Facebook

Instagram

Rekordmånga resenärer ger rekordstarkt resultat för SL


2018-02-16

Trafiknämnden gör ett rekordstarkt resultat för 2017. Överskottet på 483 miljoner kronor är ett resultat av rekordmånga nöjda och betalande resenärer. Under enskilda månader passerade SL även tremiljonersvallen i antalet uppmätta resor i kollektivtrafiken under en och samma dag.

- Det bästa betyget kollektivtrafiken kan få är såklart fler och mer nöjda resenärer. Det är ett kvitto på att arbetet med att utveckla trafiken med fler avgångar, högre kvalitet och bättre biljettutbud ger resultat, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Det starka resultatet kan också förklaras med fortsatt låg kostnadsutveckling för kollektivtrafiken. Trafikkostnaderna ökade under 2017 med blygsamma 0,2 procent. Även arbetet med att öka intäkterna från reklam, motverkandet av fusk och tjuvåkning samt att pressa kostnaderna för inhyrd personal genom att växla konsulter till anställd personal har fortsatt under året och gett resultat.

- Att ha ordning och reda i kollektivtrafikens ekonomi börjar och slutar med att ha kontroll över trafikens kostnader. Att de fortsätter öka sparsamt är en viktig förutsättning för att kunna förstärka trafiken där det verkligen behövs och att ha ekonomiska muskler nog för att fortsätta genomföra viktig utbyggnad av kollektivtrafiken, såsom utbyggnaden av tunnelbanan och den nya Tvärbanan till Kista, avslutar Kristoffer Tamsons (M).

Fakta om årsbokslutet

Resultatet är mycket starkare än vad SL och trafikförvaltningen tidigare hade räknat med och landar för trafiknämndens verksamhetsområden på 483 miljoner kronor (323 miljoner kronor bättre än föregående år) jämfört med ett budgeterat resultat om 250 miljoner kronor. Biljettintäkterna har ökat med 8,0 procent jämfört med 2016. De samlade trafikkostnaderna har ökat med 0,2 procent.

Den positiva avvikelsen om 233 miljoner kronor mellan årets resultat och budgeterat resultatkrav beror på högre biljettintäkter till följd av en stark resandeutveckling. Därtill bidrar lägre verksamhetskostnader inom ett flertal områden samt lägre kapitalkostnader. Biljettintäkterna landar också på cirka 267 miljoner kronor utöver pris- och taxejusteringen.

Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har ökat jämfört med föregående år. Kundnöjdheten har för kollektivtrafiken som helhet ökat från 80 procent under 2016 till 82 procent för 2017, vilket är rekord för ett helår inom SL-trafiken.
Källa: Moderaterna


Skriv ut

Internationell rapport om trender inom kollektivtrafikbranschen

I våras genomförde Transdev en undersökning som visar hur beslutsfattare inom kollektivtrafiken ser på utvecklingen inom branschen de kommande tre åren. Resultatet...

Läs mer
Maxi Grip


DHL-studie avslöjar vinnande logistikstrategier för den sista milen

En ökning av konsumenter boendes i storstäder i utvecklings- och tillväxtländer...

Läs mer
Swede-wheel550
Halléns fortsätter sin digitaliseringsresa tillsammans med Hogia.

Halléns digitaliserar transportplaneringen

Halléns är ett familjeägt företag i Göteborg som hanterar bulklaster och...

Läs mer
PowerCell S3.

PowerCell bygger bränslecellsdriven sopbil tillsammans med Scania och Renova

PowerCell Sweden AB har tillsammans med lastbilstillverkaren Scania och renhållningsfö...

Läs mer


Gasum befäster sin ställning som ledande LNG-leverantör i Norden

Företaget inom flytande gas (LNG) Skangas byter namn till Gasum. Namnbytet kommer att stä...

Läs mer


Sveriges Bussföretag till Bryssel för att diskutera klimatarbetet inom buss- och transportsektorn

Johan Ekman, VD och grundare av EkmanBuss Flexibussitet och EkmanResor 1st Bussness Class var...

Läs mer
<span class=\

Mångmiljonsatsningar på klimatforskning och hållbarhet

Mittuniversitetet gör de närmaste åren stora satsningar på forskning och...

Läs mer


Scania i konsortium för storskalig europeisk utrullning av gaslastbilar

Konsortiet BioLNG EuroNet tillkännager idag ytterligare satsningar på flytande...

Läs mer
Teknikbolaget Semcon har utvecklat ett elektriskt system för mjölkpumpen.

Ny elmotor på mjölkbilar minskar utsläpp

Varje gång en tankbil kommer till bondgården för att fyllas med mjölk slä...

Läs mer

Självkörande bussar kan testas i Borås

Borås Stad och Lørenskogs kommun i Norge kan vara lämpliga för test med...

Läs mer
Renhållningsbolaget Urbaser har fått leverans av 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz Econic lastbilar som ska användas i Stockholms Stad. Från vänster: Ruben Dominguez, Daimler AG, Mercedes-Benz Special Trucks Philip Flygare, Försäljningschef Lastbilar, Upplands Motor Stockholm AB Peter Ekholm, VD Urbaser Claus P. Roth, General Manager, Sales Europe & Product/Bodybuilder Management, Daimler AG, Mercedes-Benz Special Trucks.

50 biogasdrivna Mercedes-Benz till Stockholms sophämtning

Renhållningsbolaget Urbaser har fått leverans av 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se