Facebook

Instagram

“Sänkta hastigheter en av de viktigaste åtgärderna för att nå nollvisionen”


2019-03-14

Enligt bedömningar från försäkringsbolaget If är åtgärder för hastighetssänkningar centrala för att nå nollvisionen.
Bild: IF
Enligt bedömningar från försäkringsbolaget If är åtgärder för hastighetssänkningar centrala för att nå nollvisionen.

Underlag: Risk att omkomma i trafik, i relation till körhastighet.
Bild: Trafikverket

Underlag: Risk att omkomma i trafik, i relation till körhastighet.Höga hastigheter är en av de stora utmaningarna för trafiksäkerheten i Sverige, i synnerhet i tätorter och runt trafik- och folkstinna platser som skolor och sjukhus. Åtgärder för hastighetssänkningar är centrala för att nå nollvisionen, bedömer försäkringsbolaget If. 


Runt 250 till 300 personer omkommer i trafiken i Sverige varje år. Enligt Trafikverket skulle uppskattningsvis runt 80 av de liven skonas om alla höll hastighetsbegränsningarna. Trafikverkets siffror visar också att risken att omkomma i en trafikolycka tydligt korrelerar med det involverade fordonets körhastighet – oavsett om det rör sig om kollisioner mellan bilar, eller mellan bilar och fotgängare eller cyklister. Risken för svåra till dödande skador är högst på 70–90-vägar.

Just vad gäller säkerheten för fotgängare och cyklister som vistas i trafiken visar Ifs egen statistik också klart och tydligt att de hastighetssänkningar som företagits i tätorter under den senaste tioårsperioden haft en positiv effekt med mindre allvarliga skador på vägar där hastigheten sänkts från 50-60 km/h till 30 eller 40 km/h.

I takt med hastighetssänkningen har exempelvis andelen medelsvåra till svåra skador för cyklister minskat med drygt 20 procent.

– Allt som allt är åtgärder för hastighetssänkningar en av de viktigaste sakerna vi kan göra för att nå nollvisionen, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.
– När det gäller fotgängare och cyklister ser vi att allvarlighetsgraden i personskadorna är starkt kopplade till hastigheten.

Trafikmiljön runt skolor särskilt utsatt
Ett särskilt utsatt område är trafiksituationen runt skolor. Enligt Ifs årliga rektorsundersökning är en majoritet av Sveriges rektorer oroliga över trafikmiljön vid deras skolor, och nästan en tredjedel av dem säger sig ha upplevt en trafikincident- eller olycka i sitt arbete.

– If har länge förespråkat åtgärder för att stärka trafiksäkerheten vid skolorna. Det kan handla om trafikskyltar med uppmaningar om att sänka farten eller hastighetsdisplayer, inflikar Irene Isaksson-Hellman, och påpekar därtill att If också försökt stärka trafiksäkerheten på dessa platser ytterligare med en GPS-app som automatiskt växlade till en barnröst när fordonet befann sig i närheten av en skolmiljö.

Även biltillverkarna har uppmärksammat problemet med höga hastigheter. I förra veckan aviserade Volvo Cars att man undersöker hur en kombination av smart hastighetsstyrning och så kallad ”geofencing” automatiskt skulle kunna begränsa hastigheterna i närheten av utsatta platser.

– Det är ett lovvärt initiativ. Om en sådan teknik fanns tillgänglig och om man får det att fungera smidigt vore det såklart ett stort steg i rätt riktning för trafiksäkerheten, säger Irene Isaksson-Hellman. 


Fakta: Undersökningsresultat
Resultat från Ifs rektorsundersökning, 2018. Andel av rektorer som...

  • Anser att trafiksäkerheten är ett problem, 60 %
  • Har varit med om en trafikincident eller olycka, 28 %
  • Är oroliga för att något allvarligt ska inträffa, 63 %
  • Anser att kommunen gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö, 38 %
  • Anser att föräldrar är den största trafikrisken, 45 %
  • Anser att föräldrars attityder till trafikreglerna har försämrats de senaste åren, 23 %
  • Anser att föräldrar håller för höga hastigheter utanför skolorna, 36 %
  • Anser att föräldrar lämnar sina barn på trafikfarliga platser, 44 %

Enkätundersökningen genomfördes under april-maj 2018 i Ifs regi. 1 053 grundskolerektorer deltog. 
Källa: IF


Skriv utProduktionsdirektör Stefan Gustavsson blir vice vd för Keolis Sverige AB

Stefan Gustavsson, Produktionsdirektör Keolis.

För att ytterligare stärka Keolis position på marknaden har det under våren genomförts en organisationsförändring som ska ge en ökad effektivitet genom...

Läs mer
Cementa kör på gas för minskad klimatpåverkan.

Första gasdrivna cementtransporten rullar i Skövde

Med Sveriges första gasdrivna bulkbil för cementleveranser tar Cementa nu ett steg mot...

Läs mer

Veoneer fick General Motors utmärkelse Årets leverantör 2018

På bilden från vänster: Mo Wazir ochh Jeff Morrison från GM, Arthur Blanchford och Audrey Lubin från Veoneer samt Gary Bandurski, GM.

Veoneer, Inc., världens största företag specialiserat på fö...

Läs mer


Världens första solcellsdrivna vätgastankstation invigs i Mariestad

Mariestads kommun blir först i världen med att öppna en off-grid soldriven vä...

Läs mer
Lilian Fossum Biner ny ledamot i styrelsen för Scania AB.

Hon är ny del av Scanias styrelse

Lilian Fossum Biner har vid en extrastämma i Scania AB den 23 maj utsetts till ledamot i...

Läs mer

Nu förnyas bussflottan – ny teknik och helt fossilfritt


Nya bussar introduceras i Sigtuna, Märsta, Upplands Väsby och Vallentuna när...

Läs mer

Sverige tar internationellt initiativ för minskat utsläpp inom transportsektorn

Sverige har tagit initiativ till ett gemensamt uttalande från rundabordssamtalen om transport...

Läs mer

Nu rullar den självkörande lastbilen på allmän väg

Robert Falck, grundare och vd för Einride, DB Schenkers vd Jochen Thewes och Mats Grundius, vd för DB Schenker Cluster Sweden, Denmark, Iceland.

Nu rullar den första T-poden vid DB Schenkers anläggning i Jönköping, en...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se