade vårdkostnader per år.

Analys- och teknikkonsultbolaget WSP har på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik analyserat hur kollektivtrafiken påverkar kommuner och regioner. Rapporten visar bland annat att kollektivtrafik bidrar till att färre omkommer och skadas i trafikolyckor. Om kollektivtrafiken skulle försvinna beräknas det ökade bilresandet leda till ytterligare 16 omkomna, 228 svårt skadade och 1825 lindrigt skadade varje år. Totalt skulle vårdkostnaderna då öka med drygt 64 miljoner kronor per år.

Även vardagsmotion spelar en viktig roll för människors hälsa. Kollektivtrafiken bidrar till människors vardagliga motion genom att de går och cyklar till hållplatser och stationer. De som har gjort en kollektivtrafikresa rör sig i genomsnitt 1,3 kilometer per dag till fots i anslutning till kollektivtrafiken. Beräkningarna visar att kollektivtrafiken minskar vårdkostnaderna till följd av promenaderna och cykelturerna till och från hållplatser och stationer med 250 miljoner kronor per år. 

– Rapporten visar att satsningen på kollektivtrafik medför omfattande besparingar för landsting, kommuner och regioner. På samma sätt kan neddragningar i kollektivtrafik innebära ökade kostnader för hälso- och sjukvård samt infrastruktur, men även medföra minskade skatteintäkter, säger Karin Brundell Freij, expert på WSP inom transportanalys.

Utsläpp från biltrafiken bidrar också till hälsorisker och står för en stor mängd hälsofarliga ämnen, dels från avgaser och dels från slitagepartiklar från vägbana, däck och fordon. Luftföroreningarna från trafiken påverkar människors hälsa på flera sätt och om kollektivtrafiken inte skulle köras kan vårdkostnaderna på grund av utsläpp av hälsofarliga föroreningar öka med 138 miljoner kronor varje år.


Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet.Källa: WSP


Skriv utKeolis och Lingio i samarbete för bussförarnas språkutveckling


Under 2018 anställde Keolis 668 förare, 75 procent av dessa med ett annat förstaspråk än svenska. Företaget satsar nu på språkutveckling hos sina...

Läs mer
Safetyseal

Unik sambulans sätts i trafik

Kristoffer Hedenström, trafikchef Skellefteå buss.

Idag, torsdag, åker länets nya sambulans sin första officiella rutt mellan...

Läs mer
Pacetell

Celab Communications AB tecknar avtal med Region Sörmland beträffande Rakelkommunikation


Avtalet avser utbyte av Sörmlandstrafikens befintliga kommunikationssystem mot en...

Läs mer
Henrik Runnemalm, utvecklingschef GKN Aerospace Engine Systems, Linda Bohlin Trajkovski, chef Innovatum Projektarena och Anders Torslid, vd Kraftstaden.

Nu förbereds Framtidens Fabrik – nio miljoner till ny utvecklingsmiljö för industriproduktion

Idag beviljade regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen 9 miljoner kronor...

Läs mer
På Bauma i München kunde man titta in i en inte alltför avlägsen framtid, där den 100 procent elektriska Oxygen-versionen av teleskoplastaren MT625 blev presenterad.

Manitou har korkat upp för framtiden

Den franska teleskoplastargiganten varslar ren luft med futuristiskt Oxygen-koncept

Läs mer


Nya tankstationer för flytande gas till tunga fordon i Norden

Efterfrågan på ett renare alternativ av drivmedel för tung trafik ökar...

Läs mer
I ett nytt initiativ vill Västtrafik synliggöra problemet med den dåliga luften (bilden är ett montage).

300 göteborgare dör av luftföroreningar

Omkring 300 människor i Göteborg dör i förtid varje år på grund av...

Läs mer

Pilotfish levererar till Svealandstrafiken

Tomas Gabinus, vd Pilotfish Networks AB.

Pilotfish har tecknat avtal om att leverera IT-system för 320 bussar inom Svealandstrafiken,...

Läs mer

Nytt test med självkörande minibussar kan lösa parkeringsproblem i Göteborg

Nu startar andra fasen i försöken med självkörande minibussar i Göteborg....

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se