Facebook


Instagram

Lund är bäst i Sverige på hållbara transporter – Luleå mest innovativa


2019-08-05

Glada SHIFT-vinnare i Almedalen. Lennart Persson, kontorschef Trivector Göteborg , Mikael Lekfalk, kommundirektör Luleå kommun, Inga-Kerstin Eriksson, kommunalråd Lunds kommun, Christoffer Nilsson, kommundirektör, Lunds kommun.
Bild: Trivector
Glada SHIFT-vinnare i Almedalen. Lennart Persson, kontorschef Trivector Göteborg , Mikael Lekfalk, kommundirektör Luleå kommun, Inga-Kerstin Eriksson, kommunalråd Lunds kommun, Christoffer Nilsson, kommundirektör, Lunds kommun.

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter 2019 visar Trivectors kommunrankning SHIFT. Att Lund vinner i år igen är för att de fortsatt är bra på mycket. Lund uppnår 86 procent av totalpoängen och ligger mycket högt inom tre av de fem områden som bedöms: Gör det möjligt, Skapa förutsättningar och Se resultat.

– Lund har en bra helhet; de har både gett bra förutsättningar för gång och cykel och kollektivtrafik, men har också sedan ganska lång tid tillbaka arbetat för lägre hastigheter inom tätorten och med biltrafik och parkeringsfrågor. Det är denna kombination som ger resultat, säger Karin Neergaard, ansvarig för SHIFT.
– Lund är en av de kommuner i Sverige som har högst andel hållbart resande och lägst bilresande. Det är bara Stockholm, Göteborg och några orter längs tunnelbanelinjerna som har lägre bilresande. Lund har också bland de lägsta talen när det gäller döda och svårt skadade i trafiken.

De senaste åren har Lund framförallt förbättrat sig kraftigt när det gäller arbetet med fossilfri fordonsflotta inom den egna verksamheten, ett område som tidigare var en av Lunds få svaga punkter. Där ligger man idag på plats 5 av de 40 största som ingår i SHIFT. Lund tillhör också en av tre kommuner som säger att de i hög grad har åtgärder i planeringen som kommer bidra till att nå Lunds del av klimatmålet. Inom området Blicka framåt, som bland annat handlar om digitalisering och samverkan och är nytt från förra året,ligger Lund däremot en bit efter de bästa kommunerna, men ändå över medel.

– Det är väldigt glädjande att vi återigen tilldelas detta pris! Det visar att klimatarbetet genomsyrar allt vi gör, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor.
– Det finns ett stort engagemang för hållbar utveckling hos såväl medborgare som medarbetare i Lunds kommun. Nu ska vi fortsätta utveckla vårt arbete för gröna och hållbara transporter och göra kontinuerliga uppföljningar för att följa hur arbetet fortskrider.

Samtidigt får Luleå kommun hedersomnämnande för innovativa insatser med aktiva skoltransporter och vintercykling, samt för inspirerande resespel som främjar hållbart resande bland kommunens anställda.


Europeiskt verktyg grund för kommunrankning
Trivector har tillsammans med partners inom EU tagit fram EcoMobility SHIFT, ett verktyg för att mäta hållbara transporter i städer. Baserat på detta verktyg har Trivector skapat kommunrankningssystemet SHIFT för Sverige, som i år görs för sjätte gången. I år deltar 40 kommuner. Resultaten bygger på kommunernas enkätsvar samt på data från nationella databaser.

Förra året vann Lund SHIFT och Uppsala kommun fick hedersomnämnande för sitt arbete med att förbättra förutsättningarna för cykeltrafik.

Bäst i Sverige på hållbara transporter 2019, tio i topp (förra årets placering inom parentes)

1Lund236(1)
2Stockholm221(-)
3Umeå221(4)
4Örebro219(2)
5Malmö213(3)
6Göteborg208(5)
7Uppsala207(8)
8Västerås205(6)
9Linköping205(11)
10Helsingborg203(7)

Fotnot: Stockholm deltog ej förra året. Poängen är avrundad, Västerås har marginellt högre poäng än Linköping.Källa: Trivector


Skriv utNya trafiksäkerhetskameror på E18 mellan Knöstad och Valnäs ska rädda liv

Mellan 18 och 24 november sätter Trafikverket upp sex nya trafiksäkerhetskameror på E18, mellan Knöstad och Valnäs.


Syftet med kamerorna är inte att ta fast de som...

Läs mer
Vattenfall
Batterierna laddas på Ön i Limhamn.

Skånetrafiken tar hållbarhetsarbetet ett steg längre

Skånetrafiken ställer successivt om sin bussflotta till förnybar eldrift, vilket...

Läs mer
Maxi Grip

Volvo Bussar demonstrerar elektrisk autonom lösning i bussdepå

För första gången har Volvo Bussar visat potentialen för självkö...

Läs mer
Zugol 550


Allt fler väljer alternativa bränslen – Värmlands första tankstation med flytande gas öppnas i Karlstad

Det nordiska nätverket av tankstationer med flytande gas fortsätter att expandera i och...

Läs mer


Volvo startar försäljningen av eldrivna lastbilar för stadstransporter

Nu börjar Volvo sälja Volvo FL Electric och Volvo FE Electric i Sverige och andra utvalda...

Läs mer


Mest lästa


Pacetell
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se