Facebook


Instagram

Nya kliv för att elektrifiera Sverige


2020-09-16

Bild: Bluemount_Score/Pixabay

Regeringen har presenterat en satsning som innehåller flera delar för att förstärka arbetet med elektrifiering av transportsektorn. Det handlar om elektrifiering av tunga fordon, fossilfritt flyg 2045, fordonsstrategisk forskning och kortade handläggningstider och stärkt tillsyn. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Elektrifieringen har en viktig roll för att Sverige ska nå klimatmålen och bli världens första fossilfria välfärdsland. Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna gjort stora satsningar på att bygga ut laddinfrastrukturen. Nu tar vi nya kliv i den fortsatta elektrifieringen av Sverige.


Elektrifiering av tunga fordon
Utbyggnad av laddinfrastruktur har en betydelsefull roll för att accelerera elektrifieringen av tunga lastbilar och behöver ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn.

Regeringen föreslår ett nytt stöd på 500 miljoner kronor för 2021 och för 2022 beräknas 550 miljoner kronor tillföras ändamålet. Satsningen ska påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. I satsningen ingår även elektrifiering med vätgasdrift.

Stödet ska bland annat omfatta regionala elektrifieringspiloter där kommuner och företag etablerar piloter för elektrifierade transporter.


Fossilfritt flyg 2045

Flygets klimatpåverkan måste minska. Att ersätta fossil flygfotogen med biodrivmedel minskar växthusgasutsläppen. Forskning på fossilfritt flyg kan också i förlängningen skapa nya innovativa produkter och lösningar. En elektrifiering av flyget har potential att bidra till att i huvudsak på kortare distanser minska flygets utsläpp och kan på sikt spela en viktig roll för inrikesflyget.

Regeringen förlänger Energimyndighetens pågående uppdrag att främja forskning om hållbara biobränslen för flyg och arbetet med ett innovationskluster för fossilfria flygtransporter 2045. Därutöver vidgas satsningen till att omfatta utvecklingen av elflyg.

Satsningen på fossilfritt flyg tillförs 50 miljoner kronor under 2021 och under 2022 beräknas 50 miljoner kronor behöva tillföras ändamålet. Med de nya medlen kommer även elflyg inkluderas i satsningen.


Programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation förstärks
Arbetsmaskiner är en stor utsläppare av växthusgaser. Programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) föreslås därför förstärkas med stöd till forskning och utveckling för arbetsmaskiner i syfte att minska växthusgasutsläppen från arbetsmaskiner och stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en satsning om 50 miljoner kronor 2021 på forskning och utveckling för arbetsmaskiner. För 2022 beräknas 50 miljoner kronor behöva tillföras för ändamålet.


Miljöprövning och tillsyn – kortade handläggningstider och stärkt tillsyn
Den klimatomställning som krävs innebär att många verksamheter kommer att behöva söka nya eller ändrade miljötillstånd. Det är angeläget att korta handläggningstiderna vid tillståndsprövning.  

Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen 2021 att länsstyrelsernas förvaltningsanslag förstärks med 35 miljoner kronor för effektiv prövning enligt miljöbalken.

För att stärka Naturvårdsverkets arbete med miljöprövning och miljötillsyn föreslår regeringen också att myndighetens förvaltningsanslag ökar med 13 miljoner kronor 2021. Det är angeläget att Naturvårdsverket har goda förutsättningar att säkerställa att regelverken på miljöområdet genomförs och efterlevs.Källa: Infrastrukturdepartementet


Skriv utVolvo och NFI ska testa elektrifierade tunga lastbilar.
Volvo och NFI ska testa elektrifierade tunga lastbilar.

NFI startar pilotprojekt med elektrifierade tunga lastbilar från Volvokoncernen

Genom Volvo LIGHTS-projektet kommer NFI, en stor transportör i Kalifornien, att testa batterielektriska lastbilars förmåga att framgångsrikt transportera gods under en mä...

Läs mer
Malux transport


Dags för SM-kvaltävling för unga lastbilschufförer i norra sverige

På tisdag den 22 september är det dags för den andra av tre årliga kvaltä...

Läs mer
Pacetell


Hälften av stockholmarna tillbaka i tunnelbanan, dubblering mot i våras

Under våren rörde sig ungefär 25 procent av stockholmarna i tunnelbanesystemet...

Läs mer
Vattenfall
Den nya tågpendeln rullade in i Göteborg under onsdagseftermiddagen, före utsatt tid. Terminaloperatören Sandahlsbolagen lossar och lastar om tåget på Arken kombiterminal innan returresa mot Oslo.

Ny tågförbindelse mellan Oslo och Göteborgs hamn

Nu startar en ny veckopendel för godstrafik som ger Oslo och Norge en snabb, tillfö...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se