Facebook

Instagram

Nytt EU-projekt startar om jämställdhet och mångfald i transportsektorn


2019-03-11

Bild: rawpixel/Pixabay

VTI-forskare ska medverka i ett nytt projekt om hur det ska gå till att samordna jämställdhet och mångfald i transportsektorn i Europa. Det är ett EU-projekt med namnet TInnGO – Transport Innovation Gender Observatory.

Projektet pågår i tre år och finansieras av EU-kommissionen H2020 med 3,9 miljoner euro, varav VTI:s del utgör cirka 369 000 euro. 

– Smart mobilitet förknippas ofta med automatisering och digitalisering – men här är inte tekniken huvudfokus utan de aktörer som planerar, hanterar och nyttjar transportsystemet, säger Lena Levin som är projektledare vid VTI.

Först ska forskarna undersöka hur transportsektorn i Europa ser ut idag när det gäller jämställdhet och mångfaldsintegrering. Sedan handlar huvuddelen om att öka kunskapen där så behövs, förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män och öka mångfalden, särskilt när det gäller utveckling av smart mobilitet.

Projektet bygger på och avser att vidareutveckla tidigare forskning om jämställdhet och mångfald, hur dessa aspekter hanteras inom transportplanering, i relation till vardagliga resor och sysselsättning inom transportsektorn.

Projektet består av 20 partner i Europa och nu pågår arbetet med jämställdhetsintegrering genom att inrätta tio geografiskt utplacerade nav, på engelska hub. Dessa kommer att använda kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i kombination med praktisk kunskap och goda exempel för att utveckla genus- och mångfaldssmarta mobilitetslösningar. Naven kommer att ha olika inriktning beroende på sitt geografiska läge och nationella sammanhang.

De kommer att interagera med pågående utvecklingsprojekt inom området smart mobilitet, till exempel separerade cykelvägar och det som på engelska kallas cycle superhighways, vägar för snabb cykelpendling. Det handlar också om automatiserade bussar och spårvagnar i stadsområden, anpassningsbara kollektivtrafiklösningar i förorter och glesbygdsområden och integrerade informationssystem för utökad mobilitetstjänst.

VTI i Sverige och Köpenhamns universitet i Danmark arbetar nära varandra i detta projekt för att utveckla koncept, tillhandahålla en färdplan och verka för att operationalisera målen för jämställdhet och jämlikhet som anges i Agenda 2030.

Bland annat handlar det om ”Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt” och ”Mål 10: Minskad ojämlikhet”. De sociala hållbarhetsmålen handlar om att främja alla människors rättigheter att ha makten över sina egna liv och möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. 

Mobilitet skiljer sig åt mellan grupper. Olika grupper reser olika långt i sin vardag. De använder olika transportslag såsom bil, kollektivtrafik, cykel och gång, med skilda mål och varierande förutsättningar. 

– Inte bara kvinnor och män, utan exempelvis barn, ungdomar, äldre och personer med andra modersmål, kan ha olika lätt eller svårt att ha makt och inflytande över sin egen mobilitet beroende på hur de kan ta sig fram i transportsystemet, säger Lena Levin. 

Det finns kunskaper idag som inte kommer till användning i praktiken när nya transportlösningar tas fram, kunskaper om jämställhet mellan könen, ålder, funktionsvariation, samt språk och kulturskillnader.

Det kan handla om information, beställning och betalning av mobilitetslösningar. Det kan också gälla hur vägar och fordon är utformade och huruvida det finns service och support för dem som inte klarar sig på egen hand i alltmer digitaliserade och automatiserade system. 

– Smarta system blir inte smarta förrän de kan nyttjas av en bred variation av användare utan alltför mycket ansträngningar och förkunskaper, säger Lena Levin. Källa: VTI


Skriv utMarie Ridén, chef för Keolis trafikskola.
Marie Ridén, chef för Keolis trafikskola.

Fortsatt högtryck när Keolis trafikskola fyller två år

240 utbildade och anställda bussförare på två år – det är resultatet av Keolis satsning på en egen utbildning för bussförare.

Läs mer
Safetyseal

Snart får Trelleborgarna ren och tyst stadsbusstrafik

Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson och Bergkvarabuss vd Göran Mellström skriver avtal om Trelleborgs nya elbussar.

Tisdagen den 19 mars signerades ett långsiktigt samarbetsavtal mellan Skånetrafiken och...

Läs mer
Pacetell

Från 6 till 10 miljoner resor med Upplands regionbussar


Resandet ökar kraftigt med Upplands regionbussar. Det visar nya mätningar. På ett...

Läs mer
Uniteam


Volvo Bussar får rekordorder från Perth i Australien

Volvo Bussar har fått en order på upp till 900 bussar över en tioårsperiod...

Läs mer

Mählers lanserar smart och säkert styrsystem som styr all utrustning på lastbilen

Mählers MC3 styrsystem och MIG2 joystick uppfyller EN ISO 13849, tredjepartscertifierad, och alla reglage uppfyller dessutom säkerhetsnivå PLd. CANopen Safety-kompatibel för säkrare styrning, övervakning av bräddande funktioner med slidövervakning i hydrauliken och säkerhetsventil i alla hydraulblock.

Efter ett par års utveckling och hårda tester är nu Mählers nya...

Läs mer
Tågvärdar på Västtågen börjar bära kroppsburen kamera från den 18 mars.

Tågvärdar utrustas med kroppsburen kamera

Från och med den 18 mars kommer tågvärdar ombord på Västtågen att...

Läs mer

Glenn Kronberg Transport är ny Strands-ambassadör

Anestis Papadopoulos är ny Strands-ambassadör.

Belysningsexperten Strands fortsätter framgångsrikt utöka teamet med ambassadö...

Läs mer
Måndag 18 mars är det Bussförarens dag, en dag som uppmärksammar busschafförers viktiga arbete.

Dags att rosa alla bussförare

Måndag 18 mars är det Bussförarens dag, en dag då Nobina lyfter det viktiga...

Läs mer
Enligt bedömningar från försäkringsbolaget If är åtgärder för hastighetssänkningar centrala för att nå nollvisionen.

“Sänkta hastigheter en av de viktigaste åtgärderna för att nå nollvisionen”

Höga hastigheter är en av de stora utmaningarna för trafiksäkerheten i Sverige,...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se