Facebook

Instagram

Kollektivtrafik ger miljonbesparingar för sjukvården


2019-04-12

Bild: Dalatrafik

En ny rapport från WSP visar att kollektivtrafiken leder till färre personskador i trafiken, ökad vardagsmotion och minskade utsläpp av luftföroreningar. Alla dessa fördelar innebär minskade kostnader för hälso- och sjukvård. Till exempel visar beräkningar att vardagsmotionen som är förenad med kollektivt resande leder till 250 miljoner kronor minskade vårdkostnader per år.

Analys- och teknikkonsultbolaget WSP har på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik analyserat hur kollektivtrafiken påverkar kommuner och regioner. Rapporten visar bland annat att kollektivtrafik bidrar till att färre omkommer och skadas i trafikolyckor. Om kollektivtrafiken skulle försvinna beräknas det ökade bilresandet leda till ytterligare 16 omkomna, 228 svårt skadade och 1825 lindrigt skadade varje år. Totalt skulle vårdkostnaderna då öka med drygt 64 miljoner kronor per år.

Även vardagsmotion spelar en viktig roll för människors hälsa. Kollektivtrafiken bidrar till människors vardagliga motion genom att de går och cyklar till hållplatser och stationer. De som har gjort en kollektivtrafikresa rör sig i genomsnitt 1,3 kilometer per dag till fots i anslutning till kollektivtrafiken. Beräkningarna visar att kollektivtrafiken minskar vårdkostnaderna till följd av promenaderna och cykelturerna till och från hållplatser och stationer med 250 miljoner kronor per år. 

– Rapporten visar att satsningen på kollektivtrafik medför omfattande besparingar för landsting, kommuner och regioner. På samma sätt kan neddragningar i kollektivtrafik innebära ökade kostnader för hälso- och sjukvård samt infrastruktur, men även medföra minskade skatteintäkter, säger Karin Brundell Freij, expert på WSP inom transportanalys.

Utsläpp från biltrafiken bidrar också till hälsorisker och står för en stor mängd hälsofarliga ämnen, dels från avgaser och dels från slitagepartiklar från vägbana, däck och fordon. Luftföroreningarna från trafiken påverkar människors hälsa på flera sätt och om kollektivtrafiken inte skulle köras kan vårdkostnaderna på grund av utsläpp av hälsofarliga föroreningar öka med 138 miljoner kronor varje år.


Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet.Källa: WSP


Skriv ut

”Förändrat reseavdrag nödvändigt för trafikens klimatmål”

Den 26 juni överlämnade Reseavdragskommittén sina förslag till regeringen. De vill att dagens reseavdrag avskaffas och ersätts av en avståndsbaserad och fä...

Läs mer

Ökning av flickor till fordon- och transportprogrammet

Antagningen till gymnasievalet är klar. I år är de antagna något fler, men...

Läs mer
Åke Sjödin, koordinator för projektet City Air Remote Emission Sensing, förkortat Cares.

35 miljoner till teknikutveckling för studier av trafikens verkliga utsläpp

Nu startar EU-projektet Cares som ska vidareutveckla tekniken för bättre mätning av...

Läs mer

Nya elbussar kan locka fler till föraryrket

Carina Palm är busschaufför i Umeå sedan 31 år, och har nu fått bekanta sig med de nya elbussarna.

Tysta, stabila och miljövänliga – de 25 nya elbussarna ska öka kvaliteten i...

Läs mer

Circle K är Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel

Valet av förnybara drivmedel är en av nyckelfaktorerna för att minska klimatpå...

Läs mer

Continental investerar 100 miljoner euro i ny produktionsanläggning i Portugal

Den nya produktionsanläggningen för Off the Road-däck, eller OTR-däck, är en del av Continentals tillväxtstrategi Vision 2025. Både entreprenad- och hamndäck större än 24 tum kommer att tillverkas i den nya anläggningen, där mer än 100 nya jobb skapas.

Däcktillverkaren Continental expanderar sin produktionsanläggning i Lousado, Portugal och...

Läs mer

Segersviten för DAF i Bränslekampen fortsätter

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Bränslekampen, ett initiativ från Nordic Truckcenter AB med fokus på brä...

Läs mer


Toyota Material Handling Europe och Eneo Solutions samarbetar i ett strategiskt solprogram

Båda företagen eftersträvar ett koldioxidfritt samhälle. Partnerskapet...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se