Facebook


Instagram

Ny studie om effektivare transporter vid e-handel


2020-11-25

Bild: VTI/Hejdlösa bilder

E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka och det finns förutsättningar för effektivisering av transporterna den sista sträckan till kund. Nu startar en förstudie som ska utveckla logistiklösningar som kan göra dessa transporter mer energieffektiva.

E-handeln av dagligvaror utgör en liten del av den totala livsmedelsförsörjningen i Sverige. Samtidigt är tillväxten stark och den rådande coronakrisen har inneburit att alltfler väljer att e-handla sin mat. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt som VTI ledde konstaterades att e-handeln innebär möjligheter att minska transporterna och att det just nu finns stora möjligheter att utveckla långsiktigt hållbara lösningar.

Framförallt finns det en stor möjlighet till energieffektivisering i sistamilen-transporterna, det vill säga den sista delen av transporten till kund, bland annat genom samverkan mellan olika aktörer. Sistamilen-transporterna är ofta den dyraste delen av distributionskedjan med högst miljöpåverkan.

Nu har en förstudie startats där forskare på VTI och Chalmers Industriteknik ska generera ny kunskap för olika logistiklösningar som möjliggör kostnads- och transporteffektivitet och samtidigt håller en tillräckligt hög servicenivå mot kund.

– För att åstadkomma en högre energieffektivitet i sistamilen-transporterna behöver man skapa förutsättningar för ökade fyllnadsgrader och större skalfördelar, säger Linea Kjellsdotter Ivert, forskare på VTI, som leder förstudien.

– Det finns flera sätt att åstadkomma detta men olika logistiklösningar är förknippade med olika målkonflikter och är olika svåra att implementera. Det innebär att logistiklösningarna mest troligen kommer se olika ut beroende på vad konsumenter efterfrågar och hur förutsättningarna ser ut i det område där e-handel erbjuds.

Förutom att identifiera och vidareutveckla logistiklösningar, kommer projektet att identifiera vilka aktörer som behöver involveras för att få till olika logistiklösningar och vem som ska göra vad. Dessutom ska forskarna utvärdera hur stor effekt olika logistiklösningar förväntas ha och identifiera de lösningarna som har störst potential att utveckla vidare i fortsatt forskning.

Projektet, som kallas Energieffektiv sistamilen distribution av dagligvaror genom nya samverkansmodeller (ELLA), pågår till 31 augusti 2021 och finansieras av Trafikverket.Källa: VTI


Skriv utTrots ett tufft år ser Västtrafik positivt på framtiden.
Trots ett tufft år ser Västtrafik positivt på framtiden.

Kraftigt minskat resande med Västtrafik 2020

Att västsvenskarna lagt om sina resvanor under pandemin syns tydligt i Västtrafiks helårsrapport för 2020. Förra året gjordes 246 miljoner resor med Västtrafik....

Läs mer
Malux transport


Stort intresse för Scanias första gröna obligation

Scania har nu emitterat sin första gröna obligation. Ett 30-tal nordiska banker, fö...

Läs mer
iNFOSPREAD


Infrastrukturen är motorn i Sverige 3.0

Under nio månader har Anders Ferbe på regeringens uppdrag samverkat med...

Läs mer
Pacetell
Med tjänsten kan kunder välja bussar eller tåg där det är få andra som reser.

Få hjälp att välja bussar och tåg med gott om plats

Nu blir lättare att planera sina resor med bussar och tåg. Med Skånetrafikens app...

Läs mer
Zinga
FlixBus dubbeldäckare.

FlixBus optimistiska inför det nya året

Det gångna året medförde många utmaningar och förändringar fö...

Läs mer
Vattenfall
Första exemplaren av eldrivna eActros kommer till Sverige 2021.

Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige

Mercedes-Benz lastbilar fortsätter att jobba stenhårt på den svenska marknaden....

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se